ZonMw tijdlijn Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Kwaliteit van zorg nl-nl Fri, 03 Feb 2023 05:44:14 +0100 Fri, 03 Feb 2023 05:44:14 +0100 TYPO3 news-9289 Thu, 02 Feb 2023 06:00:00 +0100 Substitutie van zorg in de gynaecologie: onderzoek naar geleerde lessen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/substitutie-van-zorg-in-de-gynaecologie-onderzoek-naar-geleerde-lessen/ Door uitgestelde of afgeschaalde zorg tijdens de COVID-19-pandemie, kregen veel patiënten alternatieve behandelingen aangeboden. Wat kunnen we leren van deze substitutie van zorg voor gynaeco-oncologie en benigne gynaecologie? 2 projecten onderzoeken dit om de zorg in het algemeen te verbeteren en voor te bereiden op toekomstige periodes van schaarste.
De grote toestroom van COVID-19-patienten zorgde voor een enorme druk op de reguliere zorg in ziekenhuizen. Hierdoor werden behandelingen uitgesteld, afgezegd of vervangen door alternatieve, minder zorgintensieve vormen van behandeling. Inhalen van deze zorg is lastig, bijvoorbeeld door beperkte beschikbaarheid van zorgpersoneel. Hierdoor is het belangrijk om te kijken naar de alternatieven die noodgedwongen geboden zijn tijdens de COVID-19-pandemie, ook wel substitutie van zorg genoemd. Welk effect had dit op zorguitkomsten van patiënten? Wat zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners met substitutie? Kunnen we op basis hiervan lessen trekken voor toekomstige zorg?

De 2 projecten

We stellen de 2 projecten die dit gaan onderzoeken graag aan u voor:

Follow-upzorg na behandeling voor gynaecologische kanker: kan het minder?

Annemijn Aarts (Amsterdam UMC)
In dit project wordt de follow-up-zorg in de gynaeco-oncologie tijdens de COVID-19-pandemie in kaart gebracht en geëvalueerd wat de effecten daarvan waren op zorguitkomsten van patiënten.

Substitutie van zorg binnen de benigne gynaecologie gedurende de COVID-19-pandemie in Nederland

Wouter Hehenkamp (Amsterdam UMC)
In dit project wordt onderzocht welke alternatieve behandelingen plaatsvonden tijdens de COVID-19-pandemie in de zorg voor patiënten met goedaardige, gynaecologische aandoeningen en hoe tevreden zij hiermee waren.

De projecten starten uiterlijk in februari 2023 en hebben een looptijd van ongeveer 2 jaar.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten van zorg is nodig om zorg te bieden die beter aansluit op de wensen en behoeftes van de patiënt. Daarom financieren we onderzoek naar wat er nodig is om die uitkomstinformatie in te zetten om beter samen te beslissen, te leren en te verbeteren én naar hoe je dat het beste kunt organiseren. Dat doen we vanuit verschillende programma’s. Bovengenoemde 2 projecten ontvangen subsidie vanuit ons programma Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19. Met dit programma richten we ons op de uitwerking van een aantal kennishiaten, die voortkomen uit de Kennisagenda COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke beroepsverenigingen.

Op de hoogte blijven?

Relevante thema's

]]>
news-9371 Tue, 31 Jan 2023 15:23:03 +0100 In gesprek over de dag van morgen https://publicaties.zonmw.nl/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/in-gesprek-over-de-dag-van-morgen/ Hoe krijgen zorg- en welzijnsprofessionals een beter beeld van wat ouderen belangrijk vinden in hun leven? En hoe kun je ervoor zorgen dat het ook gemakkelijker wordt voor de doelgroep om hierover te praten? Deze vragen staan centraal in het GENERO-netwerk en samen met de doelgroep ontwikkelden zij het wensenboekje: In gesprek over de dag van morgen. Zo gaan zij samen aan de slag met proactieve zorgplanning. news-9360 Mon, 30 Jan 2023 10:12:00 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023: ’Inzet op Impact’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2023-inzet-op-impact/ Op donderdag 30 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 'Inzet op Impact'. Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek) en heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie.
Ook in deze 10e editie sluit het congres aan bij de actualiteit rondom goed gebruik van geneesmiddelen, komen innovaties aan de orde en brengen we het realiseren van impact van onderzoeksresultaten voor het voetlicht.
Wij verwelkomen u ook dit jaar van harte in de locatie 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.

In de plenaire sessies is er aandacht voor Drug repurposing en Impact

Plenair belichten verschillende sprekers de actuele onderwerpen: Drug repurposing, ofwel inzet van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen, en Impact, het realiseren en bestendigen van onderzoeksresultaten in de praktijk.

U kunt in 3 subsessierondes kiezen uit 18 onderwerpen

Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van ZonMw- en GGG-projecten in een breed perspectief en gerelateerd aan innovatieve projecten en actuele onderwerpen uit het veld.
In 3 rondes van ieder 6 subsessies staan onderwerpen op het programma als dure geneesmiddelen, MDL-onderzoek, leefstijl en duurzaamheid, kwetsbare ouderen en personalised medicine.
Een van de rondes richt zich op interactieve wijze op onderwerpen als Impact, Richtlijnen, HTA en Gender.
In iedere subsessie is er ruimte voor discussie of kunt u bijdragen via een andere vorm van interactiviteit.

Het GGG-congres is interessant voor het gehele werkveld rondom geneesmiddelen

Het jaarlijkse GGG-congres is bij uitstek een plek voor uitwisseling van kennis rondom geneesmiddelen op het snijvlak van onderzoek, praktijk en beleid en is daarnaast een dag van ontmoeten, bijpraten en netwerken.

De aanmelding is geopend

U bent van harte welkom tijdens deze congresdag.
Meld u aan, laat u inspireren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen.

