ZonMw tijdlijn Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Kwaliteit van zorg nl-nl Fri, 26 Apr 2019 00:38:17 +0200 Fri, 26 Apr 2019 00:38:17 +0200 TYPO3 news-3970 Thu, 25 Apr 2019 11:58:02 +0200 Praat mee over de wetenschapper in 2030 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-mee-over-de-wetenschapper-in-2030/ Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners. Tijd voor nieuwe set competenties

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Praat mee

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook mee online: #wetenschapper2030

 

]]>
news-3956 Tue, 23 Apr 2019 11:32:50 +0200 Filmpje: Anneke Francke over onderszoekslijn Tussen Weten en Doen https://youtu.be/AaY3_K7iUdU ‘Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen’, vertelt Anneke Francke, hoogleraar Verpleging en Verzorging. Dit filmpje is een korte samenvatting van het 5e artikel, verschenen in onze artikelenreeks Tussen Weten en Doen. news-3955 Tue, 23 Apr 2019 11:19:30 +0200 ‘Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen’ https://publicaties.zonmw.nl/tussen-weten-en-doen-ii/#c40448 Zelfmanagement kan ingewikkeld zijn. Zeker aan het einde van het leven of bij dementie. Online tools kunnen je hierbij helpen, vertelt Anneke Francke, hoogleraar Verpleging en Verzorging. Lees het 5e artikel, verschenen in onze artikelenreeks Tussen Weten en Doen. In deze reeks laten we zien hoe de onderzoeksresultaten jou - als verpleegkundige of verzorgende - helpen in je professioneel handelen. news-3941 Thu, 18 Apr 2019 11:52:48 +0200 Hoe de zorg betaalbaar blijft én beter kan https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-de-zorg-betaalbaar-blijft-en-beter-kan/ De 4 programma's van het Citrienfonds hebben officieel het startschot gekregen van het ministerie van VWS om door te gaan met het implementeren van de behaalde resultaten uit de afgelopen jaren. En zo te werken aan duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Het ministerie heeft hiervoor 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘Betere zorg tegen lagere kosten, dat krijgen we alleen samen voor elkaar.’  

Helen Mertens, gynaecoloog, stopte begin 2017 met patiëntenzorg. ‘Sindsdien ligt het accent voor mij op zorgen voor het collectief.’ Dat geldt ook voor haar rol bij het Citrienfonds: ‘We weten allemaal: als we de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk willen houden, dan vraagt dat om nieuwe, slimme manieren om de zorg te organiseren. Het mooist is het als kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering hand in hand gaan. Met het Citrienfonds nam de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) hierbij het voortouw. We werken samen met ZonMw en worden gefinancierd door het ministerie van VWS.’

De juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek

Het Citrienfonds helpt bij het ontwikkelen van duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg, ten behoeve van de patiënt. Met als doel: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Mertens: ‘We richten onze pijlen op: Het voorkomen van (duurdere) zorg; Zorg dichterbij mensen thuis; En het vervangen van zorg door andere zorg, bijvoorbeeld met behulp van bewezen effectieve e-Health-toepassingen.’

Mertens benadrukt dat het fonds niet ‘alleen van de umc’s’ is. ‘Betere zorg tegen lagere kosten, dat krijgen we alleen samen voor elkaar. Mooi is dus dat, waar het initiatief eerst bij de umc’s lag, gaandeweg steeds meer partijen betrokken raakten. Vele andere ziekenhuizen, zorgorganisaties en koepelorganisaties, zoals de FMS, V&VN en NHG, denken en doen actief mee in alle gelederen. Ook patiëntenorganisaties zijn nauw betrokken.’

Helen Mertens: ‘De resultaten kunnen zo worden overgenomen in het land’

Citrienfonds 2014-2018: 5 programma’s, ruim 100 projecten   

Mertens somt het soort verbeteringen op waarop het Citrienfonds zich richt. ‘Het eenmalig en eenduidig vastleggen van zorginformatie, zodat je er later in het zorgproces méér profijt van hebt. Onnodige zorghandelingen terugdringen. Innovatieve e-health-toepassingen. Persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker in regionale oncologienetwerken. En: Heldere kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren.’ Onder vijf programma’s vielen ruim honderd projecten die de zorg verbeterden, voor zowel de patiënt als voor zorgverleners. ‘Het leverde concrete resultaten op, die zo overgenomen kunnen worden in het land.’ Vele toolkits, kernsets, onderwijsmodules, apps en roadmaps zijn te vinden op de programma-sites (zie kopje 'Over het Citrienfonds').

Terugdringen van onnodige zorg

‘Het programma Doen of Laten? liet zien dat we sommige zorg verantwoord kunnen verminderen. Denk aan onnodige laboratoriumtesten, medicijnen, urinekatheters, controles na sommige vormen van kanker en kijkoperaties in knie en maag. Meer dan 200 huisartsen en 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra uit het land werkten hieraan mee. De patiënt is beter af en het kan de kosten met vele miljoenen euro’s verlagen.’  

Van verantwoorden naar verbeteren

‘De balans tussen verantwoorden en verbeteren is zoek’, kaart Mertens aan. ‘We willen een toekomst met minder verplichte indicatoren en alleen nog registraties waarmee je de kwaliteit echt verbetert. Het programma Sturen op Kwaliteit maakt dit mogelijk. De verpleegkundige zorgindicatoren pijn en ondervoeding werden bijvoorbeeld zo vertaald, dat zorgprofessionals en verpleegafdelingen er ook baat bij hebben. Iedereen is toe aan deze omslag, zo bleek uit de dialoogsessies met bestuurders.’  

Weer vier jaar vooruit  

‘Met het programma E-Health ontstond een krachtig e-health-netwerk. Het leidde tot tientallen effectieve toepassingen, waarmee patiënten en hun zorgnetwerk hun gezondheid en ziekte kunnen managen. Zo ben ik als gynaecoloog enthousiast over Safe@Home: een project dat het mogelijk maakt dat zwangere vrouwen met een verhoogd risico, hun bloedruk en klachten zelf thuis kunnen monitoren.

‘Er is veel moois bereikt’, concludeert Mertens. ‘De vijf programma’s zijn een vliegwiel en versterken elkaar. De onderliggende thema’s staan nu op de kaart, maar de vraagstukken van betere en duurzame zorg blijven actueel. We gaan de komende vier jaar met vier programma’s door. Sturen op Kwaliteit gaat verder bij het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.’

Over het Citrienfonds

Het Citrienfonds werkt aan duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan. En met de juiste informatie. Met als doel de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Hiervoor werkt de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met meer dan 70 partijen samen. Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Onderstaand vind je de 5 Citrienfonds-programma’s tussen 2014 en 2018. De 4 eerstgenoemde krijgen een vervolg in de 2e fase tussen 2019 en 2022.

