ZonMw tijdlijn Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Kwaliteit van zorg nl-nl Tue, 11 Aug 2020 01:08:17 +0200 Tue, 11 Aug 2020 01:08:17 +0200 TYPO3 news-6021 Mon, 10 Aug 2020 06:00:00 +0200 Wel of niet voorschrijven: preventieve medicatie voor hart- en vaatziekten bij 80-plussers https://publicaties.zonmw.nl/ouderengeneeskunde/wel-of-niet-voorschrijven/ Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Wanneer zijn deze middelen erger dan de eventuele kwaal? Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Milly van der Ploeg liet deskundigen en patiënten hierover discussiëren. Zij ontwikkelt nu een schaal die artsen moet helpen de juiste balans te vinden in het voorschrijven van deze medicatie. news-6017 Fri, 07 Aug 2020 16:51:26 +0200 Verbeterd zorgpad sarcoom vraagt innovatieve financiering https://www.oncologienetwerken.nl/nieuws/artikel/verbeterd-zorgpad-sarcoom-vraagt-innovatieve-financiering Sarcoom is een zeldzame vorm van kanker. Om voor elke patiënt een passend behandelvoorstel op te kunnen stellen, inclusief een advies over de locatie waar die patiënt het beste behandeld kan worden, moeten alle patiënten worden besproken in het regionaal mdo. En daar moet passende financiering voor geregeld worden. news-6013 Thu, 06 Aug 2020 15:09:11 +0200 Aanpak stroomlijning kwaliteitsstandaarden fysio-/oefentherapie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanpak-stroomlijning-kwaliteitsstandaarden-fysio-oefentherapie/ Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck hebben samen het FAST-project opgezet: Fysio-/oefentherapie Aanpak Stroomlijning kwaliteitsstandaarden. Zij hebben subsidie gekregen om in dit project te onderzoeken of een nieuwe manier van ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor fysio- en oefentherapie sneller, efficiënter en kostenbesparender is.
Het FAST-project bouwt voor op een rapport van VUMC/Ecorys waarin wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden efficiënter kan plaatsvinden door kwaliteitsstandaarden modulair op te bouwen in generieke modules, domein specifieke modules en aandoening specifieke modules. Het doel van het FAST-project is om te beoordelen of het plan van aanpak, zoals beschreven in het rapport van VUMC/Ecorys, leidt tot een haalbaar ontwikkelproces, waarmee op middellange termijn tot een efficiëntere manier van richtlijnontwikkeling gekomen kan worden.

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Binnen het programma Paramedische Zorg 2019-2022 stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Kennisvergroting en onderzoek
 2. Kwaliteit en transparantie

Dit project valt onder onderdeel 2. Binnen dit onderdeel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en daarmee het verbeteren van de transparantie van de kwaliteit van zorg.

Meer informatie

]]>
news-5991 Mon, 03 Aug 2020 14:26:00 +0200 Subsidieoproep talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-gepromoveerde-verpleegkundigen/ Toptalenten gezocht! Ben jij een gepromoveerde verpleegkundige of verpleegkundig specialist? En wil je een eigen onderzoekslijn opzetten? Dan kun je subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs. De deadline voor projectideeën is 27 oktober 2020 om 14.00 uur. news-5998 Mon, 03 Aug 2020 07:10:00 +0200 Verpleegkundig leiderschap tijdens de COVID-19 periode https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/#c64624 Margo van Mol werkte een aantal diensten op de ‘camping-IC’ van het Erasmus MC. Zij pleit voor een superviserende rol voor de IC-verpleegkundige om kwalitatief de beste uitkomsten voor de IC-patiënt te behalen. Verpleegkundig leiderschap houdt voor haar in dat je opkomt voor de patiënt, daadkracht en lef toont, persoonsgerichte ondersteuning geeft, en passie hebt voor het verpleegkundig vak. Dit kan voor iedereen anders vorm krijgen. news-5969 Thu, 23 Jul 2020 08:50:45 +0200 Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-telefoonnummer-voor-begeleiding-bij-zingeving-en-levensvragen/ Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Luisterend oor

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. 
 
