ZonMw tijdlijn Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Kwaliteit van zorg nl-nl Mon, 26 Oct 2020 11:15:47 +0100 Mon, 26 Oct 2020 11:15:47 +0100 TYPO3 news-6401 Thu, 22 Oct 2020 15:37:00 +0200 3 nieuwe keuzehulpen voor patiënten https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/experiment-outcome-indicators/ Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon zijn 3 nieuwe keuzehulpen ontwikkeld om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer of kliniek. Het gaat om keuzehulpen voor de nacontrole bij borstkanker, bij de keuze voor een ontslagbestemming na een beroerte (CVA) en bij de behandeling van chronisch nierfalen. Patiënten kunnen zo samen met hun zorgverlener beter beslissen over welke zorg het beste bij hen past. news-6395 Thu, 22 Oct 2020 15:04:46 +0200 Programma TopZorg: resultaten uit een geslaagd experiment https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-topzorg-resultaten-uit-een-geslaagd-experiment/ Het programma TopZorg is bijna afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd. Voor een periode van 4 jaar is de combinatie van topspecialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gesubsidieerd in 3 niet-academische ziekenhuizen. Een mooi moment om een aantal projectresultaten uit te lichten. Resultaten

In verschillende blogs blikken projectleiders terug op de resultaten waar ze het meest trots op zijn. Ze delen wat goed en minder goed verliep en laten zien wat de toegevoegde waarde van het project is geweest voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Vervolg TopZorg

Een programmabrede evaluatie heeft de maatschappelijke meerwaarde van het programma TopZorg aangetoond en er toe bijgedragen dat het programma wordt voortgezet. Dit vervolg is het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Het programma TZO richt zich op het continueren en verbeteren van topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Hierbij is expliciet aandacht voor de bekostigingsproblematiek en de structurele borging van de topspecialistische functies.

Meer informatie

]]>
news-6380 Thu, 22 Oct 2020 14:57:00 +0200 Subsidieoproep uitkomstgericht organiseren en betalen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitkomstgericht-organiseren-en-betalen-binnen-de-medisch-specialistische-zorg/ Voor de best passende zorg hebben de patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Daarom kunnen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra nu subsidie aanvragen voor het experimenteren met meer uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 1 december 2020 om 14.00 uur. news-6385 Wed, 21 Oct 2020 11:00:38 +0200 Tweet Nivel over Krachtige basiszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nivel-over-krachtige-basiszorg/ news-6352 Tue, 13 Oct 2020 17:03:56 +0200 Geef nu je feedback op de conceptrichtlijn Zorgmijding https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn-en-handreiking-zorgmijding-in-de-eerste-lijn/ Het doel van de conceptrichtlijn is het ontwikkelen van een eenduidige werkwijze voor de verzorging en verpleging in de eerste lijn, voor het signaleren van en omgaan met zorgmijding. Geef voor 30 november je feedback op de conceptrichtlijn en -handreiking. news-6337 Mon, 12 Oct 2020 10:43:20 +0200 Kwaliteit van zorg is samen leren https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/kwaliteit-van-zorg-is-samen-leren/ Voor de kwaliteit van zorg is het belangrijk dat zorgprofessionals continu samen blijven leren en verbeteren. Waarom? Lees het in het interview met Jan Kremer en Anemone Bögels. news-6334 Mon, 12 Oct 2020 06:18:30 +0200 Nieuwe projecten van start: goede praktijkvoorbeelden verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-van-start-goede-praktijkvoorbeelden-verpleging-en-verzorging/ Om ervoor te zorgen dat goede praktijkvoorbeelden elders benut kunnen worden, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van die voorbeelden zijn. Daarom financiert het programma Verpleging en Verzorging 10 projecten waarin door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden systematisch worden beschreven. De eerste projecten zijn al gestart.
Het gaat om praktijkvoorbeelden van goede zorg die navolging verdient binnen en buiten de eigen regio of organisatie. De projecten bestaan uit de volgende 4 onderdelen:

 • Een (beperkte) literatuur review over de beschikbare kennis over het probleem waar het goede voorbeeld zich op richt.
 • Een beschrijving van het goede voorbeeld.
 • Een handleiding.
 • Een procesevaluatie, waarin de werking en de uitvoering, de meningen en ervaringen van de doelgroep en de uitvoerders en waar mogelijk patiënten, het bereik van het goede voorbeeld, succes- en faalfactoren en aanbevelingen voor verbetering van het goede voorbeeld staat beschreven.

Thema’s

De projecten gaan over uiteenlopende thema’s; van het doelmatiger inrichten van zorg in de eerste lijn tot rouwzorg bij naasten van een patiënt op de intensive care:

 1. Transitiezorg: van kinder- naar volwassenzorg
 2. Qwiek.up: onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in ADL-situaties voorkomen of verminderen
 3. Nurses in the Lead: een leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen
 4. Leerafdelingen als innovatieplatform voor vitaal leren en werken
 5. De verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk: generalist en specialist in één
 6. De KSP7s Methodiek voor patiënten die acuut zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek
 7. Rouwzorg door verpleegkundigen bij naasten van een patiënt op de intensive care
 8. Daadwerkelijke sturing aan zowel de inhoud als de organisatie van zorg: Duale Aansturing in de Wijkverpleging
 9. Verpleegkundig specialist in de wijk
 10. Verpleegkundige Hartzorg op Afstand

Vervolg

De goed beschreven praktijkvoorbeelden kunnen verdere navolging krijgen in volgende subsidierondes van het programma Verpleging en Verzorging. Daarin zal bijvoorbeeld ruimte worden geboden voor verdere onderbouwing en/of bredere implementatie van de goed beschreven praktijkvoorbeelden en andere reeds bestaande en beschreven interventies. De 10 goede voorbeelden projecten zijn dus niet gericht op het (verder) onderbouwen van de effectiviteit van interventies.

Meer informatie

]]>
news-6332 Fri, 09 Oct 2020 10:47:10 +0200 Zoeken naar zinvolle informatie-uitwisseling tussen huisarts en jeugdarts https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/zoeken-naar-zinvolle-informatie-uitwisseling-tussen-huisarts-en-jeugdarts/ Kun je een tool ontwikkelen waarmee huisartsen bij jeugdigen het risico op psychische klachten beter kunnen inschatten? En voorspelt dat instrument beter met gegevens van jeugdartsen erbij? Lees het interview met onderzoeker Nynke Koning. news-6309 Thu, 08 Oct 2020 11:17:00 +0200 Online congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein-1/ Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zéker in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het online congres op 10 november laat zien wat wél kan en dat preventie loont. Wilt u weten hoe andere gemeenten, zorg- en sociaalwerkorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe professionals, leidinggevenden en bestuurders daarin samen optrekken? Meld u zich dan aan voor dit online congres op 10 november van 09.00 tot 12.30 uur. Korte terugblik naar het eerste congres vindt u hier.

