Resultaat

Financiering

Een gezamenlijk structureel overleg met de gemeente en zorgverzekeraar om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en een koppeling tussen het zorg- en het sociaal domein te realiseren.

Voorbeelden van concrete activiteiten die zijn voortgekomen uit dit overleg:

  • het project Wijkgericht werken in de wijk van GES Prelude
  • pilot met GGZ tool Transparant Next
  • samenwerking tussen fysiotherapie en gemeente voor instroom in regulier sportaanbod na deelname aan een beweegprogramma

Nieuws & artikelen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website