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

 • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
 • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
 • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Vraag een gesprek aan

Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
 
Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

]]>
news-5951 Fri, 17 Jul 2020 10:47:00 +0200 Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerd-innovatief-onderzoek-in-covid-19-programma/ Binnen het COVID-19 Programma zijn inmiddels 40 projecten gehonoreerd. Daarnaast zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Vanuit dit programma start onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Het gaat om een substantiële financiële injectie in het Nederlandse onderzoeksveld. Hiermee zet het ministerie van VWS samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten. Onderzoek over volle breedte van de gezondheidszorg

Een effectieve aanpak van de coronapandemie brengt vele kennisbehoeftes en onderzoeksvragen met zich mee. Het COVID-19 Programma heeft drie aandachtsgebieden:

 • Voorspellende diagnostiek en behandeling
 • Zorg en preventie
 • Maatschappelijke dynamiek

Voorspellende diagnostiek en behandeling

Binnen aandachtsgebied 1 ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ zijn 17 projecten gehonoreerd van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Een aantal projecten richt zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.
Een voorbeeld van zo’n project is: Een fase-2-klinisch-onderzoek noodzakelijk voor de klinische ontwikkeling van medicijn lanadelumab voor COVID-19 van dr. R. Brüggemann en dr. F van de Veerdonk van het Radboudumc. In dit project wordt onderzocht of het intraveneus toedienen van lanadelumab de behoefte aan externe toediening van zuurstof – noodzakelijk door longoedeem – kan verminderen en voorkomen tijdens de COVID-19-infectie.

Proefdiervrije innovaties

Naast de genoemde 22 projecten gaan vijf projecten binnen aandachtsgebied 1 onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe of bredere toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties. Het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij stelden hiervoor ruim € 2 miljoen beschikbaar. Het uiteindelijke doel is relevanter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Zorg en preventie

Binnen aandachtsgebied 2 ‘Zorg en preventie’ zijn 20 projecten gehonoreerd van de 25 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Deze projecten richten zich op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Daarnaast is specifiek aandacht voor zorgverleners. De focus ligt op:

 • De impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus
 • De gevolgen van de maatregelen voor het individu of voor specifieke kwetsbare groepen
 • Verspreiding van de epidemie en maatregelen om dit te voorkomen

Zo is er bijvoorbeeld het project 'TRACE II: Patiëntuitkomsten na uitgestelde electieve operaties tijdens de COVID-19 pandemie' van dr. D. de Korte-de Boer en prof. dr. Wolfgang Buhre (afdeling Anesthesiologie en Pijngeneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+). In dit project worden de effecten van het uitstellen van niet-acute operaties tijdens de COVID-19 pandemie door een consortium van 10 instellingen, waaronder vier academische en vier perifere ziekenhuizen, onderzocht.

Palliatieve zorg

Binnen aandachtsgebied 2 komen vijf projecten in aanmerking voor honorering door het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Hiervan zijn er nu drie gehonoreerd. De projecten richten zich op ondersteuning en rouwverwerking van naasten bij het overlijden van hun dierbaren. Daarnaast is er aandacht voor de impact van sociale isolatie door COVID-19 op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

Looptijd en budget

De ministeries van VWS en OCW en NWO financieren het COVID-19 Programma. Voor dit actie- en onderzoeksprogramma is in totaal € 40 miljoen beschikbaar voor subsidies aan praktijk- en onderzoeksprojecten. Eind augustus is de besluitvorming over de subsidieaanvragen van aandachtsgebied 3 ‘Maatschappelijke dynamiek’. Alle projecten starten in september 2020.

Uitzonderlijke situatie

De coronacrisis heeft aanzienlijke impact, ook op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis en praktische oplossingen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken. Onderzoek is nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn. In opdracht van VWS hebben we daarom samen met NWO in maart een actie- en onderzoeksprogramma voorbereid dat geresulteerd heeft in onder andere het COVID-19 Programma. Het tempo waarin dit is verlopen, is een enorme uitdaging voor de subsidieaanvragers, voor NWO en voor ons zelf.