]]>
news-6320 Thu, 08 Oct 2020 10:56:25 +0200 Preventie van klachten van de arm, nek en schouder https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/evidence-based-handelen-en-zelfmanagementondersteuning-door-fysiotherapeuten-en-oefentherapeuten-ger/ Dit najaar start het project ‘Evidence based handelen en zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten en oefentherapeuten gericht op geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden’. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een leertraject en een aantal producten voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Meer weten over dit project en de lerende aanpak die hierbij centraal staat? news-6343 Wed, 07 Oct 2020 08:34:00 +0200 Richtlijn wijkverpleegkundigen over eenzaamheid bij ouderen https://mediator.zonmw.nl/mediator-43/een-goed-gesprek-kan-verzachtend-werken/ Wijkverpleegkundigen komen vaak eenzaamheid tegen onder oudere cliënten. Daarom hebben zij een richtlijn opgesteld over dit thema. ‘Dat wijkverpleegkundigen hun eigen richtlijnen formuleren, is internationaal gezien tamelijk uniek.’ Lees meer over de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen. news-6300 Tue, 06 Oct 2020 11:50:37 +0200 Feedback gevraagd: Kwaliteitsstandaard Signalering en Preventie van Zorginfecties https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/kwaliteitsstandaard-signalering-en-preventie-van-zorginfecties/ Het is belangrijk dat verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (het risico op) zorginfecties signaleren en preventiemaatregelen toepassen. De Kwaliteitsstandaard Signalering en Preventie van Zorginfecties helpt daarbij. Geef uiterlijk 26 oktober jouw feedback op de conceptversie. news-6299 Tue, 06 Oct 2020 11:20:08 +0200 Subsidie voor de-implementatie in de wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/de-implementatie-onnodige-zorghandelingen-in-de-wijkverpleging/ Onderzoeksorganisaties of praktijkorganisaties in de wijkverpleging die ervaring hebben met de-implementatie van zorghandelingen, kunnen nu subsidie aanvragen voor het toepassen, evalueren en aanpassen van bestaande de-implementatie methodieken. Ervaring in de praktijk van verpleging en verzorging én kennis van de wijkverpleging is een voorwaarde. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 15 december 2020 (14.00 uur). news-6248 Tue, 29 Sep 2020 06:15:51 +0200 Verpleegkundige hartzorg op afstand https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundige-hartzorg-op-afstand-een-goed-voorbeeld Patiënten met chronisch hartfalen kunnen met gebruik van technologie een deel van de zorg thuis ontvangen. Deze innovatieve manier van zorg verlenen aan patiënten die in de thuissituatie werken aan hun herstel is in de praktijk ontwikkeld en wordt door zowel verpleegkundigen als patiënten bijzonder gewaardeerd. Senior onderzoeker Annemarie van Hout vertelt hoe dit ook in andere zorgsettingen kan worden ingezet. news-6232 Thu, 24 Sep 2020 15:52:57 +0200 Subsidie voor de ontwikkeling van een richtlijn Centraal Veneuze Katheters https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-verpleegkundige-richtlijn-verzorging-centraal-veneuze-katheters/ Organisaties en samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met de ontwikkeling van richtlijnen én kennis hebben over verpleegkundig en verzorgend handelen kunnen nu subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een richtlijn Centraal Veneuze Katheters. Deze subsidieoproep valt onder het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 26 november 14.00 uur. news-6219 Wed, 23 Sep 2020 09:26:27 +0200 eHealthtoepassingen evalueren? Gebruik de online methodologiegids https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/citrienfonds/ehealthtoepassingen-evalueren-gebruik-de-online-methodologiegids/ Digitale toepassingen hebben een grote vlucht genomen in de zorg vanwege het coronavirus. Dat merkt ook het Citrienfondsprogramma eHealth. Toch blijft de bewijsvoering van eHealthtoepassingen vaak nog achter. Werken ze echt beter, efficiënter en/of duurzamer? news-6208 Mon, 21 Sep 2020 11:24:33 +0200 Denk mee over het meten van brede benadering van gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/denk-mee-over-het-meten-van-brede-benadering-van-gezondheid/ VWS heeft aan ZonMw gevraagd om de ontwikkeling te ondersteunen van een toetsbare set van instrumenten voor het meten van brede benadering van gezondheid, waaronder positieve gezondheid. De instrumenten zijn bedoeld voor organisaties en (decentrale) overheden om hun werk te kunnen evalueren vanuit een breed gezondheidsconcept, zoals ook de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid beschrijft. ZonMw maakt hiermee een start met het evalueerbaar maken van een brede benadering van gezondheid. Hiertoe zal ZonMw een gericht subsidietraject uit gaan zetten gericht op landelijke consortiumvorming.

