Projectomschrijving

In Wolvega (4 verzorgingshuizen) en in Oldemarkt (1 verzorgingshuis) is een praktijkverpleegkundige ouderenzorg in dienst van de gezamenlijke huisartsen gestationeerd. Door de dagelijkse aanwezigheid van deze praktijkverpleegkundige ouderenzorg is de huisartsgeneeskundige en verpleegkundige zorg aan de bewoners verbeterd. Zij bezoekt de bewoners structureel en op verzoek van bewoner, familie of verzorgenden. Deze praktijkverpleegkundige werkt nauw samen met de:

  • verzorgenden
  • teamleiders
  • specialist ouderengeneeskunde
  • huisartsen
  • apothekers

Optimalisering ouderenzorg

Door het structureren van deze multidisciplinaire samenwerking is de ouderenzorg in de verzorgingshuizen geoptimaliseerd. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg heeft een signalerende functie, waardoor regelmatig erger voorkomen wordt. Bij bewoners die dezelfde dag nog een huisarts nodig hebben, belt de praktijkverpleegkundige  zelf de huisarts. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg kan haar gegevens direct noteren in het HIS en in de informatiesystemen van de huizen. Hiermee worden registratie missers voorkomen. Uit een enquête blijkt dat de bewoners blij zijn met deze nieuwe functionaris.

Meer informatie

Vervolgproject 'Optimaliseren ouderenzorg in de thuissituatie'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website