Meer informatie

 

]]>
news-6019 Wed, 15 Jul 2020 10:28:00 +0200 Twqeet Trimbos-instituut over Monitor Personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twqeet-trimbos-instituut-over-monitor-personeelssamenstelling-verpleeghuiszorg/ news-5942 Wed, 15 Jul 2020 07:00:49 +0200 Transparant mondmasker voor betere communicatie en herkenbaarheid https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/#c63972 Annemarie de Vos werkt als verpleegkundig onderzoeker het Amphia ziekenhuis in Breda. Ook zij is als buddy gaan ‘bijspringen’ op de intensive care. Daar signaleerde zij hoe het noodzakelijke gebruik van de mondmaskers de communicatie met patiënten, familie en collega’s nadelig beïnvloedde. Dat moet beter kunnen, dacht zij! Daarom heeft zij samen met Onno Helder van Create4Care een ontwikkeltraject voor het transparante mondmasker opgezet. news-5960 Mon, 13 Jul 2020 06:00:00 +0200 Lessen en tips uit actieonderzoek innovatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/actieonderzoek-innovatieve-zorg/actieonderzoek-innovatieve-zorg-2020/ Delen & leren, afronden en doorgeven: actieonderzoekers van afrondende én startende projecten delen hun tips en ervaringen over hoe je innovatie binnen de organisatie van zorg het beste aan kunt pakken. Zoals: richt je acties ook op dilemma's en barrières. Bekijk de lessen en tips. news-5917 Wed, 08 Jul 2020 06:23:00 +0200 Verpleegkundig leiderschap in de COVID-19 situatie https://www.zonmw.nl/lmnr-covid Cindy de Bot is docent-onderzoeker bij Avans Hogeschool. Welke impact heeft de coronapandemie op haar werkzaamheden? 'In maart kwam het advies om thuis te werken en ging ik digitaal onderwijs voor onze hbo-verpleegkunde studenten verzorgen. Een hele ingrijpende en 'hands on' verandering.' news-5895 Fri, 03 Jul 2020 12:51:41 +0200 Eerste resultaten van creatieve ideeën aanpak coronavirus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-resultaten-van-creatieve-ideeen-aanpak-coronavirus/ Door het creatieve idee van Do It Together zijn de eerste verticale tuintjes af; het resultaat van dagbesteding thuis. Het project FlexVisit maakte mogelijk dat veel ouderen in verpleeghuizen dankzij veilige bezoekcabines toch bezoek konden ontvangen. Verder leerden verpleegkundigen door virtual reality werken met COVID-patiënten. Een kleine greep uit de resultaten van 74 projecten die zijn gestart binnen de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19). Impact realiseren met creatieve oplossingen

'Door heel Nederland zijn initiatieven gestart om de negatieve gevolgen van het coronavirus voor kwetsbare groepen of praktische problemen in de zorg te beperken', legt ZonMw-programmamanager Lisanne Hogema uit. 'Als maatschappij kunnen we de vruchten plukken van deze creatieve oplossingen. De impact van ieder project is verschillend, maar alle projecten zijn ieder op hun eigen manier van belang.' Veel projecten zijn bijvoorbeeld uitgevoerd om contact met ouderen in verpleeghuizen en de buitenwereld mogelijk te maken. Ook zijn projecten gestart die het gebruik van e-health een extra boost hebben gegeven, zoals het digitaal werkbaar maken van EMDR-therapie.

Resultaten voor brede doelgroep

De kortlopende projecten zijn in de afrondende fase en de eerste resultaten worden zichtbaar. Hogema: 'We zijn erg enthousiast over de berichten die we krijgen van projectleiders en de bijdrage die zij leveren aan het tegengaan van de gevolgen van de coronacrisis. Projecten zorgen bijvoorbeeld dat de problemen voor zorgverleners of kwetsbare groepen worden aangepakt.' Ook is zij erg te spreken over de verscheidenheid aan doelgroepen die met deze projecten worden geholpen: 'Van zorgverleners en revaliderende COVID-19-patiënten tot kwetsbare jongeren en zwangere vrouwen. De verscheidenheid aan mensen die met de creatieve oplossingen wordt geholpen is groot.'

Oplossing voor later

Van de vele projecten zijn er een aantal waarvan het probleem inmiddels minder urgent is, zoals projecten die een oplossing onderzochten voor het tekort aan beademingsapparatuur. 'De kennis die deze projecten hebben opgeleverd is ook voor een volgende golf coronavirus of andere epidemie van belang', benadrukt Hogema. 'Daarnaast is de kennis die is opgedaan waardevol voor mogelijk vervolgonderzoek of als basis om de zorg te vernieuwen.'