Blogs

Het meten van positieve gezondheid houdt de gemoederen al lange tijd bezig en is niet gemakkelijk. Dit blijkt ook uit de aandacht voor dit onderwerp. In onderstaande blog van Caroline Terwee (Amsterdam UMC, locatie VUmc ) stelt zij dat het eigenlijk niet mogelijk is om Positieve Gezondheid te meten. Machteld Huber en Marja van Vliet (IPH) denken dat het wél kan: het onderscheid tussen gespreks- en meetinstrumenten hierbij kan een goed uitgangspunt zijn.  Lees de blogs hieronder om de discussie te volgen.

Oproep om mee te denken

Wilt u reageren of wilt u meedenken in de voorbereiding van een subsidietraject gericht op consortiumvorming voor de ontwikkeling van een set evaluatie instrumenten, neem dan contact met Marja Westhoff en Renata Klop.

Meer informatie

 

]]>
news-6173 Mon, 14 Sep 2020 06:00:00 +0200 Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/#c65923 De coronacrisis, met alle maatregelen van dien, heeft veel impact op kinderen in kwetsbare omstandigheden. Ingrid Staal vertelt in haar blog hoe de inzet van de Balansmeter een stukje inzicht geeft in de thuissituatie van kinderen tijdens de coronacrisis. news-6225 Thu, 10 Sep 2020 06:00:00 +0200 Ingrediënten voor succesvolle scholingen voor verpleegkundigen https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/#c65685 Door de snelle veranderingen en innovaties in het zorglandschap wordt de noodzaak om te blijven ontwikkelen urgenter. ‘Leren is veel meer dan aantoonbaar over kennis beschikken, het gaat om het geleerde te integreren in het dagelijks werk.’, aldus hogeschoolhoofddocent Jeroen Dikken. In zijn blog vertelt hij over onderzoek naar scholings-ingrediënten die nodig zijn om succesvolle scholingen voor verpleegkundigen te ontwikkelen. news-5990 Wed, 09 Sep 2020 06:00:00 +0200 Leren & verbeteren: persoonsgerichte zorg is teamwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/interprofessionele-leer-en-werkcultuur/ Zorg- en behandelteams met fysiotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden werken op dit moment meestal gescheiden. Associate lector Anneke van Vught vertelt hoe binnen het project EVIDENCE 2.0 in 6 verpleeghuizen wordt gewerkt aan een interprofessionele leer- en werkcultuur waarin alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de cliënt vanuit dezelfde visie werken. news-6123 Tue, 08 Sep 2020 09:30:00 +0200 'Huisartsenzorg gaat ook over wat voor iemand echt van waarde is' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/huisartsenzorg-gaat-ook-over-wat-voor-iemand-echt-van-waarde-is/ Het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging gaat over het inbedden van zingeving en geestelijke verzorging thuis (via eerste lijn en sociaal domein). De Nijmeegse huisarts Maria van den Muijsenbergh zit in de programmacommissie. ‘Ik praat altijd met patiënten over wat het leven voor hen de moeite waard maakt.’
‘Als huisarts heb ik de taak er te zijn voor alle problemen van alle soorten mensen. Daarbij kijk ik breed, want lang niet altijd heeft een klacht alleen maar een fysieke oorzaak. Leefomstandigheden kunnen bijvoorbeeld heel bepalend zijn hoe iemand bepaalde gezondheidsproblemen ervaart.’ Van den Muijsenbergh noemt het persoonsgerichte zorg: ‘Het gaat erom samen te beslissen wat de beste aanpak of behandeling is voor déze patiënt. Daarbij houd je rekening met hoe iemand naar het leven kijkt. Ik ga dus met mijn patiënt in gesprek over impliciete en expliciete opvattingen over wat het leven voor hem of haar de moeite waard maakt. Dan heb je het over zingeving: waarom ben ik hier en wat is voor mij van waarde?’

