ZonMw tijdlijn Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Kwaliteit van zorg nl-nl Thu, 20 Jun 2019 09:59:09 +0200 Thu, 20 Jun 2019 09:59:09 +0200 TYPO3 news-4178 Fri, 14 Jun 2019 11:14:03 +0200 Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/drie-nominaties-wetenschaps-en-innovatieprijs-2019 Na intensief en zorgvuldig beraad heeft de vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten drie genomineerden geselecteerd uit de 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen. De kanshebbers zijn onderzoeken van de cardiologen, internisten en radiologen, de mdl-artsen en de pathologen. Het blijft nog even spannend. Op 27 juni wordt bekend gemaakt wie de gelukkige winnaar is van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019. news-4144 Tue, 04 Jun 2019 10:31:30 +0200 Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vouchers-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-beschikbaar/ Vandaag gaat de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) open. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen. Zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. En zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg.

Voucherregeling

Het ZonMw-programma JZOJP is er voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en 1 voucherregeling. Vanaf vandaag kunnen vouchers aangevraagd worden tot 9 juli. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van hun regio.

Subsidie en looptijd

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

Regiobeeld en regiovisie

Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? Dit gedeelde regiobeeld vormt de basis waarop een regiovisie wordt bepaald: hoe laten we in de toekomst de zorg- en ondersteuning beter aansluiten bij de behoefte van mensen. Vandaar uit maakt elke partij - vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - afspraken over de organisatie van zorg en ondersteuning. Dit resulteert in een gemeenschappelijke regionale opgave die maakt dat aanbieders en professionals de zorg zó organiseren dat de patiënt zich goed geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren. En het geeft richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Regiobeeld.nl

Met een JZOJP voucher kan een regionaal netwerk externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld, gericht op de dataverzameling en –analyse. Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers is daarbij een optie. Als ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft VWS door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website regiobeeld.nl kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Meer informatie

 

]]>
news-4135 Mon, 03 Jun 2019 16:14:55 +0200 Eerste VIDI-beurs voor huisarts https://zorgkrant.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=10254:eerste-vidi-beurs-van-nwo-voor-huisarts&catid=27:wetenschap-onderwijs Huisarts en onderzoeker Geert-Jan Geersing (UMC Utrecht) hoopt met behulp van data een methode te ontwikkelen waarbij op voorhand risico op complicaties van aderontsteking voorspeld kan worden. Voor dit onderzoek krijgt hij van NWO een VIDI-beurs. Hiermee is hij de eerste huisarts die zo’n beurs ontvangt. news-4130 Mon, 03 Jun 2019 11:42:46 +0200 Met betere kennis kunnen huisartsen sneller ggz-patiënten doorverwijzen https://www.skipr.nl/actueel/id38568-met-betere-kennis-kunnen-huisartsen-sneller-ggz-patienten-doorverwijzen.html Betere triage bij de huisarts kan helpen om de wachttijden bij specifieke cliëntgroepen in de ggz aan te pakken. Daarvoor kunnen huisartsen beter voor worden uitgerust door het vergroten van hun kennis over ggz-problematiek, maar ook om de mogelijkheid om te consulteren met ggz-specialisten te bevorderen. Hier wordt nu weinig gebruik van gemaakt. Er worden bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt over bereikbaarheid. Door voornoemde maatregelen door te voeren komt een cliënt sneller op de goede plek terecht. news-4129 Mon, 03 Jun 2019 10:55:43 +0200 Op weg naar harmonisatie in oncologische registraties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/op-weg-naar-harmonisatie-in-oncologische-registraties/ Samenwerking in regionale oncologienetwerken vraagt om harmonisatie van zorginformatie zodat specialisten, ziekenhuizen en netwerken op die basis hun kwaliteit kunnen vergelijken en systematisch kunnen verbeteren. Het Koersboek, op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie van het Citrienfondsprogramma Regionale Oncologienetwerken geeft aan wat er nodig is om te komen tot harmonisatie. Het Koersboek, op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie beschrijft het complexe speelveld van de oncologische zorg en constateert dat er op dit moment een versnipperd landschap ligt als het om registraties gaat. Het Koersboek geeft aan wat er nodig is om te komen tot harmonisatie en wat dit kan doen voor de kwaliteit van de samenwerking. Hergebruik van gegevens helpt de registratielast te verminderen en is ook een directe verbeterslag voor de patiënt, die niet steeds opnieuw nagenoeg dezelfde vragen hoeft te beantwoorden. Zorgprofessionals moeten samen met onder meer patiëntenorganisaties en landelijke koepels bepalen wat er op welk moment door wie wordt vastgelegd. Het zorgproces is daarbij leidend. Het Koersboek bevat een voorstel voor de governance van registraties. Gezien het versnipperde landschap met veel ‘eigenaren’ van registraties lijkt er een rol te liggen voor de overheid bij het organiseren van afstemming en harmonisatie.

Proeftuinen

Dit Koersboek is het eindrapport van het project Roadmap Basisdossier Oncologie van Naar regionale oncologienetwerken. Dit is tot stand gekomen met partijen zoals de NFK, de Taskforce Oncologie, IKNL, Nictiz, DICA en Soncos. Ook werd nauw samengewerkt met het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron. In de nieuwe Citrienfondsfase (2019-2022) gaan beide programma’s eensgezind verder op weg naar harmonisatie in registratie in het Thema Gegevenssets oncologie. In proeftuinen rond verschillende tumorsoorten en voor palliatieve oncologische zorg, gaan ze met gebruikmaking van het Koersboek vaste afspraken maken over de inhoud en registratie van de gegevenssets en die testen in de praktijk. 
 
Het Citrienfonds zet in op de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek. Dit fonds is een initiatief van de NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.
 

]]>
news-4116 Wed, 29 May 2019 13:12:11 +0200 Nieuws 29-05-2019 Vier praktische instrumenten geven inzicht in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuws-29-05-2019-vier-praktische-instrumenten-geven-inzicht-in-de-relatie-tussen-client-en-zorgpro/ news-4115 Wed, 29 May 2019 12:50:41 +0200 Vier praktische instrumenten geven inzicht in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional https://www.nivel.nl/nl/nieuws/vier-praktische-instrumenten-geven-inzicht-de-relatie-tussen-client-en-zorgprofessional Op 13 mei jl was het symposium ‘Cliënt aan Zet’, met aandacgt voor het in kaart brengen van de relatie tussen cliënt en professional in de langdurige zorg. Welke belangrijke, actieve rol kunnen cliënten spelen bij kwaliteitsverbetering? Nieuwe instrumenten, ontwikkeld door vier instituten met subsidie van ZonMw, kwamen uitgebreid aan bod. news-4084 Tue, 28 May 2019 17:06:00 +0200 Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisbundel-zelfmanagementondersteuning/ Wat houdt zelfmanagementondersteuning in bij mensen met diverse chronische gezondheidsproblemen? Welke kennis, houding en vaardigheden heb je daar als (aankomend) zorgverlener voor nodig? Antwoorden vind je in de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. Gebruik de bundel tijdens de pilotfase (tot 1 juli) en deel je ervaring! De Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning (pilotfase) bevat actuele kennis en leermiddelen. De nadruk ligt op hoe je het als zorgverlener in de praktijk brengt.