Bekijk de publicatie met het volledige congresprogramma

Direct naar de aanmeldpagina

 

]]>
news-9367 Mon, 23 Jan 2023 09:02:00 +0100 Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/netwerkbijeenkomst-verpleging-en-verzorging/ Hoe ziet de toekomst van de verpleging en verzorging er uit? En welke ontwikkelingen spelen daarin een rol? Kom op 13 juni 2023 uw kennis delen en inspiratie opdoen tijdens onze netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging! news-9341 Wed, 18 Jan 2023 13:27:22 +0100 Schrijf je nu in voor de Slimme Zorg Estafette 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/schrijf-je-nu-in-voor-de-slimme-zorg-estafette-2023/ Op 6 februari start de Slimme Zorg Estafette (SZE) 2023. Vanuit de programma's Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), Zorg voor innoveren (Zvi) en Active and Assisted Living (AAL) worden ervaringen en geleerde lessen rondom e-health, zorginnovatie en digitale zorg gedeeld. Welke activiteiten mag jij niet missen? Wij zetten hieronder 4 interessante bijeenkomsten, in elke regio één, voor jou op een rijtje. Alle activiteiten zijn gratis te volgen. Dus schrijf je snel in! Webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’

Regio oost: 9 februari 9.00-10.00 

In dit webinar krijg je inzicht op welke wijze je de veranderkracht van jouw team of organisatie kunt vergroten. Een belangrijke uitdaging als je aan de slag bent met de implementatie van innovatieve werkwijzen en digitale zorg. We zoomen hierbij in op hoe je medewerkers, patiënten en cliënten op een goede manier mee kunt nemen. Hoe voer je een goed gesprek over de beoogde verandering? Maar ok hoe ga je om met signalen van weerstand?  Aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit SET-up, Vliegwiel, WZW en Regioplus krijg je handige tips en tricks waar je zelf mee aan de slag kunt.

Inschrijven kan via deze link


Inspiratiesessie: wat kun je in zorg en welzijn met data?

Regio west: 15 februari 9.30-10.30

Slimmer werken in zorg en welzijn door het gebruik van data? Dat kan zeker! In deze inspiratiesessie maak je kennis met een aantal inspirerende voorbeelden. We gaan in op de aanpak vanaf de start en wat het oplevert. Data kan helpen met het anders organiseren van zorg en welzijn, maar dat gebeurt alleen als je er ook iets mee DOET. Deze sessie is onderdeel van een serie over datagedreven werken en wordt georganiseerd door VitaValley, Vliegwiel, Sigra en RegioPlus.

Inschrijven kan via deze link

Sessie ‘Slimme Zorg #HoeDan?! Lessen over technologie voor zorg en ondersteuning’

Regio noord: 23 februari 13.00-14.30

In het Slimste Huis in Alkmaar gaan we in gesprek met een aantal innovatoren die ieder op een eigen manier bijdragen aan de gezondheid van mensen. Vernieuwers in de zorg delen geleerde lessen, uitdagingen en slimme oplossingen van de afgelopen jaren. Één van die organisaties is VVT-organisatie Evean, die SET-subsidie ontving voor het opschalen van elektronische toendienregistratie van medicatie. Hierbij trok Evean niet alleen op met andere zorgorganisaties, maar ook met apotheken in de regio Noord-Holland. Je kunt je voorstellen dat ook hier veel waardevolle lessen geleerd zijn. Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in en woon de sessie digitaal óf fysiek bij.

Inschrijven kan via deze link

Innovatiecafé regionale samenwerking zuid

Regio zuid: 28 februari 14.30-18.00

Het innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl is dit keer in Tilburg. Vier sprekers uit de regio delen hun ervaringen met regionale samenwerking. Hoe pak je dat aan? Met welke knelpunten moet je rekening houden? Wat kunnen we van hen leren? Eén van deze organisaties die deze vragen zal beantwoorden is Brabantzorg. Zij ontvingen SET-subsidie voor het opschalen van beeldschermzorg. Inmiddels heeft Brabantzorg dus al veel geleerd over opschaling van e-health. Daarbij is zij koploper in de regio en ziet het als haar ‘plicht’ ziet om kleinere (zorg)organisaties in de regio mee te nemen in de geleerde lessen die zij hebben opgedaan. Meer info over het programma vind je hier.

Inschrijven kan via deze link

Bekijk alle activiteiten van de SZE op de website: www.slimmezorgestafette2023.nl

]]>
news-9320 Wed, 11 Jan 2023 08:55:21 +0100 Nieuwe richtlijnen verpleging en verzorging in 2023 https://www.nursing.nl/deze-nieuwe-richtlijnen-verschijnen-in-2023/ Welke nieuwe richtlijnen en handreikingen heeft 2023 in petto voor de verpleging en verzorging? Nursing zette er een aantal op een rij. news-9297 Tue, 10 Jan 2023 05:55:00 +0100 Interprofessionele samenwerking tussen aio's en andere zorgprofessionals in het ziekenhuis https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/samenwerking-tussen-artsen/ Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere artsen. Daarom is samenwerking tussen artsen van groot belang voor goede medische zorg. Daar is dus meer aandacht voor nodig in de opleidingen. Maar hoe moet zo’n interprofessioneel lesprogramma er dan uitzien? Dat onderzocht Natasja Looman voor de stageperiode van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in het ziekenhuis. news-9296 Mon, 09 Jan 2023 05:55:00 +0100 Nieuwe inzichten over Aanhoudende Lichamelijke Klachten https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/nieuwe-inzichten-over-aanhoudende-lichamelijke-klachten/ Aanhoudende Lichamelijke Klachten zijn in 70% van de gevallen chronisch. Het is daarom belangrijk dat behandelaars beseffen hoe groot de kans op een chronisch verloop van deze aandoening is. En dat mensen vooral worstelen met de grilligheid van hun klachten. Dit vraagt om een behandeling die meer is gericht op grip krijgen op de klachten, in plaats van blijven zoeken naar een oorzaak of diagnose. Lees het interview hierover met Hieke Barends. news-9285 Fri, 06 Jan 2023 09:30:00 +0100 Patiëntveiligheid vergroten door te leren van wat goed gaat: 12 projecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patientveiligheid-vergroten-door-te-leren-van-wat-goed-gaat-12-projecten-van-start/ De zorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken wordt steeds complexer, waardoor het belang van patiëntveiligheid toeneemt. Een manier om patiëntveiligheid te vergroten, is door vooral kijken naar de dagelijkse praktijk, die meestal goed gaat. Dit is een belangrijk Safety-II principe. Maar hoe doe je dat, en wat zijn nu precies de werkzame en werkbare elementen van Safety-II? Dat gaan 12 projecten in de dagelijkse praktijk onderzoeken.
Sommige projecten passen geleerde lessen toe uit eerdere projecten over Safety-II . Andere projecten toetsen de principes van Safety-II in een nieuwe context. Het doel is om uiteindelijk alle geleerde lessen uit deze projecten te bundelen, zodat meerdere ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken met het Safety-II gedachtegoed aan de slag kunnen om zo de veiligheid voor hun patiënten te vergroten.

