Projectomschrijving

Resultaten

Project Kapstok heeft bijgedragen aan het op de agenda’s zetten van mantelzorg in eerstelijnsoverleg en het stimuleren van samenwerking tussen:

 • de eerstelijnsprofessionals
 • welzijnswerkers/mantelzorgconsulenten 
 • het gemeentelijke Zorgloket op het gebied van mantelzorgondersteuning


Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat eerstelijnsprofessionals nu meer aandacht hebben voor mantelzorgers en vaker doorverwijzen naar mantelzorgconsulenten en het Zorgloket. Driekwart van de ondervraagde eerstelijnsprofessionals geeft aan dat daarmee de kwaliteit van ondersteuning aan mantelzorgers is verbeterd.

Landelijke overdracht

De ervaringen en resultaten van Project Kapstok zijn tijdens expertmeetings over de evaluatie van de LHV-toolkit ‘Mantelzorg in de huisartspraktijk’ overgedragen aan beleidsmedewerkers van:

 • LHV
 • NHG
 • Expertisecentrum Mantelzorg
 • Mezzo

Initiatiefnemers project

 • Zuid Oost Drentse Huisartsen Coöperatie (ZODHC)
 • Icare Thuiszorg
 • Welzijnsgroep Sedna
 • Gemeente Emmen
 • Veranda Advies

Meer informatie

Vervolgproject 'Kapstok Emmen Aangehaakt'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website