Voor docenten en zorgprofessionals

Vooral voor docenten mbo-hbo, zorgverleners en studenten van opleidingen in zorg en welzijn is deze kennisbundel interessant. Ook is het geschikt voor bij- en nascholing van zorgverleners in de praktijk. Denk aan:

 • Verzorgenden IG
 • Mbo-verpleegkundigen
 • Hbo-verpleegkundigen
 • Paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, etc.)
 • Medewerkers maatschappelijke zorg, social work, SPH, toegepaste psychologie  
 • Persoonlijk begeleiders

Deel je ervaring

Wil jij de kennisbundel al gebruiken? Doe dan mee aan de pilotfase (tot 1 juli 2019). Laat weten wat je er van vindt en deel je ervaringen. In september komt de definitieve versie online te staan. Iedereen die meedoet aan de pilot maakt kans op een cadeaubon van 25 euro.

Leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement

De inhoud is een bewerking van het leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie onder redactie van AnneLoes van Staa, Lausanne Mies en Ada ter Maten-Speksnijder.

Samenwerking

De kennisbundel is ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met Vilans en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw.

Tijdens de ontwikkeling is samengewerkt met experts op het gebied van zelfmanagement en zelfredzaamheid, docenten van verschillende mbo- en hbo-scholen, lectoren van het Platform Zelfmanagement, en vertegenwoordigers van Vilans, VKI, Vitale Delta en V&VN.

Meer lezen

]]>
news-4093 Mon, 27 May 2019 16:00:00 +0200 Kennisagenda onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/ Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Het veranderende klimaat in Nederland heeft al allerlei zichtbare gezondheidsgevolgen. Maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, bieden kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. In opdracht van ZonMw hebben het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research een kennisagenda opgesteld. Hierin staat welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Een samenhangende kennisagenda met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in Nederland, op korte en lange termijn. De kennisagenda klimaat en gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Het toekomstige klimaatonderzoek moet ook helpen bij het prioriteren van maatregelen.

Prioriteiten kennisagenda

In de kennisagenda wordt voorgesteld om de volgende activiteiten te prioriteren in een toekomstig onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid:

 • Analyseer de huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in samenhang met elkaar
 • Ontwikkel maatregelen om huidige en toekomstige gezondheidseffecten van klimaatverandering aan te pakken. Bepaal de meest effectieve mix van maatregelen om gezondheid te bevorderen en risico’s te minimaliseren en de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden
 • Ontwikkel een systeem om gezondheidseffecten van klimaatverandering tijdig te herkennen en effecten van maatregelen te evalueren
 • Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van klimaatmaatregelen (bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en Klimaatwet), om ongewenste neveneffecten op de gezondheid te voorkomen en positieve neveneffecten te versterken

Klimaat en gezondheid

Klimaat en gezondheid zijn bekeken in samenhang met duurzaamheid, milieu en voeding. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid, maatschappij en economie, zoals beschreven in de ‘Lancet Countdown on health and climate change’. Ook in Nederland treden een aantal verwachte ontwikkelingen nu al op, zoals een toename van allergieën en hittestress. Actie is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en de gevolgen voor de gezondheid en gezondheidssector te beperken.

Maatregelen

De gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering in Nederland en van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn echter vaak niet goed te kwantificeren of krijgen weinig aandacht. Actuele kennis is nodig over klimaatrisico’s om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen over in te zetten maatregelen. De klimaatmitigatiemaatregelen die uitgewerkt worden in het Klimaatakkoord richten zich vooral op reductie van CO2-uitstoot en niet op de mogelijke nevengevolgen voor de volksgezondheid. Klimaatadaptatiemaatregelen (zoals meer groen en water in de stad, klimaatbestendige bouw) bieden grote kansen voor het bevorderen van de gezondheid maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. Nederland kan zich hier op voorbereiden door samen met beleid en praktijk kennis te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we de leefomgeving verbeteren en de volksgezondheid bevorderen.

Meer informatie

 

 

]]>
news-4089 Thu, 23 May 2019 13:53:54 +0200 Gezondheidszorgonderzoek in Europa https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezondheidszorgonderzoek-in-europa/ Onderzoeksfinanciers in Europa zijn samen gekomen tot een Strategische onderzoeksagenda. Om de groeiende uitdagingen aan te kaarten op het gebied van gezondheidszorgsystemen, met name de onderzoeksgebieden die de komende jaren steeds belangrijker worden. Je kunt de conceptversie inzien en tot 28 juni feedback geven. Denk je mee? -    Bekijk de Strategische onderzoeksagenda (conceptversie)
-    Geef je feedback via deze vragenlijst

De Strategische onderzoeksagenda en de vragenlijst zijn afkomstig van het project TO-REACH. In alle EU-lidstaten wordt dezelfde vragenlijst gedeeld onder alle belanghebbenden, waaronder onderzoekers, andere betrokkenen in de gezondheidszorg, patiënten en geïnteresseerde burgers. Om die reden is de vragenlijst dan ook in het Engels. Je mag ook in het Nederlands antwoorden, als je dat fijner vindt.

Gezondheidszorgonderzoek in Europa

Veel van de vraagstukken binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Maar de context per land is verschillend. Daarom werkt het niet om simpelweg verbeteringen te kopiëren. Het zou mooi zijn als we in Europees verband beter kunnen begrijpen en voorspellen hoe succesvolle innovaties elders kunnen worden toegepast.

TO-REACH project

Binnen het TO-REACH project werkt ZonMw samen met onderzoeksfinanciers in andere landen. We bekijken welke vraagstukken spelen en waar we gezamenlijk kunnen optrekken.

De centrale vraag van TO-REACH is: Hoe kunnen we efficiënter gebruik maken van succesvolle zorginnovaties uit andere landen? Het initiatief richt zich op de overdraagbaarheid (‘transferability’) van verbeteringen in de organisatie van zorg.