De 12 projecten

We stellen de projecten graag aan u voor:

Bloedstollend veilig: Safety-II-onderwijs gericht op antistolling in de master geneeskunde

Projectleider Floor van Rosse (Erasmus MC)
Geneeskundestudenten leren werken met het Safety-II-gedachtegoed en inzicht krijgen in succesfactoren rondom zorg voor patiënten die antistollingsmedicijnen krijgen.

Leren in het alledaagse van het alledaagse: een actieonderzoek naar het ontwikkelen van mindful gewoontes in de visitepraktijk

Projectleider Annet van Harten (Radboudumc)
Veilige en passende zorg op de kinderafdeling, door situatieoverzicht, effectiever teamgedrag, dagelijks leren en werkplezier in het multidisciplinair team te bevorderen.

LEren van Geslaagd Ontslag (LEGO): actieonderzoek naar het elders implementeren van lessen uit Safety-II-analyse van geslaagd ontslag

Projectleider Debbie Vermond (UMC Utrecht)
Geslaagd ontslag op ziekenhuisafdelingen, door succesfactoren uit de dagelijkse praktijk op verschillende afdelingen in te brengen.

Overstijgend leren van calamiteiten vertalen naar verbeteren in de praktijk: de Nederlandse Resilience Analysis Grid (RAG-NL) als Safety-II-interventietool

Projectleider Lilian van Tuyl (Nivel)
Leren hoe ziekenhuizen verbetermaatregelen succesvol kunnen invoeren, door in zorgteams volgens de Resilience Analysis Grid te reflecteren op wat goed gaat en beter kan.

Ruimte voor veerkracht II: borgen van Safety-II in teams en ziekenhuizen op de langere termijn

Projectleider Jan-Willem Weenink (Erasmus School of Health Policy & Management)
Safety-II inbedden en borgen in de Nederlandse ziekenhuiszorg, door opbouw van eigenaarschap voor het continu reflecteren op het dagelijkse zorgproces.

Safe landing

Projectleider Karen de Bijl-Marcus (UMC Utrecht)
Met waarderend actieonderzoek de ervaren veiligheid door zorgverleners en ouders tijdens de overplaatsing van kwetsbare pasgeborenen van de afdeling verloskunde naar de NICU verbeteren.

Samen op zoek naar de juiste diagnose: teamcommunicatie op de spoedeisende hulp

Projectleider Maarten van Aken (HagaZiekenhuis)
Inzicht krijgen in en leren van succesfactoren van teamcommunicatie en wensen van patiënten in het diagnostisch proces op de spoedeisende hulp.

Study-buddy: the better you know me, the more resilient you will be

Projectleider Petra van Gurp (Radboudumc)
Onderzoeken of het faciliteren van dialogen tussen zorgprofessionals en patiënten zorgt voor meer veerkracht bij uitdagingen in de zorg, en meer patiëntveiligheid.

Van reflectie naar anticiperend verbeteren: patiëntveiligheid bij een semi-acute opname

Projectleider Maaike Langelaan (Gelre Ziekenhuizen)
Vergroten van veerkracht en meer gedragsverandering bij teams van zorgverleners op de spoedeisende hulp, met een structuur met ingebouwde reflectiemomenten.

Veerkracht en zelfregulatie in de operatiekamer: de sleutel tot topprestaties?

Projectleider Jaap Hamming (LUMC)
Vergroten van patiëntveiligheid, zorgkwaliteit en veerkracht van zorgprofessionals op de operatiekamer, door te kijken naar wat goed en minder goed gaat (Safety-II).

Veiligere zorg rondom de infuuspomp in de praktijk

Projectleider Sander Bouwman (VieCuri Medisch Centrum)
Leren van wat goed gaat op ziekenhuisafdelingen in het toedienen van medicijnen via een infuuspomp, zodat dit voor patiënten veiliger en prettiger wordt.

Zorgvuldige en veilige transitie van IC-patiënten naar de verpleegafdeling. Leren en verbeteren op basis van ‘work as done’ en succeservaringen van patiënten, naasten en professionals

Projectleider Gijs Hesselink (Radboudumc)
Meer inzicht in en bewustwording over alledaagse mechanismen waardoor het transitieproces van de Intensive Care naar de verpleegafdeling in het ziekenhuis goed verloopt.

ZonMw en Safety-II

De projecten ontvangen subsidie vanuit ons programma Safety-II en veiligheidsergonomie. Met dat programma financieren we projecten die het Safety-II-gedachtegoed wetenschappelijk onderbouwen. En geleerde lessen in kaart brengen over de toepassing van Safety-II in de praktijk. Het programma is onderdeel van het landelijke programma Tijd voor Verbinding, dat gericht is op het verbeteren van patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg.

Op de hoogte blijven?

Relevante onderwerpen

]]>
news-9298 Fri, 06 Jan 2023 05:55:00 +0100 Aan de slag met goede praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aan-de-slag-met-goede-praktijkvoorbeelden-in-de-verpleging-en-verzorging/ Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom werkten 10 projecten in de verpleging en verzorging aan een toegankelijk overzicht van goed beschreven voorbeelden. Bekijk de resultaten en ga ermee aan de slag! Resultaten

De focus van de 10 projecten loopt uiteen van bijvoorbeeld verpleegkundig leiderschap tot een handreiking voor een interventie bij onbegrepen gedrag bij dementie tot de 7-stappen-methodiek voor een gepersonaliseerd klinisch signaleringsplan bij een psychiatrische crisis. Bekijk de praktische resultaten van de projecten:

Programma Verpleging en Verzorging

Deze projecten zijn gefinancierd vanuit ons programma Verpleging en Verzorging. Met dat programma dragen we bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarmee is het programma ook van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Meer informatie

Bekijke de vlogreeks waarin de projecten zich voorstellen.

Op de hoogte blijven?