Meer informatie en concrete resultaten vind je op de website van het Citrienfonds en op onze themapagina medisch specialistische zorg.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019 en is geschreven door Karlijn van Driel en Laura Jansma. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

]]>
news-3938 Thu, 18 Apr 2019 10:43:47 +0200 Pijnstilling bij kinderen met acute middenoorontsteking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pijnstilling-bij-kinderen-met-acute-middenoorontsteking/ Kinderen met acute middenoorontsteking (OMA) hebben veel pijn en voelen zich flink ziek. Huisartsen besteden tijdens het consult te weinig aandacht aan pijnbestrijding. Aioto Rick van Uum onderzocht hoe dit beter kan en promoveert op 10 oktober 2019 op Pijnbestrijding bij kinderen met acute middenoorontsteking. Dit is het eerste afgeronde project en de eerste promotie binnen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG).  

‘Het huisartsenwerk is vaak sterk gebaseerd op ervaringskennis. Als je de link met de wetenschap versterkt, vinden nieuwe inzichten mogelijk sneller hun weg naar de dagelijkse praktijk. Daarmee verbeter je uiteindelijk de zorg voor de patiënt,’ zegt Rick van Uum. Die motivatie bracht hem ertoe de opleiding tot huisarts te combineren met onderzoek naar pijnbestrijding bij kinderen met OMA.

Onnodige pijn

De richtlijn voor de behandeling van OMA adviseert goede pijnbestrijding, met paracetamol als eerste keus, zo nodig aangevuld met ibuprofen. Maar huisartsen – en ouders – houden zich in de praktijk niet altijd aan deze richtlijn. Kinderen met OMA lijden zo wellicht onnodig pijn en voelen zich zieker dan nodig is. De huisarts ziet ze, met hun ouders, vaak terug in de spreekkamer. Van Uum wilde weten hoe dit beter kan.

Dagboekjes

Een multidisciplinair team ontwikkelde een scholing via e-learning, met daarbij een informatiefolder voor ouders over goede pijnbestrijding. Deelnemende huisartsenpraktijken kwamen door loting in twee groepen terecht: één met en één zonder scholing. Door huisartsen en ouders te interviewen en medische dossiers en dagboekjes van ouders te analyseren bracht Van Uum de verschillen tussen beide onderzoeksgroepen in kaart.

De huisartsen die de scholing hadden gevolgd, bleken hun voorschrijfgedrag te hebben veranderd en bespraken de pijnbestrijding beter met ouders. Toch hadden de kinderen uit deze interventiegroep niet minder pijnklachten dan die uit de andere groep. De huisarts zag ze zelfs vaker terug. En hoewel het antibioticagebruik in de interventiegroep aanvankelijk aanzienlijk lager was dan in de andere groep, was dit verschil aan het eind van de gevolgde periode (28 dagen) verdwenen.

Andere praktijk

Van Uum vindt het jammer dat de kinderen uit de interventiegroep niet sneller van hun klachten af waren. ‘Maar ik ben blij te zien dat de werkwijze van de huisartsen na onze scholing veranderde. Scholing levert dus zeker wat op. Verder weten we nu dat standaard ibuprofen naast paracetamol geen extra voordeel biedt ten opzichte van paracetamol alleen.’ Hij zal ouders van kinderen met OMA dus zeker niet routinematig ibuprofen adviseren.

Prima combinatie

‘De combinatie van de opleiding tot huisarts met dit promotieonderzoek is me goed afgegaan,’ zegt Van Uum. ‘Het was een praktisch onderwerp waarin ik veel eigen ruimte had. Ik bezocht de huisartsenpraktijken om dossieruittreksels te maken, en heb ook de ouders in de interviewstudies zelf geïnterviewd. Ik bleef dus steeds verbonden met de praktijk.

‘Ik vind de combinatie ook echt zinvol. Door de verdieping word ik, denk ik, een betere huisarts. Ik leer onderzoeksresultaten en richtlijnen beter verwerken in mijn praktijk, met een kritische blik. Na mijn promotie wil ik onderzoek en praktijk ook absoluut blijven combineren. Bijvoorbeeld door naast mijn werk als (toekomstig) huisarts op projectbasis of als post-doc één à twee dagen per week betrokken te blijven bij onderzoek. Zo hoop ik eraan bij te dragen beide werelden in de dagelijkse praktijk dichter bij elkaar te brengen.’

Toewijding

Niet altijd verloopt de combinatie zo soepel als in Van Uums project. ‘In mijn geval volgden de onderzoeksperiode en de praktijk op elkaar. Ik kon in beide gevallen mijn volle aandacht geven aan waar ik mee bezig was. Maar als je tijdens de wervingsfase voor je onderzoek een jaar opleiding hebt, kan dat lastig zijn. De combinatie van opleiding en onderzoek vraagt dus zeker toewijding en intrinsieke motivatie. Het hoeft geen 60 uur per week te kosten, maar je moet wel goed kunnen plannen, organiseren en in een team werken. Onderzoek doen is echt een andere tak van sport dan huisarts zijn. Het geeft een extra dimensie aan ons vak.’

Eerste afgeronde project HGOG

Aioto Rick van Uum promoveert op 10 oktober 2019 op Pijnbestrijding bij kinderen met acute middenoorontsteking. Dit is het eerste afgeronde project en de eerste promotie binnen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG). Dit ZonMw-programma heeft academisering van de huisartsenopleiding en de ouderengeneeskunde tot doel, door het stimuleren van onderzoeksprojecten waarop aioto’s promoveren.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

]]>
news-3931 Thu, 18 Apr 2019 08:37:50 +0200 Onderzoeksnetwerk stimuleert praktijkgericht onderzoek in wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksnetwerk-stimuleert-praktijkgericht-onderzoek-in-wijkverpleging/ Op vrijdag 12 april is de Wetenschappelijke tafel wijkverpleging gelanceerd. Dit onderzoeksnetwerk van onderzoekers en zorgprofessionals gaat praktijkgericht onderzoek stimuleren en laten aansluiten bij de snelle professionalisering van het vakgebied wijkverpleging. Kennisagenda wijkverpleging is de basis

De kennisagenda wijkverpleging vormt de basis voor deze wetenschappelijke tafel. De kennisagenda is mogelijk gemaakt met subsidie van onze programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen II en dekt een breed scala aan onderwerpen. Onderzoek naar indicatiestelling, is één van de eerste onderwerpen die wordt opgepakt.

Benieuwd naar de kennisagenda?

Wetenschappelijke tafel wijkverpleging

Wil je meer weten over de wetenschappelijke tafel wijkverpleging? Lees dan het nieuwsbericht Wetenschappelijke tafel wijkverpleging van start op de website van V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Andere interessante pagina's

Misschien vind je deze pagina's ook interessant:

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3920 Tue, 16 Apr 2019 16:12:33 +0200 Actieonderzoek leren en verbeteren: 8 projecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoek-leren-en-verbeteren-8-projecten-van-start/ In het programma ‘Kwaliteit van zorg – Ondersteuning Zorginstituut’ is aan 8 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten staat het middels actieonderzoek, stimuleren en onderzoeken van het onderling leren en het verbeteren op de werkvloer centraal. Met als doel het verbeteren van de lokale en complexe zorgpraktijk door zorgprofessionals en belanghebbenden. De gezamenlijke projecten dragen tevens bij aan meer generieke kennis, inzichten en methodieken over en voor interprofessioneel leren en verbeteren op de werkvloer. De projecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar.