Dit is een Horizon 2020-gecoördineerde coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA). ZonMw en Nivel doen hier aan mee, samen met overheids- en financieringsorganen uit 19 andere EU-lidstaten en niet EU-landen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over TO-REACH? Neem dan contact op met ZonMw via KwaliteitvanZorg@zonmw.nl

-   aanmelden voor nieuwsbrief TO-REACH
-   Flyer TO-REACH
-   Filmpje TO-Reach

 

 

]]>
news-4080 Wed, 22 May 2019 14:11:07 +0200 Hoe kun je erachter komen wat de kwaliteit van leven is voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-kun-je-erachter-komen-wat-de-kwaliteit-van-leven-is-voor-mensen-met-ernstige-verstandelijke-bepe/ Het is ingewikkeld om iets te zeggen over de kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke beperkingen omdat zij daar zelf niet over kunnen vertellen. Toch is dit cruciaal voor (beslissingen over) de zorg die zij ontvangen. Op het congres 'Kwaliteit van leven en gezondheid' delen onderzoekers hierover hun inzichten en bieden praktische handvatten. Aanmelden kan nog! Eén van de zes projecten van het vierjarige onderzoeksprogramma ‘Kwaliteit van Leven en Gezondheid’ van ZonMW en NWO onderzoekt hoe we de kwaliteit van leven van meervoudig gehandicapte mensen kunnen bespreken. Tijdens de slotbijeenkomst van het programma op 6 juni, delen de onderzoekers hun inzichten.
Heb jij hier in het dagelijkse werk of leven mee te maken? Ben je op zoek naar handvatten voor een beter gesprek over Kwaliteit van Leven bij meervoudig verstandelijk beperkte mensen? Kom naar de slotbijeenkomst van Kwaliteit van Leven en Gezondheid en ga in gesprek met de onderzoekers.

Meer informatie en aanmelden

Het congres vindt plaats op 6 juni in Utrecht. Hier vindt u meer informatie over het congres en kunt u zich kosteloos aanmelden.

 

]]>
news-4071 Tue, 21 May 2019 14:33:43 +0200 Kennisagenda wijkverpleging: een routeplanner voor de toekomst! https://www.tvzdirect.nl/magazine-artikelen/onderzoek-kennisagenda-wijkverpleging-een-routeplanner-voor-de-toekomst/ Welke kennis is volgens de beroepsgroep nodig en wenselijk om in de toekomst goede kwaliteit van zorg te leveren? Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis. Kennis die verpleegkundigen nodig hebben om hun vak goed uit te oefenen. De kennisagenda is ontwikkeld met subsidie van ZonMw en een algemeen raamwerk voor de beroepsgroep V&V. Nienke Bleijenberg vertelt erover in tijdschrift TVZ. news-4034 Tue, 14 May 2019 15:57:20 +0200 Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker hebben nadien gezondheidsproblemen https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bijna-alle-vrouwen-die-zijn-behandeld-voor-borstkanker-hebben-nadien-gezondheidsproblemen?utm_source=Nivel+attendering&utm_campaign=ad3913296b-2019_05_13_borstkanker&utm_medium=email&utm_term=0_caebd11ec3-ad3913296b-98632833 Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor niet-uitgezaaide (‘vroege’) borstkanker hebben tot vijf jaar na diagnose last van gezondheidsproblemen. Vrouwen die chemotherapie hebben gehad, ervaren de meeste klachten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). news-4026 Mon, 13 May 2019 10:20:00 +0200 Verplegingswetenschappelijk onderzoek als basis voor waardevolle zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verplegingswetenschappelijk-onderzoek-als-basis-voor-waardevolle-zorg/ Ruim 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden geven het leeuwendeel van de dagelijkse zorg in de Nederlandse gezondheidszorg. Toch is de zorg die zij bieden nog weinig onderzocht. Hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen van het Radboudumc maakt zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek naar het werk van deze zorgprofessionals en is als commissielid onder meer betrokken bij de ZonMw-programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en Memorabel. Hester Vermeulen wil niets liever dan de rol van verpleegkundigen en verzorgenden in de gezondheidszorg goed over het voetlicht brengen. Het maakt haar ‘heel blij’ als dat lukt. ‘Het werk van verpleegkundigen en verzorgenden is cruciaal voor de kwaliteit, veiligheid en de persoonsgerichtheid van onze gezondheidszorg. Hun zorg heeft direct effect op de uitkomstmaten die er voor patiënten echt toe doen, zoals pijn, verwardheid, ondervoeding, infecties en participatie. Gaat er op die punten iets mis, dan heb je daar als patiënt veel last van. Ze zijn ook bij uitstek degenen die de patiënt kunnen ondersteunen weer zelfredzaam te worden en eigen keuzes te maken.’ 

Het verschil maken

Vermeulen werkte zelf lang als verpleegkundige op een afdeling chirurgie. Daar begon haar zoektocht naar manieren om de verpleegkundige zorg te verbeteren. Ze maakte de overstap naar het onderwijs en ontdekte weer later de waarde van wetenschappelijk onderzoek. ‘Ik besefte dat onderzoek de manier is om het verschil te maken. Je kunt ermee werken aan de kwaliteit en de professionaliteit van de zorg.’ Ze studeerde klinische epidemiologie en promoveerde op onderzoek naar goede postoperatieve zorg.

Minst onderzocht

Het lijkt ongerijmd: verpleegkundigen en verzorgenden geven het leeuwendeel van de essentiële zorg, maar hun werk en de effecten daarvan zijn het minste onderzocht. ‘Toch is dat erg belangrijk, want de praktijk laat zien dat lang niet alle zorg die we geven zoals we hebben aangeleerd, echt helpt,’ zegt Vermeulen. ‘Alleen met onderzoek kun je te weten komen wat werkt en wat niet.’ 

Waardevolle zorg

Inmiddels ligt er een lijst van 66 handelingen die verpleegkundigen beter achterwege kunnen laten. ‘We weten nu bijvoorbeeld dat een pleister plakken op een wond na de operatie niet tot snellere genezing en minder infecties leidt. Als we dat bij de helft van alle patiënten in Nederland achterwege laten, besparen we 5 miljoen euro per jaar. Met onderzoek kunnen we dus voorkomen dat we geld verkeerd besteden en onze beschikbare tijd en middelen gebruiken voor echt waardevolle zorg.’ 

Onderzoek ZonMw

Haar inzet om tijd en middelen in de zorg goed te besteden, geeft Vermeulen ook gestalte als commissielid van de ZonMw-programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en Memorabel. Het programma LZO bouwt vanuit het perspectief van de cliënt aan een duurzame kennisbasis voor langdurige ondersteuning en zorg. Bestaande kennis wordt gedeeld en verder ontwikkeld, en er is ruimte voor nieuwe kennis en innovatieve ideeën. Cliënten, opleiders en onderzoekers, maar ook zorgprofessionals, zijn hierbij betrokken. Het programma Memorabel is gericht op onderzoek en ontwikkeling voor mensen met dementie. Als commissielid van beide programma’s kijkt Vermeulen vanuit een verpleegkundig perspectief naar de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt en de cruciale thema’s om aan te pakken.

