Elke patiënt dient de beste zorg te krijgen, afgestemd op de reële zorgbehoefte van de patiënt, verleend door de daarbij passende professional in de meest geschikte setting.

Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg is de verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Doel en werkwijze

Met de Kwaliteitsgelden voor medisch specialisten borgen we de ontwikkeling en het onderhoud van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Hierin is expliciet budget beschikbaar voor het ontwikkelen en onderhouden van oncologische richtlijnen. Hiermee financiert de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2 (SKMS 2) 12 oncologische richtlijnprojecten.

Meer informatie

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website