De gehonoreerde projecten richten zich op één van deze sectoren:

 • integrale geboortezorg
 • intensive care
 • verpleeghuiszorg

Integrale geboortezorg

Binnen de sector ‘Integrale geboortezorg’ zijn deze 2 projecten toegekend:

 • De SWING studie: Samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg (Amsterdam UMC - locatie VUmc) gaat actie-onderzoek uitvoeren. (Toekomstige) ouders, zorgverleners en onderzoekers werken samen in leernetwerken ter verbetering  van de zorg. Welke onderwerpen zijn belangrijk zijn? Wat gaat goed gaat in de zorg? En welke verbeteringen zijn wenselijk?  
 •  Actieonderzoek uitkomst gestuurde geboortezorg (UMC Utrecht) richt zich op het ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus gebaseerd op de ICHOM uitkomstenset in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). De uitkomstenset wordt geïmplementeerd in 4-6 VSV’s binnen de regio van Geboortezorg Consortium Midden Nederland. Interprofessionele leermethoden worden ontwikkeld en worden parallel aan de implementatie van de ICHOM set ingezet en geëvalueerd.

Intensive care

Binnen de sector ‘Intensive care’ is 1 project toegekend:

 • Het project Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren (Radboudumc) onderzoekt de samenhang tussen de morele onzekerheid die komt met het werk op de intensive care, morele stress en burn-out. Ook wordt gekeken hoe moreel beraad de morele onzekerheid als startpunt kan nemen voor een leer- en verbeterproces.

Verpleeghuiszorg

Binnen de sector ‘Verpleeghuiszorg’ zijn deze 5 projecten toegekend:

 • Het project Zorgteams in hun kracht (Hogeschool Inholland) gaat door middel van actie-onderzoek kennis vergaren over de werkwijze van leren en verbeteren door zorgteams in verpleeghuizen. En over de meerwaarde van coaching door hbo-verpleegkundigen in combinatie met juiste randvoorwaarden voor het lerend vermogen van teams.
 • Het project Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg (Ben Sajetcentrum) gaat met een aantal onderwijsvernieuwingen de verpleeghuiszorg een stap verder brengen. Er is veel behoefte om opleiden en leren te verweven met de werkvloer. Voor drie initiatieven wordt een intervisietraject begeleid waarin van elkaar wordt geleerd. De geleerde lessen worden vervolgens verspreid naar drie nieuwe plekken. Dit verspreiden gebeurt begeleid waarbij tegelijk lessen worden geleerd die van nut kunnen zijn bij volgende stappen.
 • Het project Autonomie in samenspraak: Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg (Fontys Hogescholen) heeft als doel het ondersteunen van de autonomie van cliënten en het stimuleren van interprofessioneel samenwerken en leren. Binnen het actieonderzoek worden de leermethodieken shadowing, verhalenworkshop en spiegelgesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd om de autonomie van cliënten te onderzoeken en acties ingezet om dit te versterken.
 • Het project Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis – Op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning (Maastricht University) zet een lerend netwerk op, waarin cliënten, naasten en zorgverleners gezamenlijk werken aan optimalisering van het leven en het werken in het verpleeghuis. Met actie-onderzoek en in co-creatie met partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk wordt de multi-component aanpak ‘Ruimte voor Zorg’ ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.
 • Het project EVIDENCE 2.0. Interprofessionele leer- en werkcultuur voor persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen met ‘realist’ actieonderzoek.  (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) wil het lerend vermogen van verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

Actieonderzoek leren en verbeteren

De subsidieronde ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’ is onderdeel van het programma Ondersteuning Zorginstituut van ons cluster Kwaliteit van zorg. Het leren en verbeteren is gebaseerd op de kwaliteitsproducten die met doorzettingsmacht van het Zorginstituut voor de drie sectoren (integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg) zijn ontwikkeld.

Met het programma Ondersteuning Zorginstituut ondersteunen we ontwikkeling en onderzoek, dat bruikbare kennis en instrumenten oplevert om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarmee sluit dit programma aan bij de ambities van het Zorginstituut om burgers beter te informeren, zorg voortdurend te verbeteren en zorgpremies beter te besteden.

Wil je meer weten? Bekijk dan de achtergrondinformatie in de (reeds gesloten) subsidieoproep ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’.  

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

]]>
news-3917 Tue, 16 Apr 2019 15:00:20 +0200 Sjoerd Repping, de man die alle bewezen onzinzorg uit de ziekenhuizen moet schrappen https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sjoerd-repping-de-man-die-alle-bewezen-onzinzorg-uit-de-ziekenhuizen-moet-schrappen~be2b7845/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email Sjoerd Repping, jarenlang hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het AMC, is sinds februari namens alle partijen uit de medisch specialistische zorg ‘kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ bij het Zorginstituut. Hij ziet het als zijn missie om een einde te maken aan de ‘onzinzorg’ in de ziekenhuizen. Lees verder in de Volkskrant news-3912 Mon, 15 Apr 2019 11:48:32 +0200 Leren over leren op de werkplek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leren-over-leren-op-de-werkplek/ Hoe leren verpleegkundigen en verzorgenden op de werkplek? Hoe brengen ze nieuwe kennis in praktijk? Niemand die het echt weet, zegt Jeroen Dikken, senior onderzoeker en hoofddocent verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool. Het Connect-project onderzoekt dat nu met een leerinterventie over voeding en ondervoeding. Dat levert nuttige nieuwe inzichten op.  

Kwetsbare ouderen zijn vaak ondervoed. Daardoor functioneren ze minder goed en herstellen ze slechter na ziekte. Dat laat onderzoek zien. Des te belangrijker is het dat verpleegkundigen en verzorgenden in de gaten houden wat hun patiënten en cliënten eten en drinken. Toch doen ze dat vaak niet. Ze vinden ‘voeding’ meer iets voor de diëtist, weten er te weinig van en hebben vaak stereotiepe ideeën over ouderen en eten. ‘Dat weten we uit een studie van promovenda Debbie ten Cate,’ vertelt Jeroen Dikken.

Kennisspel

Het thema voeding is daarom uitgekozen voor de Connect-studie, onderdeel van Ten Cate’s promotieonderzoek. Daarin gaat het om de vraag hoe verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer door (bij)scholing leren. Veel deskundigheidsbevordering bestaat tegenwoordig uit e-learningmodules, zegt Dikken, maar het rendement daarvan is onduidelijk. De Connect-studie maakt gebruik van een bestaande leerinterventie: de game Redgrasp op het gelijknamige online platform waarop medische protocollen en richtlijnen zijn vertaald naar games.  

