Projectomschrijving

Doel van het project was een samenwerking tussen de wijkgerichte geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden op lokaal niveau te organiseren, waarbij een organisatie ontstaat die voldoende mandaat en vertrouwen heeft om duurzame bindende samenwerkingsafspraken te maken met stakeholders ten aanzien van de wijkgerichte programmatische zorg voor mensen met een chronische aandoening in Alphen aan den Rijn.

Organisch groeimodel

Voor het oprichten van een rechtspersoon was gedurende de looptijd van het project geen draagvlak. Derhalve is gekozen voor een organisch groeimodel c.q. te organiseren op zorginhoud en vanuit de bestaande structuren. Het uitgangspunt daarbij was: samenwerken leer je door te doen. De samenwerking is vormgegeven binnen de programmalijnen. Daar is vertrouwen ontstaan om de samenwerking verder uit te bouwen en te formaliseren in een rechtspersoon.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren in het project waren de keuze voor het organisch groeimodel, competentie van de leiders, de rol en beschikbaarheid van de intern projectleider (geen zorgverlener), vertrouwen van stuurgroepleden in elkaar, voldoende expertise van en ondersteuning door externen. 

Vervolg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website