Keuzes maken

In de coronacrisis heeft Van den Muijsenbergh gezien hoe belangrijk dit uitgangspunt is. ‘Juist in crisissituaties speelt zingeving een grote rol. Voor veel oudere mensen, die extra kwetsbaar zijn voor corona, is het uiteindelijk tóch belangrijker dat ze contact kunnen houden met hun naasten, dan dat ze misschien risico’s lopen.’ Maar, zegt ze er meteen bij: zo’n keuze kun je nooit voor een ander maken. Corona treft vooral de minder sterke sociale groepen, licht ze toe, en vaak zijn dat mensen met een migratieachtergrond. Voor hen geldt niet zelden dat zo lang mogelijk leven boven veel andere waarden gaat. Expliciet met mensen praten voorkomt dan dat je iets voor een ander invult. Van den Muijsenbergh: ‘Ik wil steeds zoveel mogelijk uitgaan van datgene wat in de ogen van patiënt én familie het leven zin geeft.’

Existentiële vragen

Van den Muijsenbergh voert de gesprekken hierover vooral zelf. ‘Een van de doelen van het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging is om de geestelijk verzorger een steviger rol te geven in de eerste lijn. Zoals hij of zij dat in de tweede lijn al langer heeft. Ik werk als huisarts op dit moment nog niet samen met deze professionals, terwijl ze een grote meerwaarde kunnen hebben in het gesprek over zingeving. Of zo’n gesprek nu vanuit een bepaalde religieuze achtergrond wordt gevoerd of zonder specifieke levensovertuiging, patiënten kunnen behoefte hebben aan iemand met wie ze in vertrouwen kunnen praten over zingeving. Een POH-GGZ kan ook goed gesprekken voeren over wat mensen bezighoudt. Maar praten over zingeving raakt toch eerder aan existentiële levensvragen dan aan psychische problemen.’

Van elkaar leren

In het ZonMw-programma wordt in de praktijk onderzocht wat de meerwaarde kan zijn van de geestelijk verzorger in eerste lijn en sociaal domein. En, volgens Van den Muijsenbergh heel belangrijk: er komt een leergemeenschap waarin alle betrokkenen van elkaar kunnen leren. ‘Hoe kun je het gesprek voeren over existentiële vragen? Hoe start je zo’n gesprek met mensen van wie je vermoedt dat ze behoefte hebben om over zingeving te praten? In het ziekenhuis kan een geestelijk verzorger letterlijk aan iemands bed komen zitten, in de eerste lijn en het sociaal domein werkt dat anders. Hóé, dat willen we in dit programma in de praktijk gaan uitzoeken.

3 gouden lessen voor huisartsen over het praten over zingeving

 1. Sta erbij stil hoe belangrijk zingeving is in ieders leven. Neem als huisarts het initiatief om het bespreekbaar te maken in je behandelrelatie. Bijna iedere patiënt zal dit initiatief waarderen.
 2. Luister onbevooroordeeld; het verhaal van de patiënt staat altijd centraal, niet wat jijzelf het belangrijkst vindt.
 3. Zorg voor een breed netwerk van professionals en organisaties waarnaar je mensen kunt verwijzen. Werk dus aan een goede sociale kaart.

Boekentips van Maria

 • Awal Gawande, ‘Sterfelijk zijn. Geneeskunde en wat er uiteindelijk toe doet’
  (oorspronkelijke titel: ‘Being mortal – Medicine and what matters in the end’)
  Uitgeverij de Nieuwezijds, Amsterdam 2017.
 • Paul Kalanithi, ‘When breath becomes air. What makes life worth in the face of death?’
  Vintage, London 2017.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg september 2020. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