Relevante onderwerpen

]]>
news-9244 Thu, 05 Jan 2023 16:57:00 +0100 Start onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-onderzoek-naar-oversterfte-tijdens-de-coronapandemie/ Binnen het COVID-19 deelprogramma ‘Oversterfte in Nederland 2020-2021’ zijn 11 onderzoeken gehonoreerd. Deze projecten zullen onderzoeken wat de mogelijke oorzaken van oversterfte zijn in de periode 2020-2021. Deelprogramma ‘Oversterfte in Nederland 2020-2021’

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn meer mensen overleden dan verwacht. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw daarom een verdiepend onderzoekstraject opgezet naar de oorzaken van deze oversterfte. Onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende pandemie. De programmacommissie van onafhankelijke experts heeft een onderzoeksagenda opgesteld met kennishiaten die zijn gecategoriseerd in drie lijnen. Lijn 1 bestaat uit een systematische literatuuranalyse met internationale vergelijking die wordt uitgevoerd door Cochrane Netherlands. Lijn 2 bestaat uit onderzoek met beschikbare onderzoeks- en zorgdata. Binnen lijn 3 wordt met data van het RIVM, GGD GHOR en GGD’en, zoals vaccinatie en testdata, onderzoek gedaan.

Gehonoreerde projecten

Binnen de subsidieronde naar de kennishiaten in lijn 2 van de onderzoeksagenda zijn 11 projecten gehonoreerd door ZonMw.

CORAL-project

In het CORAL-project wordt de oversterfte bij thuiswonende (pre)dementiepatiënten als gevolg van de COVID-19 pandemie onderzocht.
Dr. Maurik, Amsterdam UMC

Providing context to excess mortality through changes in healthcare use during the COVID-19 pandemic

In dit project wordt de verandering in zorggebruik onderzocht door zorgverzekeringsdata in 2020 te vergelijken met verwacht zorggebruik op basis van eerdere jaren.
Dr. Beem, Amsterdam health & technology institute

Lifestyle and excess mortality during the COVID-19 pandemic

Dit project richt zich op de invloed van leefstijl op de overlijdenskans tijdens de pandemie.
Dr. Vermeulen, SEO Economisch Onderzoek

Excess mortality during the COVID-19 epidemic: vulnerable groups and long-term effects

In dit project wordt oversterfte in kaart gebracht om kwetsbare groepen te identificeren, zowel tijdens de pandemie als erna.
Prof. dr. Rosendaal, Leids Universitair Medisch Centrum

The Effect of Delayed Cancer Screening on Stage Shift and Increased Mortality during the Coronapandemic in The Netherlands

In deze studie worden de veranderingen in ziekenhuissterfte onderzocht voor patiënten met kanker tussen 2018-2021.
Prof. dr. Meester, Vrije Universiteit Amsterdam

Using individual level survival prediction to estimate years of life lost due to COVID-19 and their socio-economic distribution

In dit project willen onderzoekers voorspellingen maken van verloren levensjaren voor degenen die zijn overleden aan COVID-19. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om sociaaleconomische ongelijkheden in de gezondheidslast van COVID-19 te kwantificeren.
Prof. dr. van Baal, Erasmus Universiteit

Who counts depends on who is counted: an investigation into excess mortality among people with intellectual disabilities in 2020-2021

Dit project richt zich op sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt de rol van onderliggende aandoeningen en de woonsituatie onderzocht.
Dr. Cuypers, RadboudUMC

Individual and environmental determinants of differences in excess mortality between neighbourhoods in Amsterdam during the COVID-19 pandemic

In dit project worden de verschillen in oversterfte tussen wijken in Amsterdam in 2020 en 2021 onderzocht.
Dr. Bosdriesz, GGD Amsterdam

Excess mortality during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: associations with people's medical history and sociodemographic characteristics

Dit project richt zich op specifieke groepen in de samenleving, waarbij wordt onderzocht in hoeverre medische voorgeschiedenis en sociaal-demografische kenmerken geassocieerd zijn met oversterfte.
Dr. Bos, Nivel

Determinants of excess mortality rates in nursing homes

Dit project onderzoekt de rol van organisatiekenmerken van verpleeghuizen (zoals personeelsbezetting, kwaliteit en omvang) bij het verklaren van oversterfte tijdens de pandemie.
Drs. Bär, Erasmus School of Health Policy & Management

Healthcare avoidance and excess mortality during the COVID-19 pandemic in the Netherlands: a population-based cohort study

In deze studie wordt de relatie tussen zorgmijding tijdens de eerste fase van de COVID-pandemie en de waargenomen sterfte onderzocht.
Dr. Licher, Erasmus MC

Nieuwe subsidieoproep open

Op 15 december opent een nieuwe subsidieoproep naar de kennishiaten in lijn 3 van de onderzoeksagenda. Recent is de vaccinatie- en positieve testdata van het RIVM en GGD’en en GGD GHOR toegankelijk geworden voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek (zie kamerbrief van 18-11-2022 p.7-9). Dit betekent dat aanvragen voor onderzoek naar de kennishiaten opgenomen in lijn 3 van de onderzoeksagenda vanaf 15 december ingediend kunnen worden. Binnen deze subsidieoproep wordt vooral gefocust op onderbouwing van de kwaliteit van de data, toepassing van andere modellen, correctie voor andere co-variabelen, en andere tijdsframes omtrent follow-up. Onderzoekers kunnen hun aanvraag voor de subsidieoproep ‘Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021’ indienen tot dinsdag 31 januari 2023, 14.00 uur.

Meer weten?

Over het oversterfteprogramma
Over de onderzoeksagenda

 

]]>
news-9308 Wed, 04 Jan 2023 16:05:39 +0100 Nieuwe ronde Implementatie- en opschalingscoaching richt zich op thuiswonende ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-implementatie-en-opschalingscoaching-richt-zich-op-thuiswonende-ouderen/ De succesvolle regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching van Zorg voor innoveren krijgt een aangepast vervolg. Op 28 februari 2023 opent een nieuwe ronde, specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In het najaar van 2023 is een tweede ronde gepland. De nieuwe regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. De regeling opent op dinsdag 28 februari om 14.00 uur. Binnenkort vind je op deze website of op Zorg voor innoveren meer informatie over voorwaarden en wijze van indienen, en over de latere najaarsronde.

De subsidieregeling

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met deze subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach geeft advies bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen.
In deze ronde is een miljoen euro beschikbaar: per aanvrager maximaal € 10.000 inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van 6 maanden.

