Het MIND-programma richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties), met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement.

Doelen en werkwijze

Het doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit in de zorg door de inbreng van cliënten- en naastenperspectief te vergroten in beleid, onderzoek en opleidingen. Dit doen we door het MIND Expert Centerte verstevigen, meer ervaringsdeskundigen te werven en te binden en de inzet van ervaringskennis verder te professionaliseren, zodat dit op een structurele manier kan.
Ook richten we ons op het (door)ontwikkelen van preventief aanbod van (digitale) patiënten- en naasteninformatie en het versterken en ondersteunen van onze achterban en kwetsbare groepen.

Wat levert dat op?

Door meer inbreng van het perspectief van cliënten en naasten sluiten voorzieningen en diensten in zorg en welzijn steeds beter aan op hun leefwereld, wensen en behoeften. Het aanbieden van toegankelijke informatie en het versterken van onze achterban draagt bij aan het voorkomen van (verergering van) psychische problematiek en ondersteunt cliënten en naasten die daardoor dreigen uit te vallen.

Meer informatie

Contact

Dummyfoto van een vrouw

Francisca Goedhart

Projectleider (MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website