]]>
news-6139 Mon, 07 Sep 2020 12:30:00 +0200 Deelnemen aan PaTz-groep verhoogt kwaliteit palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deelnemen-aan-patz-groep-verhoogt-kwaliteit-palliatieve-zorg/ In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen de zorg voor mensen die in die regio palliatieve zorg nodig hebben. Huisarts David Fortuin vertelt dat deelnemen aan een PaTz-groep zorgverleners op meerdere manieren helpt om de kwaliteit van palliatieve zorg te verhogen.
Patiënten en naasten kunnen door het overleg in de PaTz-groep rekenen op meer deskundigheid, zegt huisarts David Fortuin. Hij is voorzitter van de PaTz-groep Diemen Centrum, kaderhuisarts palliatieve zorg. De PaTz-groep Diemen Centrum komt elk jaar ongeveer 6 keer bij elkaar en een bijeenkomst duurt een uur. Vaste deelnemers zijn huisartsen en verpleegkundigen werkzaam in de regio, ook waarnemers van huisartsen en stagiaires zijn welkom.

Casuïstiek bespreken

Een belangrijk onderdeel van de PaTz-groep is het bespreken van casuïstiek. Iedere deelnemer van de groep in Diemen Centrum kan bij Fortuin aangeven welke casus hij of zij wil bespreken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener moeite heeft goed te communiceren met familieleden van een patiënt die waarschijnlijk binnenkort komt te overlijden. ‘Als groep reiken we elkaar dan ideeën aan over hoe je in de specifieke situatie toch contact kunt maken met deze familieleden,’ zegt Fortuin.

Niet alleen voor die ene situatie is zo casuïstiek bespreken waardevol, maar voor je gehele werk als zorgverlener, benadrukt Fortuin. ‘Een huisarts zit het grootste deel van de tijd in zijn of haar eigen cocon. Dan is het fijn als je regelmatig met verpleegkundigen kunt overleggen. Verpleegkundigen voelen haarfijn aan welke benadering patiënten en naasten nodig hebben, zodat ze het stervensproces bijvoorbeeld meer kunnen accepteren. Soms heb je behoefte aan kennis over een specifiek ziektebeeld, en een boek openslaan is dan niet voldoende, want hoe te handelen leer je pas echt van mensen met praktijkervaring.’

Leren van patiënten

Op de agenda van de PaTz-groep Diemen Centrum staat ook regelmatig het bespreken van een thema in de palliatieve zorg. Heel leerzaam was volgens Fortuin de bijdrage van een patiënt, vooral om je ervan bewust te zijn hoe enorm het wordt gewaardeerd als een huisarts tijdens het ziekteproces de patiënt regelmatig thuis opzoekt. ‘We hebben ook een keer met elkaar gesproken over versterven, het natuurlijke proces dat optreedt als een patiënt in de terminale fase geen vocht en voedsel meer krijgt toegediend’, zegt Fortuin. ‘Leerzaam en ook in het belang van je patiënten, want je krijgt beter zicht op wat de mogelijkheden zijn in de terminale zorg, en kunt deze dus ook beter uitleggen aan patiënten.’

Soms geeft een andere inhoudsdeskundige een lezing. Volgens Fortuin is het belangrijk dat de groep klein genoeg blijft voor het zorgvuldig uitwerken van casuïstiek. ‘Een bijdrage van een geestelijk verzorger kan zeker nuttig zijn, bijvoorbeeld een uitleg over zingeving. Maar dan als gastbijdrage, en eenzelfde rol zie ik voor apothekers en diëtisten. Een PaTz-groep kun je volgens mij beter niet standaard combineren met andere overleggen, omdat juist die kleinschaligheid voor deelnemers zo’n prettige werkwijze is.’

Afspraken maken

Gezamenlijk afspraken maken over wat nodig is in de zorg gebeurt echter wel degelijk, bewijst ook de PaTz-groep in Diemen. Samen met apothekers hebben de deelnemers lijsten opgesteld van welke middelen altijd voorradig moeten zijn. Zodat verpleegkundigen voor hun patiënt of cliënt bijvoorbeeld snel het juiste verbandmiddel kunnen krijgen.