Cultuur en routine

Het is voor de hoogleraar een uitdaging om verpleegkundigen en verzorgenden te betrekken bij het maken en toepassen van wetenschappelijke kennis. Die kennis in de praktijk brengen heeft veel met cultuur en routines te maken. ‘Bij veel professionals leeft het gevoel: zo doen we het al jaren, dus zo moet het! Dat maakt het moeilijk hen ervan te overtuigen dat een bepaalde handeling volgens wetenschappelijk onderzoek geen nut heeft. Want “we hebben het zo geleerd” en dan vinden mensen het lastig om het anders te doen. We spreken elkaar ook nog te weinig aan om op een meer innovatieve, evidence based manier te gaan werken.’ 

Toegankelijk maken

Wetenschappers moeten ervoor zorgen dat nieuwe kennis toegankelijker wordt, zegt Vermeulen. Daar werken we aan met een nieuw ZonMw-project, IMPROVE!. We willen toe naar een lerende cultuur in teams gericht op kwaliteitsverbetering door toepassing van de nieuwste bewezen effectieve kennis. In het project werken we samen met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen en de praktijk, ziekenhuizen en thuiszorg. We willen e-learnings of een website en andere makkelijk bruikbare materialen over verpleegkundige thema’s ontwikkelen, waarmee professionals kunnen reflecteren op hun dagelijks handelen en met nieuwe kennis aan de slag kunnen gaan.’

Verpleegkundig leiderschap

Vermeulen geeft nog een voorbeeld van de lijst van 66 zinloze handelingen: het gebruik van screeningsinstrumenten in de eerstelijnszorg bij vermoeden van een depressie. Dat blijkt weinig op te leveren. Dat roept de vraag op hoe je als verpleegkundige andere disciplines, zoals een huisarts, kunt overtuigen van jouw inzichten over goede zorg. Dat heeft alles met leiderschap te maken, zegt Vermeulen. Ze is daarom een tweede onderzoekslijn opgestart, om kennis te ontwikkelen over de voorwaarden voor een professionele en innovatieve werkomgeving. ‘Want met goed onderzoek kun je verpleegkundigen ‘empoweren’. In welke werkomgeving kunnen verpleegkundigen echt hun rol pakken? Wanneer is cultuur stimulerend voor innovatie? We hebben onderzocht hoe we een werkomgeving kunnen meten, met criteria als ondersteuning vanuit het management en zeggenschap over beleid.’

Actieonderzoek

Verpleegkundig handelen onderzoeken is ingewikkelder dan kijken of een pil goed werkt, benadrukt Vermeulen. ‘Verpleegkundigen doen meerdere dingen tegelijk, hun eigen gedrag is van invloed. Daar moet je in je onderzoeksdesign rekening mee houden. Daarom werken we steeds meer, ook gestimuleerd door ZonMw, met actieonderzoek en participerend onderzoek. Daarin ben je meteen met de praktijk aan het schakelen, om zo te leren en dingen te verbeteren.’
Zo wordt nu in een landelijk samenwerkingsverband het doorvoeren van de functiedifferentiatie onderzocht. ‘Mbo en hbo worden nu meer uit elkaar gehaald. Dat is beter voor de kwaliteit. Maar daar zitten voor de betrokkenen veel emoties aan vast. Hoe gaan zorgorganisaties daar mee om? We bekijken tegelijkertijd het effect van de differentiatie op verpleegsensitieve uitkomstmaten als voeding, pijn en dergelijke. We meten dus zowel op het niveau van de organisatie als op dat van de professional. Want die beide niveaus hangen nauw samen.’

Aandacht voor het verpleegkundig perspectief 

Professor dr. Hester Vermeulen is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. Sinds 2016 is zij hoogleraar Verplegingswetenschap bij het Radboudumc. Voor ZonMw is Vermeulen lid van de programmacommissies Memorabel en Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Ook is ze als hoofdaanvrager IMPROVE! betrokken bij het programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut. Voor het programma Tussen Weten en Doen leidt zij projecten over zelfmanagement, implementatie en leiderschap.

Meer informatie

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)
Programma Memorabel
ZonMw Project Improve!
 

]]>
news-4022 Fri, 10 May 2019 11:17:30 +0200 Ouderen met depressie zijn vaker therapieontrouw https://www.ggznieuws.nl/home/ouderen-met-depressie-zijn-vaker-therapieontrouw/ Ouderen met een depressie zijn vaker therapieontrouw. Dit blijkt uit resultaten van het HGOG-project 'Consequences of polyfarmacy and Comorbidity on adherence of older depressed patients in general practice' (839110009). Binnen dit project werden de gevolgen van de combinatie van polyfarmacie en depressie onderzocht op therapietrouw. Deze resultaten brengen mogelijke knelpunten in kaart. Dit is een eerste stap in het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten met een depressie. news-4021 Fri, 10 May 2019 10:57:51 +0200 Huisarts-onderzoeker, de dubbelrol kan knellen https://www.henw.org/artikelen/huisarts-onderzoeker-de-dubbelrol-kan-knellen?toegangscode=RfmK0PdstgUh Een specifiek doel voor het HGOG-programma is de promotie van aioto’s. Dit zijn artsen in opleiding tot onderzoekers. Deze zogenoemde aioto’s promoveren naast het volgen van een opleiding tot medisch specialist. Hierdoor vervullen zij een dubbelrol, enerzijds het uitvoeren wetenschappelijk onderzoek en anderzijds het werken in de klinische praktijk. Het is echter niet altijd makkelijk om zo’n dubbelrol te vervullen. news-4020 Fri, 10 May 2019 10:48:48 +0200 De nieuwe richtlijn Urineweginfecties: een paradigmashift http://www.verensotijdschrift.nl/om2018/december-2018/actueel/de-nieuwe-richtlijn-urineweginfecties-een-paradigmashift/#.XNU64ExuJPb In december 2018 is revisie gekomen van de Verenso richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’. De aangepaste richtlijn vergt een ingrijpende cultuuromslag op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen. Bij het maken van de revisie zijn kennislacunes naar voren gekomen. Het HGOG-project 'Antibiotic prescribing and non-prescribing for possible urinary tract infection in nursing home residents' (839120008) werkt aan het voorkomen van onnodig antibioticagebruik voor urineweginfecties in het verpleeghuis en gaat daarmee mogelijk een aantal lacunes opvullen. news-3996 Wed, 08 May 2019 14:32:00 +0200 12 mei - Dag van de Verpleging https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/verpleging-en-verzorging/ Een dikke duim omhoog en een pluim voor alle verpleegkundigen! Dankzij jullie inzet, komen we samen met onderzoekers, docenten en beleidsmakers tot de juiste kennis, op de juiste plek. Niet alleen op de Dag van de Verpleging, maar het hele jaar door hebben jullie onze aandacht. Wil je meer weten over zelfmanagement of verpleegkundig leiderschap? Of benieuwd naar onderzoeksprojecten? Neem een kijkje op onze pagina Verpleging & Verzorging. news-4002 Wed, 08 May 2019 13:55:00 +0200 Hoe komen we tot kennis van en voor de verpleging? https://youtu.be/NihKT2xCjDY Onderzoekers, verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsmakers en docenten werken samen in de onderzoeks(projecten) die wij financieren. Zo komen we tot kennis, waar jij als verpleegkundige of verzorgende écht wat mee kan. Wat doen we zoal? Bekijk het filmpje en je weet het binnen 2 minuten. news-3988 Mon, 29 Apr 2019 13:47:28 +0200 Laatste kans: nu aanmelden voor studiebeurzen Gender&Health https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-kans-nu-aanmelden-voor-studiebeurzen-genderhealth/ De deadline nadert snel voor de Gender in Research Fellowship. Sekse- genderverschillen zijn in vrijwel alle onderzoeksvelden relevant. Nationale en internationale PhD’s en post-docs krijgen met deze beurs de kans deel te nemen aan de interessante nieuwe Erasmus Summer Programme cursus rondom gender, gezondheid en onderzoek. Binnen dit programma verzorgt ZonMw de workshop ‘Gender in Research’, waar we in zullen gaan op het integreren van sekse en gender binnen de verschillende fases van onderzoek.

