Projectomschrijving

In de verzorgingshuizen is de praktijkverpleegkundige ouderenzorg namens de huisartsen een onmisbare functionaris geworden voor de oudere in de verzorgingshuizen (project 154012202).

Doel

De praktijkverpleegkundigen ouderenzorg structureel in te bedden in de huisartsgeneeskundige zorg en structureel samen te laten werken met thuiszorg en gemeente.

Doelstellingen

  1. Continue goede (preventieve) zorg voor de kwetsbare ouderen van 75+ in de thuissituatie. Waar mogelijk afschalen professionele zorg en uitbreiden zorg en ondersteuning in en door uitbreiding netwerk
  2. Opzetten ‘geriatrisch netwerk’. Eis voor deze goede zorg is structurele samenwerking met gemeente, thuiszorg, apothekers, zorgverzekeraar,ouderenorganisaties, fysio, GGZ, etc.
  3. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg als casemanager rondom de kwetsbare oudere thuis.
  4. In samenwerking met de gemeente een goede sociale kaart maken van de ouderenvoorzieningen in het dorp (en hoe bereikbaar).
  5. Aandacht voor eenzaamheid. Gezamenlijk iets opzetten om eenzaamheid tegen te gaan (niet iets ingewikkeld maar ouderen de mogelijkheid bieden om samen iets te doen).
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website