Hoe kan de effectiviteit van het toezicht op de zorg worden verbeterd? En hoe kan het toezicht verder worden geprofessionaliseerd?

Uitgelicht

Grotere rol voor patiënt bij toezicht op gezondheidszorg (proefschrift)

De Inspectie voor de gezondheidszorg wil patiënten een grotere rol geven in haar werk. Dit proefschrift laat zien dat het betrekken van patiënten bij het toezicht een grote uitdaging is. De manier waarop patiënten naar de zorg kijken verschilt wezenlijk van de manier waarop een inspecteur dat doet. Dat betekent wel dat patiënten een unieke bijdrage hebben.

Meer over het proefschrift op nivel.nl

Sociale media zijn waardevolle informatiebron voor toezicht op de zorg

Sociale media kunnen waardevolle informatie opleveren voor het toezicht op de gezondheidszorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vooral het snel signaleren van mogelijke risico’s lijkt een nuttige aanvulling op het bestaande instrumentarium van IGZ.

Lees meer

Lopend project: Wat willen burgers weten over de kwaliteit van zorg?

Op de website kiesBeter kunnen mensen informatie vinden over wat goede zorg is en waar deze zorg gegeven wordt. De groep mensen die kwaliteitsinformatie zoekt en gebruikt blijft echter klein.

In dit project wordt geïnventariseerd aan welke informatie mensen behoefte hebben en welke informatie ontbreekt op internet. Op basis hiervan kan het Kwaliteitsinstituut kiesBeter verbeteren.

Lees over dit project

Wetenschappelijke kennis over toezicht houden op de zorg

Het toezicht op de gezondheidszorg zou, net als de zorgpraktijk, wetenschappelijk onderbouwd moeten worden. Effectonderzoek helpt de Inspectie voor de Gezondheidszorg goede keuzes te maken en zichzelf te blijven verbeteren. Dit advies van de Gezondheidsraad (2011) vormt de basis voor het onderzoeksprogramma Effectief Toezicht.

Met het programma wil ZonMw de doeltreffendheid van de effectiviteit en de beoogde effecten van toezicht verbeteren. Daarnaast draagt het bij aan de professionalisering van toezicht. In het programma zijn de speerpunten van IGZ meegenomen.

Achtergrondinformatie

Ontwikkeling van instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Met de afdeling Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) werkt ZonMw samen in het programma Ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut.

Het doel is om betere instrumenten te ontwikkelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om het Kwaliteitsinstituut via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis. Hierbij wordt gedacht aan brede overzichtsstudies en aan thematische verdiepingen rond bepaalde actuele (maatschappelijke) thema’s.

Achtergrondinformatie

Gerelateerde programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website