Relevantie

Dat is belangrijk omdat mannen en vrouwen verschillen in biologisch, psychosociaal en cultureel opzicht. Tot nu toe werd hier in onderzoek niet altijd goed rekening mee gehouden, waardoor een kennisachterstand op m/v-verschillen in gezondheid en zorg ontstaan is. Daarom stimuleert ZonMw dat de volgende generatie onderzoekers de skills en kennis krijgen om sekse en gender goed te integreren in hun onderzoek

De summer course wordt gegeven in de week van 19 tot en met 23 augustus 2019. ZonMw stelt 20 beurzen beschikbaar.

Meer informatie

Bekijk hier de informatiefolder over het programma

 

]]>
news-3970 Thu, 25 Apr 2019 11:58:02 +0200 Praat mee over de wetenschapper in 2030 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-mee-over-de-wetenschapper-in-2030/ Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners. Tijd voor nieuwe set competenties

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Praat mee

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook mee online: #wetenschapper2030

 

]]>
news-3956 Tue, 23 Apr 2019 11:32:50 +0200 Filmpje: Anneke Francke over onderszoekslijn Tussen Weten en Doen https://youtu.be/AaY3_K7iUdU ‘Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen’, vertelt Anneke Francke, hoogleraar Verpleging en Verzorging. Dit filmpje is een korte samenvatting van het 5e artikel, verschenen in onze artikelenreeks Tussen Weten en Doen. news-3955 Tue, 23 Apr 2019 11:19:30 +0200 ‘Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen’ https://publicaties.zonmw.nl/tussen-weten-en-doen-ii/#c40448 Zelfmanagement kan ingewikkeld zijn. Zeker aan het einde van het leven of bij dementie. Online tools kunnen je hierbij helpen, vertelt Anneke Francke, hoogleraar Verpleging en Verzorging. Lees het 5e artikel, verschenen in onze artikelenreeks Tussen Weten en Doen. In deze reeks laten we zien hoe de onderzoeksresultaten jou - als verpleegkundige of verzorgende - helpen in je professioneel handelen. news-3941 Thu, 18 Apr 2019 11:52:48 +0200 Hoe de zorg betaalbaar blijft én beter kan https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-de-zorg-betaalbaar-blijft-en-beter-kan/ De 4 programma's van het Citrienfonds hebben officieel het startschot gekregen van het ministerie van VWS om door te gaan met het implementeren van de behaalde resultaten uit de afgelopen jaren. En zo te werken aan duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Het ministerie heeft hiervoor 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘Betere zorg tegen lagere kosten, dat krijgen we alleen samen voor elkaar.’  

Helen Mertens, gynaecoloog, stopte begin 2017 met patiëntenzorg. ‘Sindsdien ligt het accent voor mij op zorgen voor het collectief.’ Dat geldt ook voor haar rol bij het Citrienfonds: ‘We weten allemaal: als we de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk willen houden, dan vraagt dat om nieuwe, slimme manieren om de zorg te organiseren. Het mooist is het als kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering hand in hand gaan. Met het Citrienfonds nam de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) hierbij het voortouw. We werken samen met ZonMw en worden gefinancierd door het ministerie van VWS.’

De juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek

Het Citrienfonds helpt bij het ontwikkelen van duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg, ten behoeve van de patiënt. Met als doel: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Mertens: ‘We richten onze pijlen op: Het voorkomen van (duurdere) zorg; Zorg dichterbij mensen thuis; En het vervangen van zorg door andere zorg, bijvoorbeeld met behulp van bewezen effectieve e-Health-toepassingen.’

Mertens benadrukt dat het fonds niet ‘alleen van de umc’s’ is. ‘Betere zorg tegen lagere kosten, dat krijgen we alleen samen voor elkaar. Mooi is dus dat, waar het initiatief eerst bij de umc’s lag, gaandeweg steeds meer partijen betrokken raakten. Vele andere ziekenhuizen, zorgorganisaties en koepelorganisaties, zoals de FMS, V&VN en NHG, denken en doen actief mee in alle gelederen. Ook patiëntenorganisaties zijn nauw betrokken.’

Helen Mertens: ‘De resultaten kunnen zo worden overgenomen in het land’

Citrienfonds 2014-2018: 5 programma’s, ruim 100 projecten   

Mertens somt het soort verbeteringen op waarop het Citrienfonds zich richt. ‘Het eenmalig en eenduidig vastleggen van zorginformatie, zodat je er later in het zorgproces méér profijt van hebt. Onnodige zorghandelingen terugdringen. Innovatieve e-health-toepassingen. Persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker in regionale oncologienetwerken. En: Heldere kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren.’ Onder vijf programma’s vielen ruim honderd projecten die de zorg verbeterden, voor zowel de patiënt als voor zorgverleners. ‘Het leverde concrete resultaten op, die zo overgenomen kunnen worden in het land.’ Vele toolkits, kernsets, onderwijsmodules, apps en roadmaps zijn te vinden op de programma-sites (zie kopje 'Over het Citrienfonds').

Terugdringen van onnodige zorg

‘Het programma Doen of Laten? liet zien dat we sommige zorg verantwoord kunnen verminderen. Denk aan onnodige laboratoriumtesten, medicijnen, urinekatheters, controles na sommige vormen van kanker en kijkoperaties in knie en maag. Meer dan 200 huisartsen en 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra uit het land werkten hieraan mee. De patiënt is beter af en het kan de kosten met vele miljoenen euro’s verlagen.’  

