Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Daarbij speelt de organisatie in op urgente vraagstukken, zoals COVID-19.

Richtlijnen voor huisartsen

De NHG Standaarden en Behandelrichtlijnen vormen het fundament onder het medisch handelen van de huisarts. Ze ondersteunen de klinische besluitvorming, dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie. Ze zijn gebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en op een systematische en transparante wijze ontwikkeld. Daarbij voldoen ze aan de internationale kwaliteitseisen waarin het patiëntperspectief goed is geborgd. Binnen de richtlijnen worden ook aanbevelingen gedaan op het gebied van medicamenteus beleid, deze zijn daarnaast digitaal vertaald in het NHG-formularium.

Meer informatie over onze richtlijnen kunt u vinden op: https://richtlijnen.nhg.org/.

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website