Doel

Het doel van dit project is een bijdrage leveren aan het Hoofdlijnenakkoord ggz, specifiek aan het Kwaliteitsstatuut.

Aanpak

Dit project maakt het voor zorgaanbieders in de ggz mogelijk om hun eigen kwaliteitsstatuut in te dienen, aan te passen en te laten toetsen in de online omgeving www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Hierdoor wordt inzichtelijk of een zorgaanbieder over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikt.

Activiteiten tot nu toe

In december 2020 heeft het Zorginstituut Nederland het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ ingeschreven in het Register op Zorginzicht. Half december 2021 zijn nieuwe formats verwerkt op ggzkwaliteitsinstituut.nl. Hier kunnen bestaande zorgaanbieders nu hun kwaliteitsstatuut actueel houden, en nieuwe zorgaanbieders nieuwe kwaliteitsstatuten aanmaken.

Vanuit de online omgeving krijgt het Zorginstituut Nederland maandelijks informatie doorgestuurd ten behoeve van transparantie over de kwaliteit op www.zorginzicht.nl. Hierdoor is openbaar welke zorgaanbieders een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben. De partijen uit het hoofdlijnenakkoord ggz hebben afgesproken het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ verder door te ontwikkelen, wat in dit project gebeurt.

Meer informatie

Contact

Dummyfoto van een vrouw

Monique Strijdonck

Projectleider (de Nederlandse GGZ)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website