Wat zijn voorbeelden van aanvragen?

De aanvragen van deze regeling zijn initiatieven die gaan over het implementeren of opschalen van slimme digitale zorg binnen een organisatie. Het kan ook een aanvraag zijn van een innovator die zijn innovatie verder wil ontwikkelen. Denk ook aan regionale samenwerkingen. Voorbeelden daarvan zijn:

WOZO

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

]]>
news-9302 Tue, 03 Jan 2023 09:01:06 +0100 Subsidieoproep: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-samenwerking-voor-mensen-in-de-laatste-levensfase-en-hun-naasten-in-het-sociaal-dome/ Voor een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. Om samenwerkingsverbanden hiervoor op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s, kunnen onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties tot dinsdag 14 maart 2023, 14.00 uur projectideeën indienen.
Mensen die in de laatste levensfase zitten, krijgen naast medische zorg ook ondersteuning in de vorm van zorg- en welzijnsinitiatieven. Denk aan formele ondersteuning zoals mantelzorg of thuiszorg, maar ook aan informele initiatieven zoals buddy’s die activiteiten ondernemen met patiënten of buren die helpen met verschillende klusjes. Om te zorgen dat deze mensen en hun naasten een goede kwaliteit van leven hebben, is het nodig dat deze initiatieven goed op elkaar aansluiten.

Wat kan ik aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het opzetten van een samenwerkingsverband of uitbreiden van een bestaand samenwerkingsverband tussen formele en informele zorg- en welzijnsinitiatieven in een bepaalde gemeente of regio. Het maximale bedrag daarvoor is € 350.000,- met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Hoe werkt het?

Onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen een projectidee indienen. Daarbij is het verplicht om samen te werken binnen een bepaalde gemeente of regio, en treedt 1 van die partijen op als hoofdaanvrager. Uit alle ingediende projectideeën komt uiteindelijk een selectie van projecten die een uitgewerkte subsidieaanvraag in kunnen dienen. Meer weten hoe de subsidieprocedure precies werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de subsidieoproeptekst, deze vindt u in de linklijst onderaan dit nieuwsbericht.

ZonMw en palliatieve zorg in het sociaal domein

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit ons programma Palliantie. Met dat programma richten we ons op een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Zodat zij palliatieve zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften, op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Om te zorgen dat mensen in de laatste levensfase hun leven tot aan het einde zinvol, in verbinding met anderen en waar mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen leven, is sterke samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein. Daarom sporen we bovengenoemde organisaties aan om subsidie aan te vragen.

Meer informatie

•    Lees de subsidieoproep ‘Versterken van regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten’
•    Programma Palliantie
•    Onderwerp Palliatieve zorg
•    Onderwerp Sociaal domein

]]>
news-9299 Tue, 03 Jan 2023 08:30:00 +0100 Hartzorg uitkomstgericht organiseren en betalen https://www.zonmw.nl/nhn Het Nederlands Hart Netwerk experimenteert samen met zorgverzekeraars om uitkomstgerichte zorg een vaste plek te geven in hun organisatie en in de betaling van zorg. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Cardioloog Luc Theunissen, data-analist Lisa Moers en innovatiemanager Anne Neevel vertellen in een korte video wat ze al hebben bereikt, hoe ze dat hebben aangepakt en tegen welke belemmeringen ze aan lopen. news-9301 Mon, 02 Jan 2023 14:40:21 +0100 Bezoek jij ons 30 januari op het ICT&health congres? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bezoek-jij-ons-30-januari-op-het-icthealth-congres/ Kom jij naar onze sessie en stand op het ICT&health congres? Meld je dan aan op de website. Rondetafel

E-health een duurzame plek geven in de zorg: hoe pak je dat aan? Hierover gaan experts uit het bedrijfsleven, de zorg en de verzekeringswereld in gesprek. Zij delen hun verhalen en ervaringen tijdens een rondetafelsessie op 30 januari op het ICT&health congres. Alle stappen in het proces komen daarbij aan bod: van het ontwikkelen van digitale oplossingen tot de implementatie en borging ervan in de praktijk.

Onze sprekers zijn onder andere: Suzanne Verheijden, Bas Mourik, Paul Haarman, Charlotte Poot, Henk Herman Nap.

Schrijf je in voor deze sessie: ‘E-health: de reis van idee tot duurzame implementatie’ om 14.10 uur en laat je inspireren.

Bezoek ons bij de ZonMw-stand

Onze experts staan je graag te woord bij de stand. Zien we je daar? Meld je aan op de website van ICT&health.