Delen van resultaten

De komende maanden worden de resultaten van deze projecten op de ZonMw-website geplaatst. Daarnaast wordt de opgedane kennis toegankelijk gemaakt en gedeeld met de betreffende doelgroepen, zodat deze kennis door iedereen gebruikt kan worden. Hogema geeft aan: 'Kennisinstellingen, cliëntorganisaties en ziekenhuizen spelen hierin een belangrijke rol. Ook merken we dat projectleiders zelf gemotiveerd zijn om hun behaalde resultaten te delen en de impact van hun project zo groot mogelijk te laten zijn.'

Meer informatie

]]>
news-5867 Wed, 01 Jul 2020 14:59:00 +0200 Handreiking voor herstelzorg COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/handreiking-voor-herstelzorg-covid-19/ Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft de handreiking: ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ in ontvangst genomen. In deze handreiking staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij zorg kunnen verlenen aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie: het COVID-19 Associated Syndrome (CAS). “Na een corona-infectie houden mensen soms klachten, zoals longschade en vermoeidheid. Bij het herstelproces is het belangrijk dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken om de patiënt goed te helpen. Deze handreiking is een eerste stap, belangrijk is dat deze gedragen wordt door vele partijen.”, aldus minister Van Rijn.

De handreiking is opgesteld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in opdracht van ZonMw. Het Longfonds (namens patiënten) en een groot aantal beroepsverenigingen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking waaronder kaderhuisartsen longziekten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, longartsen en psychologen. Gedurende het ontwikkelingsproces is de handreiking voorgelegd aan de 32 lid-organisaties van de LAN en zijn 14 andere organisaties geconsulteerd waaronder beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen.

Klachten en beperkingen

COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor klachten en beperkingen die voor langere tijd blijven, nadat iemand de primaire infectie Covid-19 heeft doorgemaakt. Mensen met CAS hebben vaak longschade, maar ook last van vermoeidheid, benauwdheid, druk op de borst, duizeligheid en spierpijn. Onder meer kennis, ervaringen en voorkeuren van patiënten (verkregen via www.coronalongplein.nl) en zorgverleners zijn meegenomen in de handreiking die de LAN heeft ontwikkeld.

‘Kapstok’

Hans in ’t Veen, longarts en Niels Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde, zijn de voorzitters van de werkgroep die de handreiking heeft ontwikkeld: ‘Veel mensen lijken traag te herstellen van een corona-infectie. Hoewel we nog niet duidelijk hebben hoe precies het beloop van de ziekte is en de behandeling zal moeten zijn, dienen we deze mensen een kapstok te bieden.,’ zegt Hans in ’t Veen.
Niels Chavannes voegt er aan toe: ‘Een groot deel van de mensen dat COVID-19 heeft doorgemaakt is niet in het ziekenhuis onder behandeling geweest. Soms is zelfs de huisarts niet geconsulteerd. Het is een onjuiste aanname dat deze mensen slechts milde klachten hebben gehad. Er is een aanzienlijke ziektelast die pas net in kaart wordt gebracht en de behandeling is door de zeer diverse uitingen van COVID-19 zeer complex. Deze handreiking biedt houvast aan huisartsen en collega's in het ziekenhuis en ook aan andere zorgverleners die allemaal een deel van deze zorg voor hun rekening gaan nemen, zoals verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten.’

Dynamisch lerend traject

Er komen vrijwel dagelijks nieuwe feiten en inzichten over CAS aan het licht. In een dynamisch en lerend traject met betrokkenheid van patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere experts is het nodig in het komende jaar de handreiking te actualiseren en door te ontwikkelen op grond van nieuwe inzichten. Met als doel om steeds betere zorg voor mensen met CAS te waarborgen.

Meer informatie

 

]]>
news-5860 Tue, 30 Jun 2020 07:38:05 +0200 Blog: Nurse-led clinics buiten het ziekenhuis https://www.zonmw.nl/lmnr-avught/ De droom van associate lector Anneke van Vught is om in de aankomende jaren in Nederland stappen te zetten naar het ontwikkelen van nurse-led clinics buiten het ziekenhuis. In deze nurse-led clinics is de verpleegkundig specialist rechtstreeks toegankelijk voor patiënten voor het verlenen van beperkt complexe medische zorg. Zij werken hierin samen met onder andere medisch specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen. news-5858 Mon, 29 Jun 2020 19:06:57 +0200 Wetenschap helpt maatschappij met herstarten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wetenschap-helpt-maatschappij-met-herstarten/ Tijdens de persconferentie van 24 juni jl. werden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Bedrijven en organisaties krijgen de mogelijkheid om hun werkzaamheden weer op te pakken of uit te breiden, wel met 1,5 meter afstand. De vraag daarbij is hoe ze dat het beste kunnen aanpakken, ook met oog op een mogelijke volgende uitbraak van het coronavirus of een andere epidemie. Daar is onderbouwde kennis voor nodig. Via de subsidieregeling ‘Wetenschap voor de Praktijk’, zijn ruim 50 samenwerkingen gestart tussen wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties of bedrijven om dat uit te zoeken. Kwetsbare groepen en hulpverleners helpen

