Koepelorganisaties van zorgprofessionals en patiënten ontvangen kwaliteitsgelden om kennis en professionele inzichten te vertalen in kwaliteitsbeleid en -standaarden voor hun handelen bij specifieke zorgvragen in de praktijk.

Patiëntenzorg

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten.

> Bekijk de activiteiten

Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz.

> Bekijk de activiteiten

Palliatieve zorg

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg.

> Bekijk de activiteiten

Verloskundige zorg

De KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren.

> Bekijk de activiteiten

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website