]]>
news-9286 Tue, 27 Dec 2022 08:00:00 +0100 Uitkomstgerichte contracten zorgpad prostaatkanker: overheveling budget ziekenhuiszorg naar anderhalvelijnszorg https://youtu.be/T9jFewuv9WU?list=PLGLjS4tiq6agQOOIaJBvPerlAoFygxeZi Binnen het prostaatnetwerk in Zuidwest-Nederland heeft het Erasmus MC samen met zorgverzekeraars 3 interventies geïdentificeerd die als uitgangspunt dienen voor het opstellen van uitkomstgerichte contracten. De resultaten tot nu toe: bekostiging voor onderzoek in een eerstelijns lab en een forse vermindering van het antibioticagebruik bij de biopsie. Benieuwd hoe ze dit hebben bereikt? Bekijk de korte film. news-9283 Thu, 22 Dec 2022 15:10:35 +0100 Subsidieoproep voor taakherschikking forensische geneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kwaliteitsverbetering-forensische-geneeskunde-taakherschikking/ Het tekort aan forensisch artsen is een urgent probleem. Taakherschikking is een oplossingsrichting om de werkdruk bij forensisch artsen te verlichten, met waarborgen van kwaliteit. Daarom stellen we nu subsidie beschikbaar voor het in kaart brengen van welke taken, op welke wijze, onder welke omstandigheden, door wie kunnen worden uitgevoerd in de forensische geneeskunde. Deadline indienen subsidieaanvraag: 9 maart 2023, 14.00 uur. news-9281 Thu, 22 Dec 2022 09:30:39 +0100 Snellere en goedkopere SOA-zorg dankzij nieuw zorgconcept ZIZ: de eerste resultaten https://youtu.be/NKhx8sGOfjk?list=PLGLjS4tiq6agQOOIaJBvPerlAoFygxeZi Het nieuwe zorgconcept ZIZ in hartje Den Haag is nu 3 maanden open. Het online e-health consult is al 4.000 keer ingevuld en er zijn al 1.000 mensen langs gekomen. 1 op de 5 mensen heeft een SOA bij zich. Projectleider Bas Mourik vertelt dat gewaarschuwde mensen nog dezelfde dag bij ZIZ terecht kunnen om zich te laten testen en behandelen. 'Zo zie je dat je verspreiding vrij snel kunt stoppen. Dat is echt wel uniek aan dit zorgconcept.' news-9266 Mon, 19 Dec 2022 16:40:51 +0100 Start grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de medische arrestantenzorg https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-grootschalig-onderzoek-naar-de-kwaliteit-van-de-medische-arrestantenzorg Op dit moment is er weinig bekend over de kwaliteit van medische arrestantenzorg. Het Nivel start samen met GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC een 3-jarig onderzoek hiernaar. Met inbreng van expertise en ervaringen uit de praktijk ontwikkelen ze een specifieke kernset van indicatoren voor het meten van de kwaliteit van deze zorg, mét een praktische handleiding. news-9264 Mon, 19 Dec 2022 12:04:54 +0100 Subsidieoproep tweede ronde Regio-impuls Juiste Hartzorg op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-tweede-ronde-regio-impuls-juiste-hartzorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Tot 9 maart 2023, 14:00 uur kunnen regionale samenwerkingsverbanden een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg. Deze impuls is opengesteld in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen. Door eerder opsporen en optimaliseren van behandeling en ondersteuning kunnen meer mensen met (een risico op) atriumfibrilleren of hartfalen in Nederland gebruikmaken van regionaal goed ingerichte cardiologische netwerkzorg en ondersteuning. Hierdoor wordt bijgedragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Regio-impuls Hartzorg

De Regio-impuls Hartzorg is een subsidie die is uitgezet vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Het doel van de subsidieoproep is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen. Samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogenaamde Connect-regio’s, kunnen subsidie aanvragen voor het:

  • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met  atriumfibrilleren of hartfalen waarbij speciaal aandacht is het voor het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen
  • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van de thuiszorg voor patiënten met hartfalen en het betrekken van leefstijlcoaches rondom het inzetten van leefstijlverandering bij atriumfibrilleren.

Eerder dit jaar gingen al 10 netwerken van start met een subsidie. Voor deze subsidieronde is een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden.

Ondersteuning door NVVC Connect

Vanuit de onlangs opgezette Landelijke Impuls Hartzorg gaat NVVC Connect haar bestaande ondersteuningsstructuur intensiveren. NVVC Connect zal de samenwerkingsverbanden in de regio helpen bij het implementatieproces en onder andere kennisdeling tussen de regio’s stimuleren. Zo kan gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden in andere regio’s, kan hulp geboden worden bij het opzetten van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en zullen regio’s deel uit gaan maken van een lerend netwerk. NVVC Connect staat ook klaar om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen voor de Regio-Impuls Hartzorg.

Over de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek 

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP- beweging. In de DCVA hebben 22 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Meer informatie

]]>
news-9263 Mon, 19 Dec 2022 11:35:27 +0100 Informatiesessies stimuleringssubsidie palliatieve zorg Wilt u in februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren van een interventie in de palliatieve zorg binnen uw organisatie? En heeft u nog vragen over de interventies? Kom dan naar 1 van de 2 online informatiebijeenkomsten op donderdag 12 januari 2023. news-9254 Wed, 14 Dec 2022 15:48:57 +0100 De groeiende vraag naar transgenderzorg https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-melden-steeds-meer-jonge-kinderen-zich-voor-een-genderbehandeling-nieuw-onderzoek-moet-onder-meer-dat-duidelijk-maken/ Waarom melden steeds meer kinderen zich voor een genderbehandeling? Onderzoekers van de Radboud Universiteit doen hier onderzoek naar in opdracht van ZonMw. De resultaten worden in mei 2023 verwacht. news-9235 Fri, 09 Dec 2022 12:00:27 +0100 ZonMw tekent Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-tekent-green-deal-samen-werken-aan-duurzame-zorg/ Op 8 december tekende ZonMw directeur Véronique Timmerhuis in Amersfoort de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. In deze Green Deal maken partijen uit de gehele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend, om toe te werken naar een zo duurzaam mogelijk zorgstelsel en zorgsector in 2050.
Véronique Timmerhuis: ‘ZonMw onderstreept het grote belang van duurzaamheid in de zorg. Vanuit onze taken en positie dragen we dan ook graag bij aan dit urgente maatschappelijke onderwerp.’

Green Deal 'Samen werken aan duurzame zorg'

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik.  In de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ hebben partijen in de zorgsector doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Met het ondertekenen committeert ook ZonMw zich aan de 5 Green Deal doelstellingen:

  • Bevorderen van gezondheid
  • Het vergroten van de bewustwording en kennis
  • Minder CO2-uitstoot en klimaatneutraal in 2050
  • Minder primair grondstoffengebruik en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie.

Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

ZonMw draagt concreet bij aan de doelstellingen van de Green Deal en wil dit de komende jaren versterkt doen. Dat doet ZonMw nu al via kennisprogramma’s rond bijvoorbeeld ‘de gezonde leefomgeving’.  Verder zet ZonMw zich in om kennis over klimaat en gezondheid te versterken, en waar mogelijk beter op (onderzoeks)agenda’s te krijgen. Zo heeft ZonMw de kennisagenda Klimaat en Gezondheid opgesteld. Hierin staat welk onderzoek nodig is om de gezondheidsvraagstukken samenhangend met klimaatverandering goed in beeld te krijgen en waar mogelijk te beperken.

De kennisagenda pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Algemeen directeur ZonMw, Véronique Timmerhuis: ‘Gezondheid is een belangrijke invalshoek bij klimaatverandering, en dat blijft nog te veel onderbelicht in de bredere klimaatvraagstukken. Gerichte kennisontwikkeling is zeer nodig en gewenst.’

Verkenning programmering duurzame zorg

In 2022 heeft ZonMw een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is aan onderzoek en kennisontwikkeling om duurzame zorg te ondersteunen, en welke rol de ZonMw-programmering hierbij kan spelen.

