We financieren verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van huisartsgeneeskunde. Deze lopen uiteen van fundamenteel onderzoek tot preventie.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) lanceerde begin februari 2018 de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. We onderschrijven het belang ervan en nemen de geprioriteerde onderwerpen waar mogelijk op in relevante programma’s.

Overzicht van projecten

Binnen verschillende ZonMw-programma’s wordt onderzoek naar huisartsgeneeskunde mogelijk gemaakt:

Academische centra en kennisinstituten

Onderzoek in huisartsgeneeskunde wordt voor het grootste deel getrokken door kennisinstituten zoals Nivel en door deze academische centra:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website