Een keer klikken

Samen met deskundigen en vertegenwoordigers van de doelgroep formuleerden en testten de onderzoekers 30 stellingen over voeding en ondervoeding bij ouderen. Deelnemers aan de studie – in totaal 341 verpleegkundigen en verzorgenden van 5 ziekenhuisafdelingen en 9 wijkteams – kregen 6 weken lang elke werkdag één stelling in hun mailbox. Zoals: ‘Ouderen genieten minder van eten omdat hun waarneming, geur en smaak verminderen.’ Ze hoefden enkel met ‘waar’ of ‘onwaar’ te reageren. Na doorklikken kregen ze meteen het antwoord. Ze konden ook de bron raadplegen. Al met al kostte reageren slechts 15 seconden per dag.

Leuke manier van leren

Van de deelnemers bleef 80% dagelijks meedoen. Ze vonden dat heel leuk, vertelden ze in de focusgroepen na afloop, al baalden ze wel als bleek dat hun antwoord fout was. ‘Dat is mooi! Want als je boos wordt omdat je het antwoord fout hebt, dóet het iets met je. Daardoor praatten ze er op hun werk over door. Dan leer je met elkaar. Ook over het leren in kleine beetjes waren ze positief.’

Geen verschillen

De deelnemers zeiden ook dat ze anders waren gaan werken. Maar uit dossieranalyses en observaties vóór en ná de leerinterventie bleken die verschillen in werkwijze niet. Dat effect zie je vaak na scholingen, zegt Dikken. ‘Deelnemers hebben het gevoel veel geleerd te hebben, maar ze gebruiken die kennis niet vanzelfsprekend in de praktijk. Ze vallen snel terug op oude gewoontes.’

In stukjes of ineens?

De 30 stellingen zijn ook in een vragenlijst in één keer via internet voorgelegd aan anonieme deelnemers. Zo kijken de onderzoekers ook of kleine beetjes kennis per keer aanbieden beter werkt dan veel kennis ineens. ‘Als blijkt dat kennis beter blijft hangen wanneer je elke dag één vraag beantwoordt dan als je alle kennis ineens voorschotelt, hebben eenmalige e-learningmodules weinig nut.’

Spelelement

Analyse van alle verzamelde data loopt nog. Dikken concludeert alvast dat alléén kennis aanbieden niet volstaat om verpleegkundigen en verzorgenden anders te laten werken. ‘We weten ook al dat het belangrijk is leren aantrekkelijk te maken met een spelelement en beter beklijft als de student er met collega’s over in gesprek gaat. Het onderzoek zal zeker nog meer bruikbare inzichten opleveren. Straks weten we veel meer over leren op de werkplek en hoe je dit kunt bevorderen.’

Ook interessant:

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3908 Fri, 12 Apr 2019 14:28:39 +0200 Nieuwe subsidieoproepen - Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Verpleging en Verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-verpleging-en-verzorging/ Er staan momenteel vijf subsidieoproepen open binnen het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Verpleging en Verzorging. U kunt indienen tot 28 mei 2019. Werkt u voor een organisatie, instituut of samenwerkingsverband en hebt u aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Doel

Het doel van deze subsidieoproepen is het uitvoeren van een knelpuntenanalyses rondom vijf onderwerpen. Met de uitvoering van de knelpuntenanalyse wordt onderzocht welke knelpunten spelen bij verpleegkundige beroepsgroepen (verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) rondom de diverse onderwerpen.  De knelpuntenanalyses resulteren in een concreet advies aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) over hoe de bestaande knelpunten te adresseren. Onderdeel van het advies kan onder andere zijn de ontwikkeling van een richtlijn, zorgstandaard of ander type product. Mocht het advies inhouden dat er een richtlijn, zorgstandaard of (generieke) modules voor dit onderwerp noodzakelijk is, zal hier in een volgende ronde een nieuwe subsidieoproep voor komen.

De vijf onderwerpen zijn:

Aanvraag indienen

Werkt u voor een organisatie, instituut of samenwerkingsverband en hebt u aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen. U vindt de vijf subsidieoproepen in de subsidiekalender van ZonMw. U kunt indienen tot 28 mei 2019. Meer informatie vindt u op de programmapagina Kwaliteit van zorg – ontwikkeling kwaliteitsstandaarden.

Samenwerking V&VN

Sinds 2015 werkt ZonMw intensief samen met V&VN – de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden – aan de ontwikkeling van richtlijnen die helemaal vanuit de verpleegkundig zorg ontwikkeld worden. ZonMw coördineert de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden en zet de subsidierondes uit. V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, prioriteert de inhoudelijke onderwerpen op basis van de behoefte uit de praktijk en richt een ondersteuningsstructuur in.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

 

 

]]>
news-3885 Mon, 08 Apr 2019 11:24:22 +0200 Gezocht: ziekenhuizen die niet-gepaste zorg willen terugdringen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezocht-ziekenhuizen-die-niet-gepaste-zorg-willen-terugdringen/ Heb je ook het idee dat minder zorg soms beter is en wil je je hiervoor inzetten? Het NFU-programma ‘Doen of laten?’ financiert en ondersteunt zorgverleners die een vorm van niet-gepaste zorg in hun ziekenhuis terugdringen. Kijk op doenoflaten.nl of neem contact op met eva.verkerk@radboudumc.nl. news-3877 Thu, 04 Apr 2019 11:47:31 +0200 'Praktijkgericht onderzoek heeft hbo dynamiek gegeven' https://www.scienceguide.nl/2019/03/praktijkgericht-onderzoek-heeft-hbo-dynamiek-gegeven/ ZonMw-commissielid Joost Degenaar vertelt over de ontwikkelingen in praktijkgericht onderzoek in het hbo en samenwerking met het mbo. “Ik denk dat we als hbo echt een inhaalslag hebben gemaakt. We liepen internationaal wel een beetje uit de pas en ik denk dat we inmiddels wel een voorsprong hebben.” Lees meer op de website van ScienceGuide. news-3876 Wed, 03 Apr 2019 15:17:18 +0200 Publiek vertrouwen in huisartsen en specialisten al jaren hoog https://www.nivel.nl/nl/nieuws/publiek-vertrouwen-huisartsen-en-specialisten-al-jaren-hoog Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is aanzienlijk. Het vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen is het hoogst. Het vertrouwen in ziekenhuizen is weliswaar iets lager, maar nog altijd hoog. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van 2018 uit de ‘Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg’ van het Nivel. Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Nivel. news-3870 Wed, 03 Apr 2019 11:55:56 +0200 Nieuwe subsidieronde huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieronde-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/ De nieuwe subsidieronde van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) bestaat uit vier oproepen. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Alleen dan kunt u indienen. Dit zijn de vier openstaande oproepen:

Achter elke oproep (bovenstaand) staan de partijen die een uitnodiging hebben ontvangen en mogen indienen. Het gaat om: UMCG, UMCU, Erasmus MC, Radboudumc, LUMC.