Van verantwoorden naar verbeteren

‘De balans tussen verantwoorden en verbeteren is zoek’, kaart Mertens aan. ‘We willen een toekomst met minder verplichte indicatoren en alleen nog registraties waarmee je de kwaliteit echt verbetert. Het programma Sturen op Kwaliteit maakt dit mogelijk. De verpleegkundige zorgindicatoren pijn en ondervoeding werden bijvoorbeeld zo vertaald, dat zorgprofessionals en verpleegafdelingen er ook baat bij hebben. Iedereen is toe aan deze omslag, zo bleek uit de dialoogsessies met bestuurders.’  

Weer vier jaar vooruit  

‘Met het programma E-Health ontstond een krachtig e-health-netwerk. Het leidde tot tientallen effectieve toepassingen, waarmee patiënten en hun zorgnetwerk hun gezondheid en ziekte kunnen managen. Zo ben ik als gynaecoloog enthousiast over Safe@Home: een project dat het mogelijk maakt dat zwangere vrouwen met een verhoogd risico, hun bloedruk en klachten zelf thuis kunnen monitoren.

‘Er is veel moois bereikt’, concludeert Mertens. ‘De vijf programma’s zijn een vliegwiel en versterken elkaar. De onderliggende thema’s staan nu op de kaart, maar de vraagstukken van betere en duurzame zorg blijven actueel. We gaan de komende vier jaar met vier programma’s door. Sturen op Kwaliteit gaat verder bij het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.’

Over het Citrienfonds

Het Citrienfonds werkt aan duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan. En met de juiste informatie. Met als doel de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Hiervoor werkt de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met meer dan 70 partijen samen. Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Onderstaand vind je de 5 Citrienfonds-programma’s tussen 2014 en 2018. De 4 eerstgenoemde krijgen een vervolg in de 2e fase tussen 2019 en 2022.

Meer informatie en concrete resultaten vind je op de website van het Citrienfonds en op onze themapagina medisch specialistische zorg.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019 en is geschreven door Karlijn van Driel en Laura Jansma. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

]]>
news-3938 Thu, 18 Apr 2019 10:43:47 +0200 Pijnstilling bij kinderen met acute middenoorontsteking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pijnstilling-bij-kinderen-met-acute-middenoorontsteking/ Kinderen met acute middenoorontsteking (OMA) hebben veel pijn en voelen zich flink ziek. Huisartsen besteden tijdens het consult te weinig aandacht aan pijnbestrijding. Aioto Rick van Uum onderzocht hoe dit beter kan en promoveert op 10 oktober 2019 op Pijnbestrijding bij kinderen met acute middenoorontsteking. Dit is het eerste afgeronde project en de eerste promotie binnen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG).  

‘Het huisartsenwerk is vaak sterk gebaseerd op ervaringskennis. Als je de link met de wetenschap versterkt, vinden nieuwe inzichten mogelijk sneller hun weg naar de dagelijkse praktijk. Daarmee verbeter je uiteindelijk de zorg voor de patiënt,’ zegt Rick van Uum. Die motivatie bracht hem ertoe de opleiding tot huisarts te combineren met onderzoek naar pijnbestrijding bij kinderen met OMA.

Onnodige pijn

De richtlijn voor de behandeling van OMA adviseert goede pijnbestrijding, met paracetamol als eerste keus, zo nodig aangevuld met ibuprofen. Maar huisartsen – en ouders – houden zich in de praktijk niet altijd aan deze richtlijn. Kinderen met OMA lijden zo wellicht onnodig pijn en voelen zich zieker dan nodig is. De huisarts ziet ze, met hun ouders, vaak terug in de spreekkamer. Van Uum wilde weten hoe dit beter kan.

Dagboekjes

Een multidisciplinair team ontwikkelde een scholing via e-learning, met daarbij een informatiefolder voor ouders over goede pijnbestrijding. Deelnemende huisartsenpraktijken kwamen door loting in twee groepen terecht: één met en één zonder scholing. Door huisartsen en ouders te interviewen en medische dossiers en dagboekjes van ouders te analyseren bracht Van Uum de verschillen tussen beide onderzoeksgroepen in kaart.

De huisartsen die de scholing hadden gevolgd, bleken hun voorschrijfgedrag te hebben veranderd en bespraken de pijnbestrijding beter met ouders. Toch hadden de kinderen uit deze interventiegroep niet minder pijnklachten dan die uit de andere groep. De huisarts zag ze zelfs vaker terug. En hoewel het antibioticagebruik in de interventiegroep aanvankelijk aanzienlijk lager was dan in de andere groep, was dit verschil aan het eind van de gevolgde periode (28 dagen) verdwenen.

Andere praktijk

Van Uum vindt het jammer dat de kinderen uit de interventiegroep niet sneller van hun klachten af waren. ‘Maar ik ben blij te zien dat de werkwijze van de huisartsen na onze scholing veranderde. Scholing levert dus zeker wat op. Verder weten we nu dat standaard ibuprofen naast paracetamol geen extra voordeel biedt ten opzichte van paracetamol alleen.’ Hij zal ouders van kinderen met OMA dus zeker niet routinematig ibuprofen adviseren.

Prima combinatie

‘De combinatie van de opleiding tot huisarts met dit promotieonderzoek is me goed afgegaan,’ zegt Van Uum. ‘Het was een praktisch onderwerp waarin ik veel eigen ruimte had. Ik bezocht de huisartsenpraktijken om dossieruittreksels te maken, en heb ook de ouders in de interviewstudies zelf geïnterviewd. Ik bleef dus steeds verbonden met de praktijk.

‘Ik vind de combinatie ook echt zinvol. Door de verdieping word ik, denk ik, een betere huisarts. Ik leer onderzoeksresultaten en richtlijnen beter verwerken in mijn praktijk, met een kritische blik. Na mijn promotie wil ik onderzoek en praktijk ook absoluut blijven combineren. Bijvoorbeeld door naast mijn werk als (toekomstig) huisarts op projectbasis of als post-doc één à twee dagen per week betrokken te blijven bij onderzoek. Zo hoop ik eraan bij te dragen beide werelden in de dagelijkse praktijk dichter bij elkaar te brengen.’

Toewijding

Niet altijd verloopt de combinatie zo soepel als in Van Uums project. ‘In mijn geval volgden de onderzoeksperiode en de praktijk op elkaar. Ik kon in beide gevallen mijn volle aandacht geven aan waar ik mee bezig was. Maar als je tijdens de wervingsfase voor je onderzoek een jaar opleiding hebt, kan dat lastig zijn. De combinatie van opleiding en onderzoek vraagt dus zeker toewijding en intrinsieke motivatie. Het hoeft geen 60 uur per week te kosten, maar je moet wel goed kunnen plannen, organiseren en in een team werken. Onderzoek doen is echt een andere tak van sport dan huisarts zijn. Het geeft een extra dimensie aan ons vak.’

