Doel

Het doel van dit programma is de medisch-specialistische zorg in het kader van de COVID-19-epidemie te verbeteren. Het gaat om de (na)zorg voor patiënten met COVID-19, maar ook knelpunten die kunnen ontstaan voor andere patiëntengroepen. Alle activiteiten van dit programma passen onder de Kaderbrief Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2.

Activiteiten

Activiteiten binnen het programma zijn ingedeeld in 2 programmalijnen:

 1. Activiteiten gericht op kennisdeling en het beschrijven van goede zorg:
  • kennisdelen tussen ervaringsdeskundigen
  • uitwerken van vragen van wetenschappelijke verenigingen die leiden tot evidence based standpunten
  • opstellen, uniformeren, delen en onderhouden van protocollen/leidraden/richtlijnen
  • ontwikkelen van patiëntinformatie (thuisarts)
    
 2. Overige activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de zorg:
  • ondersteunende materialen voor zorgverlening in de praktijk
  • aanpassen van kwaliteitsregistraties
  • kennisagenda’s
  • materialen voor bij- en nascholing en peer support

Meer informatie

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website