Uit de verkenning blijkt dat kennisvragen op het gebied van duurzame zorg in diverse ZonMw programma’s een plek kunnen (gaan) krijgen. Bekeken wordt onder andere of en op welke wijze dit in de ZonMw onderzoeksprogrammering als aandachtspunt meegenomen kan worden.Ook is (in overleg met VWS) een apart kennisprogramma duurzame zorg te overwegen, om het prille onderzoeksveld te stimuleren.

> Lees meer over Green Deal Samen werken aan duurzame zorg.

]]>
news-9224 Wed, 07 Dec 2022 10:42:08 +0100 Wegwijzer bij kanker geeft inzicht in aanbod ondersteuning https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/wegwijzer-bij-kanker-geeft-inzicht-in-aanbod-ondersteuning/ De digitale Wegwijzer bij kanker helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van informatie over allerlei vormen van ondersteuning. ZonMw ondersteunde dit project vanuit het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Van aanpak tot toekomstperspectief: lees het interview met initiatiefnemer Michel Daenen. news-9181 Mon, 05 Dec 2022 06:00:00 +0100 Versnelde aanpassing van richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten is mogelijk https://publicaties.zonmw.nl/richtlijnen-ontwikkelen-innoveren-en-implementeren/versnelde-aanpassing-van-richtlijnen-voor-huisartsen-en-medisch-specialisten-is-mogelijk/ Dagelijks zijn er nieuwe medicijnen, interventies en inzichten waar patiënten baat bij kunnen hebben. Maar het duurt gemiddeld 2 tot 5 jaar voordat ontwikkelingen vertaald kunnen worden naar aanpassingen in richtlijnen. Kan dat niet sneller? Dat heeft het NHG samen met andere organisaties onderzocht. Het resultaat: een checklist, versnelde trajecten voor 3 behandelingen en een monitoringstool. news-9215 Mon, 05 Dec 2022 06:00:00 +0100 Professionele zeggenschap en invloed van verpleegkundigen op kwaliteit van patiëntenzorg https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/professionele-zeggenschap-en-invloed-van-verpleegkundigen-op-kwaliteit-van-patientenzorg/ In Nederland staat de ontwikkeling van professionele zeggenschap voor verpleegkundigen in ziekenhuizen nog in de kinderschoenen. In de Amerikaanse Magnet ziekenhuizen is deze ontwikkeling echter zo’n 40 jaar geleden al gestart. Wat kunnen we daar van leren? Dat zochten Annemarie de Vos en Joost Morssinkhof uit tijdens hun studiereis naar het Orlando Medical Regional Center in Florida. Lees hun blog hierover. news-9199 Wed, 30 Nov 2022 08:00:00 +0100 Uitkomstinformatie visueel aantrekkelijk en compact maken https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-uitkomstgerichte-zorg/uitkomstinformatie-in-de-zorg-van-verzamelen-naar-gebruiken/ Hoe geef je uitkomstinformatie visueel aantrekkelijk en compact weer in het elektronisch patiëntendossier? Zodat zorgverleners en patiënten het kunnen inzetten bij samen beslissen in de dagelijkse praktijk? Bekijk de animatiefilm, factsheets voor patiënten en zorgverleners, en het rapport met bevindingen voor beleidsmakers en ontwikkelaars. news-9209 Wed, 30 Nov 2022 06:00:00 +0100 Betere spirituele zorg in de palliatieve fase https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/betere-spirituele-zorg-in-de-palliatieve-fase-thuis/ Hoe praat je over zingeving met je cliënt of patiënt in de palliatieve fase, die thuis zorg ontvangt? Wanneer verwijs je door naar een geestelijk verzorger? En hoe kunnen geestelijk verzorgers en zorgverleners uit de eerste lijn goed met elkaar samenwerken en afstemmen? Daar zijn nu verschillende hulpmiddelen voor ontwikkeld. news-9207 Tue, 29 Nov 2022 15:18:34 +0100 3 drukbezochte masterclasses zingeving en geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3-drukbezochte-masterclasses-zingeving-en-geestelijke-verzorging/ Afgelopen weken organiseerden Agora en ZonMw 3 online masterclasses, in samenwerking met onderzoekers, zorgprofessionals, geestelijk verzorgers en cliënten. De deelnemers aan de masterclass waren professionals uit zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zij kregen de nieuwste inzichten uit onderzoek, gingen in gesprek met elkaar en aan de slag met praktische tools. Masterclass Samen zorgen voor zingeving

Een zeer diverse groep van ruim 200 professionals uit zorg, welzijn en geestelijke verzorging deed enthousiast mee aan de interactieve masterclass ‘Samen zorgen voor zingeving’. Met name de live case, waarin praktijkondersteuner Reina Schimmel in gesprek ging met de ongeneeslijk zieke Willem (een acteur), leverde veel reacties op in de chat en ook mooie inzichten. Aandacht voor zingeving van cliënten in de thuissituatie is belangrijk voor hun kwaliteit van leven, zeker in de palliatieve fase.

Meer weten?

Masterclass Zin in het latere leven

Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Veel ouderen halen voldoening uit hun sociale contacten, vrijwilligerswerk, sport, kunst en andere bronnen van zingeving. Maar niet iedereen vindt het eenvoudig om zin te ervaren in het latere leven. Met welke levensthema’s worstelen deze ouderen? Hoe herken je deze thema’s als professional? En hoe werk je effectief samen om ouderen te ondersteunen bij zingevingsvraagstukken? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’. Tijdens de interactieve middag gingen ruim 160 deelnemers aan het werk met een inspirerende casus.

Meer weten?

Masterclass Structuur en creativiteit als basis voor geestelijke verzorging

Het gespreksmodel ‘In dialoog met je levensverhaal’ geeft geestelijk verzorgers handvatten om gestructureerd te werken en creatieve werkvormen toe te passen. Geestelijk verzorgers en cliënten die het model uitprobeerden zijn overwegend positief, bleek tijdens de masterclass. ‘Dit gespreksmodel kan gesprekken naar een diepere laag brengen.’

Meer weten?