Door de coronapandemie is gebleken dat kwetsbare mensen vaker buiten beeld bij zorgverleners bleven. Voorbeelden zijn ouderen, kinderen in een onveilige thuissituatie en mensen met een ggz-zorgvraag. Hierdoor kregen zij niet de juiste hulp en konden hun klachten verergeren. Een flink aantal onderzoeken richten zich daarom op passende hulp voor die groepen en op de zorgverleners, zowel tijdens als na coronatijd. Dr. Paul Kocken (Erasmus Universiteit Rotterdam) doet bijvoorbeeld onderzoek naar de druk op huisartsen in achterstandswijken, waar de bezoekfrequentie normaal hoger is. Door de coronamaatregelen is dat echter minder geworden. Kocken onderzoekt wat de invloed van de inzet van bijvoorbeeld beeldbellen is op het huisartsbezoek: ‘COVID-19 brengt een versnelling in het gebruik van ict in de huisartsenpraktijk. Het biedt de kans voor ‘teamscience’ met onderzoek door huisartsen en wetenschappers naar de gevolgen van zorg op afstand voor kwetsbare groepen.’

Wetenschappelijk onderbouwde kennis voor openbaar leven

De realiteit is dat de coronamaatregelen en daarmee de situatie in de samenleving voortdurend veranderen. De projecten die zijn gestart, volgen het ritme van die verandering. Een voorbeeld is de situatie in het openbaar vervoer. Professor Karst Geurs van de Universiteit Twente startte een project naar de optimalisatie daarvan: ‘De afname van het aantal reizigers en opgelegde beperkingen in de capaciteit van bussen en treinen hebben een grote invloed op de organisatie van het openbaar vervoer. Vanaf 1 juli kan weer worden gereisd voor niet-noodzakelijke reizen, maar er zijn nog wel capaciteitsbeperkingen. Reizigers moeten drukte mijden en niet alle staanplaatsen kunnen worden benut’, legt hij uit. ‘In dit project wordt een nieuw model ontwikkeld voor het openbaar vervoer in de regio Twente. Op basis van de uitkomsten kan het openbaar vervoer zo effectief mogelijk ingericht worden.’
Het coronavirus heeft effect op het hele openbare leven. De variëteit van de projecten is daarmee ook groot. Van de inzet van beeldschermzorg bij ouderen in de wijk tot de invloed van grote (hardloop)evenementen op de besmettingsgraad van COVID-19.

Dr. ir. Beitske Boonstra (Erasmus Universiteit Rotterdam) doet onderzoek naar het ontstaan van maatschappelijke coalities in coronatijd, die kunnen uitgroeien tot duurzame samenwerkingsverbanden. ‘Tijdens de coronacrisis ontstonden tal van particuliere initiatieven uit solidariteit met medestadsbewoners. Dit soort – vaak spontane – initiatieven hebben een grote meerwaarde voor de stad.’


Verschillende groepen onder de loep

De pandemie en de daartoe genomen maatregelen treffen de hele samenleving. Nu en voor langere tijd. Naast het zorgsysteem en de patiënt-behandelaar-relatie is ook de mentale gesteldheid van zorgmedewerkers onderwerp van onderzoek. Ook naar beroepsgroepen buiten de gezondheidszorg is onderzoek gestart. Zo richt onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut zich op een doelgroep waar je misschien minder snel aan zal denken; op sekswerkers in de regio Hart van Brabant in tijden van corona. Daarnaast wordt vanuit de Hogeschool Utrecht samengewerkt met de gemeente Utrecht om inzicht te krijgen in economische, psychologische en sociale behoeften van zzp’ers. dr. Josje Dikkers: ‘Uiteindelijk willen we met dit onderzoek bijdragen aan een diepgaander, kwalitatief beeld van kleinere ondernemers en zzp’ers die in Utrecht een TOZO-regeling hebben aangevraagd om deze groep vanuit de gemeente en stad beter te kunnen ondersteunen, hun veerkracht te vergroten en zo bij te dragen aan een duurzaam toekomstperspectief.’