Wat zijn de voorwaarden?

Het maximaal aan te vragen bedrag per aioto-traject is € 250.000,-. De looptijd van de projecten dient maximaal 72 maanden te zijn. Voor Arts Maatschappij en Gezondheid is de looptijd maximaal 84 maanden. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden in de subsidiekalender.

HGOG

Het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) is opgedeeld in vijf programmaonderdelen. Voor vier programmaonderdelen staan momenteel subsidieoproepen open.

HGOG stimuleert onderzoeksprojecten waarin aioto's promoveren. Aioto's zijn artsen in opleiding tot onderzoeker. Zo draagt het bij aan de academisering van de opleidingen van de SBOH. Dit is de werkgever van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid.

Het HGOG-programma valt onder het cluster Kwaliteit van zorg. In de activiteiten van dit cluster staat goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is, centraal. Zie hiervoor ook de themapagina Huisartsen.  

]]>
news-3866 Tue, 02 Apr 2019 11:51:16 +0200 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg en Geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-en-geestelijke-verzorging/ “De patiënt en diens naasten ervaren aandacht voor wat voor hen van betekenis is en ontvangen passende ondersteuning bij spirituele en existentiële vragen en behoeften”, zo luidt de standaard in het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Spiritualiteit en/of geestelijke verzorging speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid. Ook speelt het een rol in hoe mensen innerlijke rust ervaren en inzicht verwerven over wat van waarde is voor hun leven. De confrontatie met de dood en beperkingen op fysiek, psychisch en/of sociaal gebied hebben invloed op het ervaren van doel en betekenis van het leven. Vaak leidt deze confrontatie tot het opnieuw waarderen van het levensverhaal. Dit kan gepaard gaan met een spirituele worsteling of leiden tot een verrijking van het levensverhaal. Voor de meesten is het een combinatie van beide. De tijd en ruimte die iemand nodig heeft om de confrontatie met de dood en beperkingen onder ogen te zien en een plaats te geven in het leven, verschilt per individu.
Aandacht voor wat voor de patiënt van betekenis is, houdt volgens het kwaliteitskader in dat1 :

 1. Aandacht voor spiritualiteit een fundamenteel onderdeel is van patiënt- en naastengerichte zorg, die recht doet aan de waardigheid van alle betrokkenen.
 2. De zorgverlener zich bewust is van eigen waarden en overtuigingen, erkent dat zijn eigen spiritualiteit deel uitmaakt van zijn professionele functioneren en zijn persoonlijke waarden, spirituele en existentiële overtuigingen niet oplegt aan patiënten, naasten of collega’s.
 3. Zorgverleners gerichte scholing hebben gevolgd, in staat zijn spirituele behoeften te signaleren en over (basis-)vaardigheden beschikken voor het verlenen van spirituele zorg.
 4. In de communicatie met de patiënt en diens naasten respect wordt getoond voor hun spirituele overtuigingen, uitingen en rituelen.
 5. De zorgverlener aandacht heeft voor het levensverhaal van de patiënt en in staat is om te herkennen waar de patiënt zin en betekenis aan ontleent of is kwijtgeraakt. De zorgverlener heeft aandacht voor de waarden, wensen en behoeften met betrekking tot het spiritueel welbevinden van de patiënt en diens naasten en inventariseert met welke aspecten zij willen dat zorgverleners rekening houden in de zorg die zij bieden.
 6. De zorgverlener aandacht heeft voor wat de patiënt en diens naasten raakt en beweegt in de confrontatie met ziekte en verlies, in staat is om spirituele nood of existentiële crisis te herkennen en deze, zo nodig met behulp van (gevalideerde) meetinstrumenten, nader in kaart te brengen. Onderwerpen die de patiënt en diens naasten bezig kunnen houden zijn onder meer:
 • angst, verdriet, berusting, boosheid en verzet in relatie tot het ervaren van zin en betekenis;
 • het zoeken naar betekenis in het verleden (levensverhaal), het heden (van betekenis zijn/of betekenis ervaren ook als je ziek bent) en de toekomst (afscheid en de dood);
 • existentiële- en zingevingsvragen, vragen over identiteit, lijden en dood, schuld en schaamte, verzoening en vergeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoop en wanhoop,  liefde en vreugde, behoefte aan rituelen;
 • de meest waardevolle zaken voor een persoon zoals de relatie tot zichzelf, naasten, cultuur, ethiek en moraal en het leven zelf;
 • levensbeschouwelijke overwegingen en fundamenten; geloof, overtuiging, de relatie tot het zichzelf overstijgende of goddelijke en de natuur;
 • belemmeringen en risico’s voor spiritueel welbevinden.
  In overleg met de patiënt en diens naasten neemt de zorgverlener passende en preventieve maatregelen. Ongeacht waar de patiënt zich bevindt, wordt indien gewenst of nodig (onder meer in het geval van een crisissituatie) een expert ingeschakeld.
 1. De patiënt en diens naasten de ruimte krijgen voor het beleven van hun eigen levensbeschouwelijke overtuiging en voor wie zij in dit kader willen ontmoeten. Waar gewenst krijgen zij (professionele) ondersteuning bij voor hen belangrijke gebruiken en rituelen.
 2. In afstemming met de patiënt en diens naasten bepaald wordt wat met betrekking tot het spiritueel welbevinden en spirituele nood van de patiënt en diens naasten wordt opgenomen in het individuele zorgplan en onder de aandacht gebracht moet worden bij overdracht van zorg.

1 Waar in de criteria spiritueel staat, wordt ook religieus en zingeving bedoeld.

Projecten Palliantie op het domein van de spirituele dimensie

Het Palliantie programma draagt met 15 projecten bij aan het kwaliteitskader palliatieve zorg op het gebied van geestelijke verzorging ofwel spirituele dimensie.

Lopende projecten op het domein van spirituele dimensie

Naast de drie PLOEG-projecten die in oktober 2018 gehonoreerd zijn, lopen er nog enkele projecten uit Palliantie. Meer dan Zorg. op het domein van de spirituele dimensie:

‘Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving’ (844001304)
Dit project wil de spirituele zorg meer inbedden in de reguliere zorg. Door middel van een digitale werkplaats kan multidisciplinaire zorg worden geïmplementeerd in het zorgproces en kunnen professionals geschoold worden. Daarnaast worden implementatiecoaches opgeleid die de spirituele dimensie in Nederland kunnen implementeren (afronding project op 1 april 2019).