Eerste afgeronde project HGOG

Aioto Rick van Uum promoveert op 10 oktober 2019 op Pijnbestrijding bij kinderen met acute middenoorontsteking. Dit is het eerste afgeronde project en de eerste promotie binnen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG). Dit ZonMw-programma heeft academisering van de huisartsenopleiding en de ouderengeneeskunde tot doel, door het stimuleren van onderzoeksprojecten waarop aioto’s promoveren.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

]]>
news-3931 Thu, 18 Apr 2019 08:37:50 +0200 Onderzoeksnetwerk stimuleert praktijkgericht onderzoek in wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksnetwerk-stimuleert-praktijkgericht-onderzoek-in-wijkverpleging/ Op vrijdag 12 april is de Wetenschappelijke tafel wijkverpleging gelanceerd. Dit onderzoeksnetwerk van onderzoekers en zorgprofessionals gaat praktijkgericht onderzoek stimuleren en laten aansluiten bij de snelle professionalisering van het vakgebied wijkverpleging. Kennisagenda wijkverpleging is de basis

De kennisagenda wijkverpleging vormt de basis voor deze wetenschappelijke tafel. De kennisagenda is mogelijk gemaakt met subsidie van onze programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen II en dekt een breed scala aan onderwerpen. Onderzoek naar indicatiestelling, is één van de eerste onderwerpen die wordt opgepakt.

Benieuwd naar de kennisagenda?

Wetenschappelijke tafel wijkverpleging

Wil je meer weten over de wetenschappelijke tafel wijkverpleging? Lees dan het nieuwsbericht Wetenschappelijke tafel wijkverpleging van start op de website van V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Andere interessante pagina's

Misschien vind je deze pagina's ook interessant:

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3920 Tue, 16 Apr 2019 16:12:33 +0200 Actieonderzoek leren en verbeteren: 8 projecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoek-leren-en-verbeteren-8-projecten-van-start/ In het programma ‘Kwaliteit van zorg – Ondersteuning Zorginstituut’ is aan 8 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten staat het middels actieonderzoek, stimuleren en onderzoeken van het onderling leren en het verbeteren op de werkvloer centraal. Met als doel het verbeteren van de lokale en complexe zorgpraktijk door zorgprofessionals en belanghebbenden. De gezamenlijke projecten dragen tevens bij aan meer generieke kennis, inzichten en methodieken over en voor interprofessioneel leren en verbeteren op de werkvloer. De projecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar.

De gehonoreerde projecten richten zich op één van deze sectoren:

 • integrale geboortezorg
 • intensive care
 • verpleeghuiszorg

Integrale geboortezorg

Binnen de sector ‘Integrale geboortezorg’ zijn deze 2 projecten toegekend:

 • De SWING studie: Samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg (Amsterdam UMC - locatie VUmc) gaat actie-onderzoek uitvoeren. (Toekomstige) ouders, zorgverleners en onderzoekers werken samen in leernetwerken ter verbetering  van de zorg. Welke onderwerpen zijn belangrijk zijn? Wat gaat goed gaat in de zorg? En welke verbeteringen zijn wenselijk?  
 •  Actieonderzoek uitkomst gestuurde geboortezorg (UMC Utrecht) richt zich op het ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus gebaseerd op de ICHOM uitkomstenset in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). De uitkomstenset wordt geïmplementeerd in 4-6 VSV’s binnen de regio van Geboortezorg Consortium Midden Nederland. Interprofessionele leermethoden worden ontwikkeld en worden parallel aan de implementatie van de ICHOM set ingezet en geëvalueerd.

Intensive care

Binnen de sector ‘Intensive care’ is 1 project toegekend:

 • Het project Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren (Radboudumc) onderzoekt de samenhang tussen de morele onzekerheid die komt met het werk op de intensive care, morele stress en burn-out. Ook wordt gekeken hoe moreel beraad de morele onzekerheid als startpunt kan nemen voor een leer- en verbeterproces.

Verpleeghuiszorg

Binnen de sector ‘Verpleeghuiszorg’ zijn deze 5 projecten toegekend:

 • Het project Zorgteams in hun kracht (Hogeschool Inholland) gaat door middel van actie-onderzoek kennis vergaren over de werkwijze van leren en verbeteren door zorgteams in verpleeghuizen. En over de meerwaarde van coaching door hbo-verpleegkundigen in combinatie met juiste randvoorwaarden voor het lerend vermogen van teams.
 • Het project Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg (Ben Sajetcentrum) gaat met een aantal onderwijsvernieuwingen de verpleeghuiszorg een stap verder brengen. Er is veel behoefte om opleiden en leren te verweven met de werkvloer. Voor drie initiatieven wordt een intervisietraject begeleid waarin van elkaar wordt geleerd. De geleerde lessen worden vervolgens verspreid naar drie nieuwe plekken. Dit verspreiden gebeurt begeleid waarbij tegelijk lessen worden geleerd die van nut kunnen zijn bij volgende stappen.
 • Het project Autonomie in samenspraak: Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg (Fontys Hogescholen) heeft als doel het ondersteunen van de autonomie van cliënten en het stimuleren van interprofessioneel samenwerken en leren. Binnen het actieonderzoek worden de leermethodieken shadowing, verhalenworkshop en spiegelgesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd om de autonomie van cliënten te onderzoeken en acties ingezet om dit te versterken.
 • Het project Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis – Op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning (Maastricht University) zet een lerend netwerk op, waarin cliënten, naasten en zorgverleners gezamenlijk werken aan optimalisering van het leven en het werken in het verpleeghuis. Met actie-onderzoek en in co-creatie met partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk wordt de multi-component aanpak ‘Ruimte voor Zorg’ ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.
 • Het project EVIDENCE 2.0. Interprofessionele leer- en werkcultuur voor persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen met ‘realist’ actieonderzoek.  (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) wil het lerend vermogen van verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

Actieonderzoek leren en verbeteren

De subsidieronde ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’ is onderdeel van het programma Ondersteuning Zorginstituut van ons cluster Kwaliteit van zorg. Het leren en verbeteren is gebaseerd op de kwaliteitsproducten die met doorzettingsmacht van het Zorginstituut voor de drie sectoren (integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg) zijn ontwikkeld.

Met het programma Ondersteuning Zorginstituut ondersteunen we ontwikkeling en onderzoek, dat bruikbare kennis en instrumenten oplevert om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarmee sluit dit programma aan bij de ambities van het Zorginstituut om burgers beter te informeren, zorg voortdurend te verbeteren en zorgpremies beter te besteden.

Wil je meer weten? Bekijk dan de achtergrondinformatie in de (reeds gesloten) subsidieoproep ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’.  