3 gouden tips

 1. Vraag accreditatiepunten aan voor deelnemers van PaTz-groepen. Hoe dat voor huisartsen en verpleegkundigen kan wordt hier uitgelegd.
 2. De PaTz-groep in Diemen Centrum heeft voor huisartsen een vergoeding van de zorgverzekeraar afgesproken. Neem voor mogelijkheden voor vergoeding contact op met de regionale contactpersoon van afdeling zorginkoop, adviseert Stichting PaTz.
 3. Voor zorgverleners die ook een PaTz-groep willen starten: peil de behoeften bij collega’s en neem contact op met de consulent palliatieve zorg in je regio.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg september 2020. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

]]>
news-6136 Mon, 07 Sep 2020 06:00:00 +0200 Een kwalitatief betere en meer zichtbare paramedische zorg https://publicaties.zonmw.nl/steun-voor-paramedische-zorg/ In het programma Paramedische Zorg werken 6 beroepsgroepen, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland aan een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. In een interview legt commissievoorzitter Joost Dekker uit hoe de beoogde resultaten een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondheidszorg waarin het dagelijks functioneren van patiënten centraal staat. news-6156 Thu, 03 Sep 2020 12:11:00 +0200 Tweet Investeringsagenda zeggenschap en positionering verpleegkundigen en verzorgenden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-investeringsagenda-zeggenschap-en-positionering-verpleegkundigen-en-verzorgenden/ news-6122 Wed, 02 Sep 2020 15:52:13 +0200 Vooraankondiging subsidieoproep ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-kenniswerkplaats-zingeving-en-geestelijke-verzorging/ Op 30 september 2020 opent de subsidieoproep voor de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging. Een subsidieaanvraag indienen? Dat kan als onderzoeksorganisatie namens een breed samenwerkingsverband.
De subsidieoproep gaat open voor het programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Dit praktijkgerichte programma ondersteunt de professionele ontwikkeling van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Doel van de subsidieoproep

Doel van deze subsidieoproep is het realiseren van een landelijke Kenniswerkplaats met relevante partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk. Binnen deze Kenniswerkplaats wordt gewerkt aan het uitwisselen van onderzoek, kennis en ervaring uit de praktijk en het doorontwikkelen van kennis. Verder is het van belang dat deze kennis wordt overgedragen aan het onderwijs en de praktijk.

Onderdelen Kenniswerkplaats

De subsidieaanvraag voor de Kenniswerkplaats bestaat uit een kennisinfrastructuur, een leergemeenschap en effectonderzoek. De kennisinfrastructuur is een samenwerkingsverband waarbij kennisontwikkeling plaatsvindt door continue interactie tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Verder wordt bestaande en zich ontwikkelende kennis en ervaring bijeengebracht, toegankelijk gemaakt en verspreid. De leergemeenschap is een overkoepelend leernetwerk dat bestaat uit een aantal leernetwerken met een praktijkgericht thema. Gezamenlijk leren en verbeteren staat in de leergemeenschap centraal. Er bestaat nog geen compleet beeld van de behoeften van cliënten aan geestelijke verzorging en van de mogelijke effecten van interventies op de diverse cliëntengroepen en –populaties. In het effectonderzoek moeten daarom bestaande beroepsactiviteiten en interventies worden beschreven en met een passende methodologie worden onderzocht op de (mogelijke) effecten op de cliënt en/of cliëntgroep.

Randvoorwaarden

 • Beschikbaar budget: 1,2 miljoen euro
 • Looptijd: 24 maanden (start begin juni 2021)
 • Deze onderzoeksorganisatie is verplicht om een formele samenwerking aan te gaan met minimaal de volgende organisaties, vertegenwoordigers en beroepsgroepen:
  • De Stuurgroep Geestelijke verzorging thuis
  • Universiteiten en Hogescholen met een opleiding/leerstoel/lectoraat Geestelijke verzorging
  • De beroepsvereniging VGVZ
  • Geestelijk verzorger aangesloten bij een Centrum voor Levensvragen of bij een Netwerk Palliatieve zorg
  • Huisarts
  • Verpleegkundige
  • Sociaal domein.