‘Spirituele zorg en rituelen in de eerste lijn’ (844001309)
In dit project wordt een trainingsmodule voor ritueel handelen ontwikkeld waarmee huisartsen en verpleegkundigen toegerust worden om de spirituele dimensie van mensen in de palliatieve zorg die thuis verblijven te ontsluiten. Dit project heeft als doel om spiritualiteit concreet te maken en de verlegenheid over spiritualiteit weg te nemen (afronding project op 1 april 2019).

‘DIAMAND: DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor autochtone en Allochtone Nederlanders en mensen met Dementie’ (844001504)
Het doel van dit project is om patiënten, naasten en zorgverleners te ondersteunen om samen in gesprek te gaan over wat van waarde is, steun en kracht geeft, en welke keuze passen bij de palliatieve fase. Het veelgebruikte gespreksmodel, het ars moriendi model, wordt verfijnd en aangepast zodat het aansluit bij verschillende groepen patiënten en ook de toegang tot spirituele en ethische zorg verbeterd (afronding project op 1 juni 2021).

‘Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve Zorgplanning' naar 'Proactieve Pallatieve zorgplanning 2020' (844001515)
In dit project wordt het bestaande goede voorbeeld ‘Proactieve palliatieve zorgplanning’ doorontwikkeld. Het project ontwikkelt een hulpmiddel voor patiënten om het gesprek met de arts voor te bereiden. Voor zorgverleners ontwikkelt het project een training waarin ze vertrouwd raken met het herkennen en verkennen van zingevingsvragen (afronding project op 1 maart 2021).

Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

 

 


]]>
news-3843 Thu, 28 Mar 2019 16:38:15 +0100 Sturen op kwaliteit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sturen-op-kwaliteit/ news-3822 Mon, 25 Mar 2019 11:29:28 +0100 Programma voor geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-voor-geestelijke-verzorging/ Vanaf 1 januari 2019 stelt het ministerie van VWS 8 miljoen euro beschikbaar (looptijd 2019-2021) voor een programma over geestelijke verzorging. Gezien het aantal projecten over geestelijk verzorgers en de spirituele dimensie van palliatieve zorg is het ZonMw programma Palliantie hier nauw bij betrokken. Een deel van dat budget zal dan ook via dit programma worden uitgezet.  

Op 13 december 2018 heeft het Ministerie van VWS aan ZonMw de opdracht gegeven om een opzet te maken voor een programma over geestelijke zorg. Deze opdracht komt voort uit een brief van het ministerie aan de Tweede Kamer van 8 oktober 2018. In die brief stelt minister Hugo de Jonge dat hij de bereikbaarheid en financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie wil verbeteren. In de brief aan ZonMw verzoekt de minister om een programma met een brede aanpak op te stellen.

Drie onderdelen

De brede aanpak bestaat uit drie onderdelen:

 • de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging en begeleiding, aansluitend op Signalement Zingeving in de zorg (ZonMw, 2017) en de Kennissynthese onderzoek geestelijke verzorging in de palliatieve zorg (ZonMw, 2016). Hij vraagt om een brede inzet op gebieden als kwaliteit, onderzoek, bekendheid en onderwijs. Het gaat om meerdere beroepsgroepen zoals geestelijk verzorgers, zorgverleners, sociaal werkers en vrijwilligers.
 • onderzoek met als doel duidelijk te krijgen wat de nieuwe activiteiten van de Netwerken Palliatieve Zorg  opleveren in termen van betere ondersteuning voor mensen bij inschakeling van geestelijk verzorgers op het juiste moment.
 • advies over mogelijke toekomstige structurele bekostigingsstructuren voor de geestelijke verzorging in de eerste lijn (naar aanleiding van de motie van Dijkstra en Dik-Faber).

De opzet voor het programma over geestelijke verzorging bevat actiepunten op korte termijn om hiermee een breder programma in het najaar aan het ministerie te kunnen aanbieden.

Uitwerking

Bij de uitwerking vraagt de minister aandacht voor de volgende aspecten: programmatische aanpak; veel ruimte voor implementatie; samenwerking met andere partijen als voorwaarde voor subsidietoekenningen; zorgen dat nieuwe dataverzamelingen opgeslagen, vindbaar, toegankelijk en uitwisselbaar zijn; aandacht voor monitoring en evaluatie van het programma en aandacht voor risico’s op staatssteun. De looptijd van het programma is van 2019 tot en met 2021. Het indicatieve budget is in totaal 8 miljoen euro. ZonMw heeft een commissie benoemd om deze opdracht uit te werken en het programma uit te voeren.

Lees meer over Palliatieve Zorg op onze themapagina

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3804 Fri, 22 Mar 2019 10:00:00 +0100 Subsidieronde Effectief toezicht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-effectief-toezicht/ Op dit moment staan 4 oproepen open binnen de nieuwe subsidieronde van het programma Effectief Toezicht. We willen inzicht verkrijgen in effectieve toezichtstrategieën voor 4 specifieke onderwerpen. Subsidieoproepen

De 4 onderwerpen zijn verdeeld in de 4 subsidieoproepen:

1.    Persoonsgerichte zorg in netwerken
2.    Vitaliteit van zorgverleners
3.    Seksueel overschrijdend gedrag
4.    Toezicht op Good Manufacturing Practice

Wie kan aanvragen?

Alleen de partners van de Academische Werkplaats Toezicht zijn uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Deze bestaat uit de volgende stakeholders: IGJ, iBMG, EMGO+, IQ Healthcare en NIVEL.

Wat zijn de voorwaarden?

Het maximaal beschikbare bedrag per specifieke onderzoeksonderwerp is € 170.000,-. De maximale duur van het project is 24 maanden. Kijk voor meer informatie in onze subsidiekalender.

Programma Effectief Toezicht

Deze subsidieronde is onderdeel van het programma Effectief Toezicht. Binnen dit programma wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en richten we ons op de uitbreiding en verspreiding van wetenschappelijke kennis over toezicht houden op de zorg. Dit programma valt onder het cluster Kwaliteit van zorg, waarin goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is, centraal staat.

 

]]>
news-3747 Mon, 11 Mar 2019 15:26:14 +0100 Resultaten Sturen op kwaliteit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-sturen-op-kwaliteit/ news-3709 Mon, 04 Mar 2019 16:00:45 +0100 Resultaten Doen of laten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-doen-of-laten/ news-3661 Thu, 21 Feb 2019 20:55:51 +0100 Evidence based handelen bij ADL https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evidence-based-handelen-bij-adl/ In januari is een vervolgproject gestart om meer wetenschappelijke kennis te genereren over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit project zal eerdere bevindingen verder uitdiepen en legt focus op de verpleeghuiszorg. Verpleegkundig en verzorgend handelen

Elke dag ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden de cliënten bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), ook wel essentiële zorg genoemd. Het gaat onder meer om hulp bij het wassen en aankleden en ondersteuning bij voeding en bij het bewegen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Echter, veel van deze handelingen zijn nog niet wetenschappelijk onderbouwd, ofwel evidence based. Een wetenschappelijk onderbouwing draagt bij aan het maken van de beste zorgkeuzes.

