Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) is een samenwerking tussen verschillende relevante partijen.

Het doel van het SRI is het met draagvlak ontwikkelen, onderhouden en beheren van hoogwaardige richtlijnen voor infectiepreventie.

Betrokken partijen

Bij het SRI zijn de volgende partijen betrokken:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, specifiek Centrum Infectieziektebestrijding, CIb)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)

Binnen het SRI nemen FMS, RIVM en SKILZ verantwoordelijkheid voor de richtlijnen die binnen de domeinen medisch-specialistische zorg, publieke gezondheidszorg en de langdurige zorg vallen.

38 SRI-richtlijnen voor medisch-specialistische zorg

In de oprichtingsfase analyseerde het samenwerkingsverband de voormalige richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). Hieruit zijn 60 richtlijnen geïdentificeerd die binnen het SRI vallen, waarvan er 38 zijn toegewezen aan de medisch-specialistische zorg (FMS).

Doel

In dit project worden de Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg ingezet om te starten met het ontwikkelen en/of onderhouden van richtlijnonderwerpen.

Meer informatie

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website