Programma COVID-19

Door de aanzienlijke impact van de coronacrisis is er een grote behoefte aan medische en maatschappelijke oplossingen en antwoorden. Daarom startte ZonMw in opdracht van VWS en samen met NWO het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma heeft als doel bij te dragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn en de maatregelen daartegen. Het programma levert nieuwe kennis op over preventie, behandeling en herstel van deze infectieziekte en ook over bredere maatschappelijke vraagstukken.

Meer informatie

]]>
news-5851 Mon, 29 Jun 2020 06:01:00 +0200 Subsidieoproep onderzoeksprojecten essentiële zorg https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/verpleging-en-verzorging/ Het verlenen van essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden, maar is nog het minst onderzocht! Essentiële zorg draagt bij aan het welbevinden van de cliënt/patiënt. Zowel op fysiek, psychisch als sociaal gebied. Heb jij een goed projectidee om, in een breed samenwerkingsverband, het verpleegkundig en/of verzorgend handelen wetenschappelijk te onderbouwen? Vraag dan nu subsidie aan. news-5847 Thu, 25 Jun 2020 12:26:20 +0200 Trimbos-instituut publiceert resultaten onderzoek psychische gezondheid in verpleeghuizen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/trimbos-instituut-publiceert-resultaten-onderzoek-psychische-gezondheid-in-verpleeghuizen/ In april is het Trimbos-instituut samen met een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart naar de sociale impact van het coronavirus (COVID-19) op kwetsbare groepen. Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-project Social Impact of Physical Distancing on Vulnerable Populations during COVID-19. Het rapport schetst de negatieve gevolgen van het bezoekverbod op de gezondheid en het welzijn van de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Onderzoek Trimbos-instituut

Aan het onderzoek heeft een representatieve groep van 193 bewoners, 1609 familieleden en 811 zorgmedewerkers deelgenomen. Trimbos beschrijft de bevindingen op het gebied van sociaal contact, eenzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven, problemen met stemming en gedrag, houding ten opzichte van het bezoekverbod, informatievoorziening vanuit de organisatie en tenslotte zorgen over COVID-19. Zij concluderen onder meer dat de kwaliteit van leven fors lager is beoordeeld dan voor de pandemie en dat er hoog werd gescoord op sociale en emotionele eenzaamheid. Trimbos doet naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen.

Projecten over sociale isolatie en eenzaamheid

De afgelopen tijd zijn bij ZonMw een aantal projecten gestart gericht op sociale isolatie en/of eenzaamheid binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, of projecten met duidelijke raakvlakken daarmee. Binnen de regeling ‘Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)’ spelen de volgende projecten in op dit onderwerp:

Daarnaast zijn enkele projecten gehonoreerd op dit thema via de subsidieronde Wetenschap voor de praktijk van het COVID-19 Programma. Deze gaan uiterlijk 5 juli 2020 van start.

Subsidie voor praktijkgericht onderzoek

Bij het ZonMw-programma Langdurige zorg en ondersteuning staat momenteel de subsidieoproep Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning open. Deze subsidieoproep heeft als doel om middels praktijkgericht onderzoek kennis te genereren over een praktijkkwestie in de langdurige zorg en ondersteuning gericht op de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en (toekomstige) zorg- en ondersteuningsprofessionals. De deadline voor het indienen van uitgewerkte subsidieaanvragen is 2 juli 2020.