En dat is precies waar in 2014 Basic Care Revisited (BCR) -Building the evidence based in core nursing practice op insprong. Dit project heeft gezorgd voor diverse bevindingen, die het verpleegkundig en verzorgend handelen bij ADL wetenschappelijk onderbouwen.

Aandacht voor verpleeghuiszorg

In januari 2019 is het vervolgproject gestart: Improving ADL nursing care of long-term care clients. Dit project zal een aantal bevindingen van BCR verder uitdiepen en legt iets meer focus op de verpleeghuiszorg.

Het project bestaat uit twee delen:

 • In het eerste deel ligt de focus op ‘Function Focused Care’. Het gaat om een al bestaande aanpak ter verbetering van de zelfredzaamheid van cliënten in de langdurige zorg. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Deze aanpak wordt uitgebreid en geëvalueerd.
 • In het tweede deel is aandacht voor één specifieke ADL-handeling: wassen. Het project zorgt voor de verdere en goede implementatie van verzorgend wassen in het verpleeghuis.

Meer informatie

Het vervolgproject Improving ADL nursing care of long-term care clients is gestart in januari 2019 en loopt tot en met 2022. De subsidie komt uit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (cluster Ouderen). Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd door Maastricht University, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboudumc.

Het project Basic Care Revisited - Building the evidence base in core nursing practice startte in 2014 met subsidie uit het programma Tussen Weten en Doen (cluster Kwaliteit van Zorg). Dit project werd door dezelfde partijen uitgevoerd en wordt in de loop van 2019 afgerond.  

Neem ook een kijkje op de website:

https://www.basiccarerevisited.nl/

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

 

 

]]>
news-3660 Thu, 21 Feb 2019 20:43:32 +0100 Successvol start Leadership Mentoring in Nursing Research2.0 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/successvol-start-leadership-mentoring-in-nursing-research20/ news-3617 Thu, 21 Feb 2019 20:25:00 +0100 Nieuw programma Verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-verpleging-en-verzorging/ We ontwikkelen een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaan we de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen. In december ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor dit nieuwe programma voor verpleging en verzorging. VWS stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de komende zes jaar. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025. Voor elk jaar is 2 miljoen euro begroot.

Het programma legt de focus op de volgende drie onderdelen:

1.    Kennisinfrastructuur

Kennisontwikkeling is belangrijk, vanuit een goede samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. De wetenschappelijke onderbouwing van de beroepspraktijk moet gekoppeld zijn aan praktijk en onderwijs. Zo realiseren we een sterke, geborgde kennisinfrastructuur.

2.    Nieuwe kennis

De nieuw ontwikkelde kennis moet vervolgens worden ingebed in de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kan door de beschikbare kennis toepasbaar te maken in praktijk en onderwijs. Ook implementatieonderzoek is belangrijk.

3.    Praktijkvoorbeelden

Op de werkvloer zijn al tal van oplossingen en aanpakken bedacht, die met succes zijn uitgeprobeerd. Deze praktijkvoorbeelden verdienen aandacht door deze te delen en door te ontwikkelen.

Subsidieoproep

In de eerste helft van dit jaar gaan we de inhoud van het programma ontwikkelen, in samenspraak met het veld. Naar verwachting volgt de eerste subsidieoproep in het najaar 2019. Houd hiervoor de subsidiekalender in de gaten.

Voortborduren op Zichtbare schakel & Tussen Weten en Doen

Met onze programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen is al veel bereikt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Er is al veel kennis ontwikkeld en toegepast.

Het nieuwe programma Verpleging en verzorging gaat voortborduren op wat al is bereikt. We geven een impuls aan kennisbenutting om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ingebed raakt in het beroepsmatig handelen en het onderwijs. Ook baseren we het programma op behoeften, vraagstukken en wensen van de praktijk.  

In een ander programma werkt ZonMw aan het ontwikkelen van evidence based kwaliteitsstandaarden. Dit doen we binnen het programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, in nauwe samenwerking met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Uiteraard zorgen we voor de nodige aansluiting tussen de programma’s.  

De programma’s Verpleging en verzorging, Zichtbare schakel, Tussen Weten en Doen, Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, vallen onder het cluster Kwaliteit van zorg. Dit cluster legt de focus op goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is.

Meer weten

•    Themapagina Verpleging en verzorging
•    Themapagina Wijkverpleging

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3650 Tue, 19 Feb 2019 15:46:29 +0100 Kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteitsstandaarden-gericht-op-de-wijkverpleging/ Sinds 2015 werken we met beroepsvereniging V&VN aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Nu hebben we een vervolgopdracht ontvangen: de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging. Wat houdt de vervolgopdracht precies in? In januari ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor de voortzetting en uitbreiding van het programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden. Het gaat om de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en bijbehorende afgeleide producten, zowel voor verpleegkundig specialisten, wijkverpleegkundigen als voor verzorgenden in de wijk.

VWS stelt 8 miljoen euro beschikbaar voor de komende vier jaar. Het programma loopt van 2019 tot en met 2022. Voor elk jaar is 2 miljoen euro begroot.

Voor en door verpleegkundigen en verzorgenden

Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) vertegenwoordigt de belangen, wensen en behoeften van de beroepsgroepen. Zij prioriteert de onderwerpen waarvoor  kwaliteitsstandaarden nodig zijn.

Kwaliteitsstandaarden

De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden is een belangrijke stap in de professionalisering van de verpleging en verzorging. Kwaliteitsstandaarden ondersteunen beroepsgroepen bij het verlenen van de juiste zorg. Dit draagt bij aan de kwaliteit, doelmatigheid en efficiëntie van de gezondheidszorg.

Binnen het huidige programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden zijn inmiddels zo’n 20 projecten gestart met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Bijvoorbeeld voor de onderwerpen: slaap-waakritme, therapietrouw, dementie en delier

In januari is de eerste kwaliteitsstandaard opgeleverd: Zorg voor het zieke kind thuis, na ziekenhuisopname.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Sinds 2015 werkt ZonMw nauw samen met V&VN binnen het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden. Het doel van het programma is het initiëren van het ontwikkelen en updaten van kwaliteitsstandaarden vanuit de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen op grond van de behoefte uit de verpleegkundige praktijk.

Dit programma valt onder het cluster Kwaliteit van zorg. Het cluster legt de focus op goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is.