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

]]>
news-3917 Tue, 16 Apr 2019 15:00:20 +0200 Sjoerd Repping, de man die alle bewezen onzinzorg uit de ziekenhuizen moet schrappen https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sjoerd-repping-de-man-die-alle-bewezen-onzinzorg-uit-de-ziekenhuizen-moet-schrappen~be2b7845/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email Sjoerd Repping, jarenlang hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het AMC, is sinds februari namens alle partijen uit de medisch specialistische zorg ‘kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ bij het Zorginstituut. Hij ziet het als zijn missie om een einde te maken aan de ‘onzinzorg’ in de ziekenhuizen. Lees verder in de Volkskrant news-3912 Mon, 15 Apr 2019 11:48:32 +0200 Leren over leren op de werkplek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leren-over-leren-op-de-werkplek/ Hoe leren verpleegkundigen en verzorgenden op de werkplek? Hoe brengen ze nieuwe kennis in praktijk? Niemand die het echt weet, zegt Jeroen Dikken, senior onderzoeker en hoofddocent verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool. Het Connect-project onderzoekt dat nu met een leerinterventie over voeding en ondervoeding. Dat levert nuttige nieuwe inzichten op.  

Kwetsbare ouderen zijn vaak ondervoed. Daardoor functioneren ze minder goed en herstellen ze slechter na ziekte. Dat laat onderzoek zien. Des te belangrijker is het dat verpleegkundigen en verzorgenden in de gaten houden wat hun patiënten en cliënten eten en drinken. Toch doen ze dat vaak niet. Ze vinden ‘voeding’ meer iets voor de diëtist, weten er te weinig van en hebben vaak stereotiepe ideeën over ouderen en eten. ‘Dat weten we uit een studie van promovenda Debbie ten Cate,’ vertelt Jeroen Dikken.

Kennisspel

Het thema voeding is daarom uitgekozen voor de Connect-studie, onderdeel van Ten Cate’s promotieonderzoek. Daarin gaat het om de vraag hoe verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer door (bij)scholing leren. Veel deskundigheidsbevordering bestaat tegenwoordig uit e-learningmodules, zegt Dikken, maar het rendement daarvan is onduidelijk. De Connect-studie maakt gebruik van een bestaande leerinterventie: de game Redgrasp op het gelijknamige online platform waarop medische protocollen en richtlijnen zijn vertaald naar games.  

Een keer klikken

Samen met deskundigen en vertegenwoordigers van de doelgroep formuleerden en testten de onderzoekers 30 stellingen over voeding en ondervoeding bij ouderen. Deelnemers aan de studie – in totaal 341 verpleegkundigen en verzorgenden van 5 ziekenhuisafdelingen en 9 wijkteams – kregen 6 weken lang elke werkdag één stelling in hun mailbox. Zoals: ‘Ouderen genieten minder van eten omdat hun waarneming, geur en smaak verminderen.’ Ze hoefden enkel met ‘waar’ of ‘onwaar’ te reageren. Na doorklikken kregen ze meteen het antwoord. Ze konden ook de bron raadplegen. Al met al kostte reageren slechts 15 seconden per dag.

Leuke manier van leren

Van de deelnemers bleef 80% dagelijks meedoen. Ze vonden dat heel leuk, vertelden ze in de focusgroepen na afloop, al baalden ze wel als bleek dat hun antwoord fout was. ‘Dat is mooi! Want als je boos wordt omdat je het antwoord fout hebt, dóet het iets met je. Daardoor praatten ze er op hun werk over door. Dan leer je met elkaar. Ook over het leren in kleine beetjes waren ze positief.’

Geen verschillen

De deelnemers zeiden ook dat ze anders waren gaan werken. Maar uit dossieranalyses en observaties vóór en ná de leerinterventie bleken die verschillen in werkwijze niet. Dat effect zie je vaak na scholingen, zegt Dikken. ‘Deelnemers hebben het gevoel veel geleerd te hebben, maar ze gebruiken die kennis niet vanzelfsprekend in de praktijk. Ze vallen snel terug op oude gewoontes.’

In stukjes of ineens?

De 30 stellingen zijn ook in een vragenlijst in één keer via internet voorgelegd aan anonieme deelnemers. Zo kijken de onderzoekers ook of kleine beetjes kennis per keer aanbieden beter werkt dan veel kennis ineens. ‘Als blijkt dat kennis beter blijft hangen wanneer je elke dag één vraag beantwoordt dan als je alle kennis ineens voorschotelt, hebben eenmalige e-learningmodules weinig nut.’

Spelelement

Analyse van alle verzamelde data loopt nog. Dikken concludeert alvast dat alléén kennis aanbieden niet volstaat om verpleegkundigen en verzorgenden anders te laten werken. ‘We weten ook al dat het belangrijk is leren aantrekkelijk te maken met een spelelement en beter beklijft als de student er met collega’s over in gesprek gaat. Het onderzoek zal zeker nog meer bruikbare inzichten opleveren. Straks weten we veel meer over leren op de werkplek en hoe je dit kunt bevorderen.’

Ook interessant:

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3908 Fri, 12 Apr 2019 14:28:39 +0200 Nieuwe subsidieoproepen - Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Verpleging en Verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-verpleging-en-verzorging/ Er staan momenteel vijf subsidieoproepen open binnen het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Verpleging en Verzorging. U kunt indienen tot 28 mei 2019. Werkt u voor een organisatie, instituut of samenwerkingsverband en hebt u aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Doel

Het doel van deze subsidieoproepen is het uitvoeren van een knelpuntenanalyses rondom vijf onderwerpen. Met de uitvoering van de knelpuntenanalyse wordt onderzocht welke knelpunten spelen bij verpleegkundige beroepsgroepen (verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) rondom de diverse onderwerpen.  De knelpuntenanalyses resulteren in een concreet advies aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) over hoe de bestaande knelpunten te adresseren. Onderdeel van het advies kan onder andere zijn de ontwikkeling van een richtlijn, zorgstandaard of ander type product. Mocht het advies inhouden dat er een richtlijn, zorgstandaard of (generieke) modules voor dit onderwerp noodzakelijk is, zal hier in een volgende ronde een nieuwe subsidieoproep voor komen.

De vijf onderwerpen zijn:

Aanvraag indienen

Werkt u voor een organisatie, instituut of samenwerkingsverband en hebt u aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen. U vindt de vijf subsidieoproepen in de subsidiekalender van ZonMw. U kunt indienen tot 28 mei 2019. Meer informatie vindt u op de programmapagina Kwaliteit van zorg – ontwikkeling kwaliteitsstandaarden.

Samenwerking V&VN

Sinds 2015 werkt ZonMw intensief samen met V&VN – de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden – aan de ontwikkeling van richtlijnen die helemaal vanuit de verpleegkundig zorg ontwikkeld worden. ZonMw coördineert de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden en zet de subsidierondes uit. V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, prioriteert de inhoudelijke onderwerpen op basis van de behoefte uit de praktijk en richt een ondersteuningsstructuur in.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

 

 

]]>