Meer informatie

]]>
news-5836 Tue, 23 Jun 2020 15:00:50 +0200 Cataract: operatie geslaagd! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/cataract-operatie-geslaagd/ De afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc implementeerde met hulp van het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron de nieuwe kwaliteitsregistratie voor cataract-operaties. Die bestaat volledig uit gegevens die toch al in het epd vastgelegd worden als onderdeel van het zorgproces. Overtypen hoeft niet meer, de kwaliteitsdata worden rechtstreeks uit het epd opgehaald. Het kost wat, maar dan heb je ook wat: nul extra registratielast én een betere basis voor analyse, benchmarking en feedback. Dit ideale scenario werd kortgeleden werkelijkheid in het Radboudumc. De gegevens van de eerste tientallen aan staar geopereerde patiënten zoefden rechtstreeks vanuit het epd naar DHD, de organisatie die deze data landelijk verzamelt en analyseert.
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) nam het initiatief voor dit project en de afdeling Oogheelkunde van Radboudumc was bereid om dit als pilotafdeling in de praktijk te brengen. Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron bracht menskracht en veel kennis en ervaring in – en krijgt er een mooi praktijkvoorbeeld van de grote winst van eenduidig en eenmalig registreren voor terug. Natuurlijk zijn ook ICT-mensen uit het Radboud van de partij, en een vertegenwoordiger van DHD als ontvangende partij. DHD staat voor Dutch Hospital Data, een door de NFU en NVZ opgerichte stichting die zich richt op het verzamelen, beheren en analyseren van zorgdata.

Cataract

Staaroperaties worden in Nederland in tientallen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra uitgevoerd, in totaal gaat het om circa 175.000 operaties per jaar. Een betere en efficiëntere kwaliteitsregistratie kan dus veel opleveren. Makkelijk is het vernieuwen van een kwaliteitsregistratie niet, verre van. Het vraagt verandering van systemen, van processen en van gedrag op verschillende niveaus. Uitgangspunt is dat het zorgproces centraal staat. Dát moet bepalen welke kwaliteitsindicatoren van belang zijn. Welke stappen zitten er in het zorgproces? Welke gegevens worden daarbij sowieso vastgelegd en welke daarvan kun je hergebruiken voor de kwaliteitsregistratie? Bij het cataract-zorgtraject leidde dat tot een overzichtelijke set van 24 items. Die werden zo veel mogelijk in de vorm van zibs, zorginformatiebouwstenen, gegoten: landelijk afgesproken standaarden voor specifieke zorgconcepten die eenheid van taal scheppen.

ICT speelt grote rol

Allereerst moesten de items in het epd – in dit geval Epic – worden ingebouwd voor zover ze daar nog niet in zaten. Vervolgens moest de set daar makkelijk uit gehaald én verstuurd kunnen worden – en niet alleen in Radboudumc, maar als algemeen bruikbare aanpak. Dit had al met al veel voeten in de aarde. Een landelijk bruikbare handleiding op basis van de ervaringen en gevonden oplossingen is in de maak. Andere oogheelkundige afdelingen en klinieken in Nederland kunnen daarmee in hun eigen huis de kwaliteitsregistratie op dezelfde manier verbeteren. Het geslaagde voorbeeld van Radboudumc is een belangrijke eerste stap. Het bewijst dat digitale uitwisseling rechtstreeks vanuit het epd mogelijk is. Een belangrijk punt daarbij is dat niet alle ziekenhuizen en klinieken hetzelfde epd-systeem gebruiken. Wat nu in Epic werkt, kan niet zomaar overgeplant worden naar concurrent ChipSoft. Voor dat andere veelgebruikte epd begint nu ook een pilot, ook weer met ondersteuning vanuit Registratie aan de bron. Het NOG zet in op stapsgewijze vooruitgang zodat alle oogartsen met het nieuwe systeem kunnen gaan werken en heeft DHD gevraagd om de data van ziekenhuizen die nog niet zo ver zijn voorlopig nog op andere manieren op te halen. De kennis en ervaring die zowel de betrokken zorgverleners als de ICT-mensen van Radboud en DHD én de adviseurs van Registratie aan de bron daarbij hebben opgedaan, zullen zeker helpen om het bij volgende projecten makkelijker te maken.

Ramon van Huet, oogarts in het Radboudumc:

'Het grote voordeel als de kwaliteitsregistratie straks helemaal automatisch tevoorschijn komt, is dat je geen webformulier meer hoeft in te vullen. Dat scheelt een heleboel registratielast. Je speelt een werknemer vrij én je hebt geen risico meer op typefouten bij het overnemen. Om daar te komen was best een grote kluif. We hebben bestaande elementen van het epd aan moeten passen en nieuwe velden en checkmomenten ingebouwd. Bij sommige items hebben we instructiemeldingen ontwikkeld – ook dat verhoogt de kwaliteit van de ingevoerde data.
Door dit project denk ik: zó maken we pas echt goed gebruik van het epd. Bovendien denk ik dat de manier waarop wij de kwaliteitsregistratie nu hebben ondergebracht in het operatieverslag ook bruikbaar is voor andere soorten OK’s. Onze ervaringen worden meegenomen in een landelijke handleiding voor het verduurzamen van de kwaliteitsregistratie cataract. Ziekenhuizen die nog niet zo lang bezig zijn met Epic of er nu mee beginnen, kunnen het met onze ervaringen één keer goed doen, dat scheelt zoveel moeite!'

