Projectomschrijving

IJburg is een nieuwe wijk in Amsterdam. Bij het inrichten van de wijk is gekozen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarbij het beschikbare zorg- en welzijnsaanbod op een zo basaal mogelijk niveau (van 2e naar 1e naar 0de lijn) rondom de cliënt wordt geboden.

Doel
Gebiedsgerichte infrastructuur voor zorg en welzijn verder organisatorisch te ontwikkelen en bestuurlijk te verankeren. En als afgeleide daarvan de samenwerking in de zorgpraktijk te professionaliseren en te onderbouwen.

Werkwijze
De kern daarbij is dat de grenzen tussen zorg, wonen en welzijn waar mogelijk weggenomen worden. Principes zijn:  

 • 2:1:0 (van tweede naar eerste en nulde lijn) 
 • 1:1:1 (één cliëntsituatie, één casemanager, één aanpak)

  Inhoudelijk ligt de focus op risicogezinnen en mensen in gelabelde zorgwoningen.

  Samenwerking
  Lokale voorzieningen van welzijn en zorg, de gemeente, woningbouwcorporaties, een zorgverzekeraar en cliëntenvertegenwoordigers werken in dit project samen.

  Resultaten

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website