Meer weten

•    Themapagina Verpleging en verzorging
•    Themapagina Wijkverpleging

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3648 Tue, 19 Feb 2019 15:35:40 +0100 Jaap Trappenburg over onderzoekslijn Tussen Weten en Doen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jaap-trappenburg-over-onderzoekslijn-tussen-weten-en-doen/ news-3647 Tue, 19 Feb 2019 15:33:39 +0100 ‘Wij moeten bedenken hoe we zorginnovaties naar de markt brengen’ https://publicaties.zonmw.nl/tussen-weten-en-doen-ii/#c34585 Hoe zorgen we voor zoveel mogelijk gezondheidswinst bij COPD? Zelfmanagementondersteuning is niet altijd succesvol, concludeert Jaap Trappenburg, gezondheidsonderzoeker. Dit is het 4e interview in de artikelenreeks. Wat zijn de onderzoeksresultaten en hoe helpen deze jou -als verpleegkundige of verzorgende- in je professioneel handelen? news-3618 Thu, 14 Feb 2019 11:53:24 +0100 Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toelatingsronde-topspecialistische-zorg-en-onderzoek-geopend/ Vandaag is de toelatingsronde geopend voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Deze ronde, die valt onder de verantwoording van VWS, fungeert als toegangspoort voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren, kunnen een aanvraag indienen. De deadline van deze toelatingsronde is 28 maart 2019. Het programma TZO heeft als doel om topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs in niet-academische ziekenhuizen te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Het programma is het vervolg op het programma TopZorg, waarvan eerder deze maand de evaluatie is verschenen.

Voor wie

Deze oproep staat open voor alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Aanvragers voeren op zeer hoog niveau binnen één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs uit en willen deze functie versterken.

Besluit VWS

Een door VWS aangestelde toelatingscommissie brengt advies uit aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Deze besluit welke topspecialistische functies doorgaan naar de subsidieronde die later dit jaar opengesteld wordt.

Meer informatie

Het programma TZO
De oproep voor de toelatingsronde
Evaluatie programma TopZorg (pdf)

 

]]>
news-3616 Thu, 14 Feb 2019 09:28:13 +0100 De juiste focus en een praktijktoets: de serious game voor Horizontaal Toezicht Zorg https://www.registratieaandebron.nl/actueel/de-juiste-focus-en-een-praktijktoets-de-serious-game-voor-horizontaal-toezi/ De serious game Medisch Centrum Oost is inmiddels door zo'n duizend mensen gespeeld. In ziekenhuizen, maar ook elders, blijkt de game een aanzet tot bewustwording en gedragsverandering; bijvoorbeeld in de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. De cursisten starten hun opleiding namelijk in het fictieve ziekenhuis van Registratie aan de bron (Citrienfonds), en dat geeft meteen de juiste focus - zo blijkt. news-3614 Wed, 13 Feb 2019 15:19:10 +0100 Henk Smid: 'Als je als huisarts kwaliteit wilt leveren, doe je mee aan wetenschappelijk onderzoek' https://www.henw.org/artikelen/zonmw-directeur-henk-smid-als-je-als-huisarts-kwaliteit-wilt-leveren-doe-je-mee-aan Het heeft enkele jaren geduurd, maar in 2019 komt er extra financiering vanuit de overheid voor huisartsgeneeskundig onderzoek. ZonMw gaat gedurende vier jaar het budget van acht miljoen euro beheren. Daarmee krijgt de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde een nieuwe impuls. Lees het interview met Henk Smid (directeur ZonMw) op de website van Huisarts & Wetenschap. news-3604 Mon, 11 Feb 2019 11:02:04 +0100 Verpleging & Verzorging: leren en verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verpleging-verzorging-leren-en-verbeteren-2/ In deze subsidieronde is aan 5 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om onderzoek naar het duurzaam en systematisch leren en verbeteren in de verpleging en verzorging. De 5 gehonoreerde projecten sluiten aan op het Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst en dragen bij aan het versterken van de kennisinfrastructuur voor de verpleging en verzorging. Ze hebben een looptijd tot maximaal vier jaar.

Waar zetten de projecten op in?

Leer- en InnovatieNetwerken

Het project Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) in de geriatrische revalidatiezorg (Hogeschool Inholland) zorgt voor de implementatie en optimalisatie van LINs. Specifiek op de afdelingen geriatrische revalidatie van drie ouderenzorgorganisaties in Amsterdam en Amstelveen.

Ook zorgt het voor de implementatie van ‘client-centred goalsetting’. Dit geeft verpleegkundigen en verzorgenden handvatten om cliënten beter te betrekken in het zorgproces en om cliënten meer eigen regie te geven.  

Leercultuur Evidence Based Quality Improvement

Het project Improve! (Radboudumc) gaat over persoonsgerichte essentiële zorg. Dit onderzoek geeft inzicht in de bestaande aanbevelingen om verpleegkundige handelingen te doen of juist te laten op drie verpleeg sensitieve thema’s:
-    Pijn
-    wondzorg
-    participatie bij de overdracht van zorg

Daarnaast wordt er in de deelnemende instellingen een leercultuur voor Evidence Based Quality Improvement ontwikkeld binnen teams, waarin de bestaande aanbevelingen worden gebruikt om te komen tot de beste essentiële zorg.

Samenwerken in een leerteam

Het project LeerSaam Noord: samen werken, samen leren (NHL Hogeschool) onderzoekt hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in 2 ziekenhuizen, 2 revalidatiecentra, 1 langdurige zorg/thuiszorgorganisatie in Friesland en Groningen. Helpt de leermethode zorgverleners in hun beroepsrol en hebben zorgvragers daadwerkelijk meer eigen regie?

Leer- en verbeterklimaat volgens LINC-aanpak

Het project Een leer- en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg (Maastricht University) gaat een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat ontwikkelen en evalueren voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit gebeurt binnen het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en volgens de ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC) aanpak. Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als in de thuiszorg.

Lesprogramma’s mensgerichte zorg

Het project Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg (Tilburg University) is een samenwerking met elf ouderenzorgorganisaties. Er wordt onderzoek gedaan naar mensgerichte zorg. Samen met het mbo- en hbo-onderwijs worden twee lesprogramma’s ontwikkeld:  
-    het ophalen van verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen,
-    hoe je deze verhalen inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Nieuwe kennis en vaardigheden nodig

Ruim 400.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn werkzaam in alle sectoren van de zorg. Van ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg tot wijkverpleging. Zij hebben nieuwe kennis, vaardigheden en een andere rol nodig.

Dit komt doordat de zorgvraag verandert, onder meer door het toenemend aantal (oudere) mensen met chronische ziekten en aandoeningen, die bovendien langer thuis blijven wonen. De visie op gezondheid verandert naar een meer holistische benadering van gezondheid, waarbij de eigen regie en het functioneren van mensen met chronische ziekten en aandoeningen centraal staat. Het zorgaanbod innoveert en technologische ontwikkelingen spelen een grote rol.

Onderzoekleernetwerk

De onderzoekers van de verschillende projecten vormen met elkaar een onderzoekleernetwerk, waarin van en met elkaar geleerd wordt over de onderzoeksopzet en uitvoering en de opbrengsten. Tevens dragen zij bij aan het verder in beweging zetten van een cultuur van leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.

Samenwerking is van belang tussen academische leerstoelen, lectoraten en/of practoraten en met meerdere zorgorganisaties.

Meer lezen

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>