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie over zingeving en geestelijke verzorging

]]>
news-9196 Thu, 24 Nov 2022 15:06:59 +0100 Hartstichting en Hersenstichting zetten in op grootschalig onderzoek voor snellere en betere behandeling van beroerte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hartstichting-en-hersenstichting-zetten-in-op-grootschalig-onderzoek-voor-snellere-en-betere-behande/ Ieder jaar worden in Nederland ongeveer 40.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een beroerte. Ongeveer de helft van de patiënten met een beroerte blijft ernstig gehandicapt of overlijdt. De komende jaren zal het aantal mensen dat wordt getroffen door een beroerte explosief toenemen naar ruim 600.000 mensen. Voor de Hartstichting en de Hersenstichting een onacceptabele ontwikkeling. Daarom maken deze gezondheidsfondsen een grootschalig onderzoek mogelijk om de kans op een goed herstel na een herseninfarct, hersenvliesbloeding of hersenbloeding te vergroten. Bij de behandeling van een beroerte telt elke seconde omdat hersenweefsel afsterft als het geen zuurstof krijgt. Het lukt specialisten steeds beter om een beroerte te behandelen, toch is er nog duidelijk ruimte voor verbetering - zo weten we nog niet precies wie baat heeft bij welke behandeling en zijn de behandelopties bij hersenbloedingen relatief beperkt. Ook blijven revalidatie, chronische zorg en aandacht voor mensen die een beroerte gehad hebben, van groot belang voor zo goed mogelijk herstel van hersenfuncties en kwaliteit van leven.

Sneller behandelen

Een van de belangrijkste doelen van dit nieuwe onderzoek waarbij een groot aantal zorginstellingen is betrokken, is de tijd tussen het ontstaan van een beroerte en de behandeling aanzienlijk te verkorten. Dat begint al in de ambulance waar momenteel de oorzaak van een beroerte niet goed is vast te stellen. Door inzet van nieuwe technologie is het mogelijk om al in de ambulance de juiste diagnose te stellen om vervolgens de patiënt direct naar het meest geschikte behandelziekenhuis te vervoeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een slimme badmuts die is uitgerust met elektroden waarmee bij patiënten al in de ambulance een diagnose gesteld kan worden als er vermoeden is van een beroerte.

Blijven behandelen

Ook na de acute behandeling van een beroerte blijft er zorg en aandacht nodig voor de mensen die het overleven. Eerdere studies vanuit dit consortium waarbij radiologen, neurologen en neurochirurgen nauw samenwerkten, hebben al geleid tot verbeteringen van acute behandelingen na een beroerte. In deze vervolgfase sluiten ook revalidatieartsen aan.

Het is voor het eerst in Nederland dat al deze disciplines samenwerken op het gebied van beroerte. Het doel is om de verschillende typen zorg naadloos in elkaar over te laten gaan, zodat ook problemen die later in het leven opspelen aangepakt kunnen worden. In het onderzoek zal een grote groep patiënten langdurig worden gevolgd. De veronderstelling is dat hoe beter in een vroeg stadium zicht is op het verloop en de mate van herstel, hoe beter hierop kan worden ingespeeld door de juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste tijd en plek. 

Ruim 6000 patiënten

Daarnaast gaan zes grote klinische studies van start waarin één of meer nieuwe behandelingen worden getest. In totaal zullen ruim 6000 patiënten aan het onderzoek deelnemen. De verschillende onderzoekers zijn ondergebracht in een consortium dat de Hartstichting en Hersenstichting met 4 miljoen euro gaan financieren. Het consortium staat onder leiding van hoogleraar Neuroradiologie prof. dr. Aad van der Lugt, Erasmus MC Rotterdam en hoogleraar acute neurologie prof. dr. Yvo Roos van Amsterdam UMC.

Onderzoek naar de acute behandeling van beroertes is één van de topprioriteiten van de Hartstichting. Veel mensen met een beroerte komen te laat in het ziekenhuis. De inzet van Hartstichting en Hersenstichting is ervoor te zorgen dat patiënten op tijd de juiste behandeling krijgen.
“Zoals iedereen weet of kan bedenken zijn ons hart, bloedvaten en hersenen sterk met elkaar verbonden”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “Ik ben daarom buitengewoon verheugd dat we dit belangrijke onderzoek waarin veel partijen samenwerken samen met de Hersenstichting hebben kunnen opzetten. Niets doen is geen optie, we moeten het tij keren zodat de kwaliteit van leven voor deze patiënten verbetert.”

Voor de Hersenstichting is het minimaliseren van de ziektelast voor iedereen die met de gevolgen van een beroerte moet leven van groot belang. Kwaliteit van leven en blijven meedoen in de maatschappij staan hoog op de agenda. Dankzij de samenwerking tussen de Hersenstichting en de Hartstichting houdt de zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad niet op na de acute behandeling. “Doordat de Hersenstichting en de Hartstichting de handen ineenslaan, maken we de unieke samenwerking tussen de acute zorg en de chronische zorg mogelijk”, aldus Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. “Zo hopen we de 'kloof’ tussen deze twee vakgebieden te dichten en het gehele zorgproces meer als één geheel te laten voelen voor de patiënt.”

Over de Hartstichting

Iedereen een gezond hart voor en nu en later, dat is de missie van de Hartstichting. Daarom investeren we al bijna 60 jaar in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Hierdoor kunnen we hartproblemen eerder opsporen, beter behandelen en sneller hulp bieden als iedere minuut telt. Zo voorkomen we samen dat mensen hartpatiënt worden of onnodig (over)lijden aan een hartziekte. Met een gezond hart haal je meer uit het leven. Meer informatie? Kijk op www.hartstichting.nl

Over de Hersenstichting

Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet het leven van de patiënt en haar naasten volledig op z’n kop. Fysiek, mentaal en sociaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Al meer dan 30 jaar leggen we verbanden tussen verschillende soorten hersenaandoeningen. Zo vinden we steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening te helpen mee te doen in de maatschappij. Kijk voor meer informatie op: www.hersenstichting.nl

Over de samenwerking

Het nieuwe consortium maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Naast de Hartstichting en Hersenstichting zijn ook ZonMw en Health~Holland betrokken bij de financiering.

Deze grootschalige studie is een vervolg op eerder onderzoek waaruit bleek dat patiënten beter en sneller herstellen als een afgesloten bloedvat snel wordt opengemaakt. Patiënten hebben hierdoor minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dit leidde tot een nieuwe behandeling die inmiddels steeds vaker wereldwijd wordt toegepast.

]]>