Aanvullende voorwaarde: alle leden van de projectgroep zijn in dienst van een organisatie/rechtspersoon. De deadline voor het indienen van uw aanvraag is 12 januari 2021. Vragen? Deze kunt u stellen aan de programmamanager Margo van den Berg,  zingeving@zonmw.nl.

Meer informatie

Programmapagina Zingeving en Geestelijke verzorging

 

]]>
news-6105 Tue, 01 Sep 2020 12:09:40 +0200 Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische zorg afgerond https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inventarisatie-kwaliteitsstandaarden-paramedische-zorg-afgerond/ In februari 2020 hebben 5 paramedische beroepsgroepen subsidie ontvangen vanuit het programma Paramedische Zorg voor het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Deze inventarisaties zijn nu opgeleverd.  
De inventarisaties zijn uitgevoerd door de 5 beroepsverenigingen van oefentherapie Cesar/Mensendieck (VvOCM), diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), huidtherapie (NVH) en logopedie (NVLF).

Vervolg

Op basis van deze inventarisaties wordt met de partijen van de Bestuurlijke Afspraken de keuze gemaakt op welke onderwerpen ingezet wordt in de komende subsidieronde voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. De partijen van de Bestuurlijke Afspraken zijn: de 7 betrokken beroepsverenigingen, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Programma Paramedische Zorg

Binnen het programma Paramedische Zorg 2019-2022 stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Kennisvergroting en onderzoek
 2. Kwaliteit en transparantie

Deze subsidieaanvragen vallen binnen onderdeel 2. Binnen dit onderdeel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en daarmee het verbeteren van de transparantie van de kwaliteit van zorg.

Downloads

Bekijk de inventarisaties per beroepsgroep:

Inventarisatie Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Inventarisatie Diëtetiek

Inventarisatie Ergotherapie

Inventarisatie Huidtherapie

Inventarisatie Logopedie

Meer informatie

]]>
news-6118 Tue, 01 Sep 2020 11:58:00 +0200 Subsidieoproep voor complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-complexe-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/ Huisartsen en/of onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten en onderzoeksorganisaties (met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek) kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat om ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen. news-6116 Tue, 01 Sep 2020 09:53:00 +0200 Subsidie voor onderzoek van onderwijs huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-van-onderwijs-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/ Universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kunnen nu subsidie aanvragen voor de onderbouwing en/of verbetering van onderwijsmethoden in hun opleidingen. Het overkoepelende thema voor deze subsidieoproep is competentiegericht leren. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 17 november 14.00 uur.  news-6098 Tue, 01 Sep 2020 06:00:00 +0200 Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg https://www.zonmw.nl/lmnr-mrijn Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we rekening houden met de palliatieve zorgbehoefte van ouderen? In haar blog vertelt senior onderzoeker Marjon van Rijn hoe het oprichten van een transmuraal team palliatieve zorg, een transmuraal zorgpad en interprofessioneel opleiden hier bij helpen. news-6099 Mon, 31 Aug 2020 16:43:08 +0200 Verpleegkundige is een beroep, geen baantje https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundige-is-een-beroep-geen-baantje/ Wat kun je verwachten van het programma Verpleging en Verzorging? Commissievoorzitter Janneke van Vliet vertelt over de ontwikkeling van het vak en de subsidiemogelijkheden: ‘We willen het vak professionaliseren, zodat dit uiteindelijk leidt tot efficiëntere zorg die beter is voor de patiënt en de positie van de verpleegkundige en verzorgende versterkt. Daarvoor moeten we het vak serieus nemen.’