Meer informatie

 

]]>
news-5818 Thu, 18 Jun 2020 15:35:59 +0200 Zingevingsvragen: bij wie kun je terecht? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zingevingsvragen-bij-wie-kun-je-terecht/ Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg. news-5817 Thu, 18 Jun 2020 13:13:25 +0200 Vooraankondiging tweede toelatingsronde ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-tweede-toelatingsronde-topspecialistische-zorg-en-onderzoek/ Het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) stelt medio augustus 2020 de tweede toelatingsronde open. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een aanvraag indienen. De deadline voor deze ronde is eind september 2020. Het programma TZO heeft als doel om, binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel, topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleiding (O&O) te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Naar aanleiding van de eerste ronde hebben 6 topspecialistische functies een subsidie ontvangen vanuit het programma TZO. Het resterende budget is 12 miljoen euro. Hiermee kunnen tenminste 4 topspecialistische functies een subsidie ontvangen, met een maximale looptijd van 48 maanden.

Voor wie

 • Deze oproep is bedoeld voor alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Aanvragers voeren op zeer hoog niveau binnen één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs uit en willen deze functie versterken.
 • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor partijen die vallen onder het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022.

Meer informatie

]]>
news-5800 Fri, 12 Jun 2020 11:49:36 +0200 Tool helpt mensen nadenken over keuzes langdurige zorg https://mediator.zonmw.nl/mediator-41/welke-hulp-past-bij-mij/ Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten daarin soms fundamentele keuzes maken. Het online instrument ‘Wat ik belangrijk vind’ helpt daarbij. ‘Voordat je toe bent aan de praktische vragen, moet je weten wat je belangrijk vindt in je leven.’ news-5772 Mon, 08 Jun 2020 06:33:25 +0200 Samen met patiënten aan de slag met Action learning https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/leersaam-noord/ Een patiëntvertegenwoordiger, regieverpleegkundige en onderzoeker vertellen hoe zij via Action learning met elkaar leren in lokale netwerken. Regieverpleegkundige Alida Talen merkt dat zij en haar collega’s door de inbreng van patiëntvertegenwoordigers alerter zijn op hoe ze patiënten bejegenen. ‘De patiëntvertegenwoordigers brengen punten in waar je als zorgverlener minder snel bij stilstaat.’ news-5739 Fri, 05 Jun 2020 10:31:00 +0200 Vooraankondiging subsidieoproep complexe vragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-complexe-vragen-huisartsgeneeskunde/ Naar verwachting publiceren we na de zomer een subsidieoproep voor complexe vragen in de huisartsgeneeskunde. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is waarschijnlijk medio november 2020.  

Meer informatie over de exacte invulling en criteria vindt u te zijner tijd in de subsidieoproep. We publiceren de subsidieoproep op onze website en in onze nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg.

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Deze subsidieoproep wordt gefinancierd vanuit het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde. Dit programma verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts om bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg en het patiënten welzijn te bevorderen. Eén van de doelen van het programma is het beantwoorden van diverse actuele en relevante kennisvragen uit prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde met daarbij de benodigde aandacht voor complexiteit van huisartsgeneeskundig onderzoek en multidisciplinair onderzoek in de eerste lijn.

Meer informatie

 

 

]]>
news-5766 Thu, 04 Jun 2020 11:00:55 +0200 Het nut van onderzoek naar kleine kwalen https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/het-nut-van-onderzoek-naar-kleine-kwalen/ Huisartsen krijgen regelmatig mensen op het spreekuur met fasciitis plantaris: een pijnlijke peesplaat onder de voet. Aankomend huisarts en onderzoeker Nadine Rasenberg vertelt waarom en hoe zij onderzoek doet naar de beste behandeling van deze ingewikkelde klacht: ‘Juist zo’n ogenschijnlijk kleine kwaal kan huisartsen én patiënten veel tijd, geld en energie kosten’. news-5754 Tue, 02 Jun 2020 14:00:09 +0200 Regionaal dashboard met PROMs verbetert borstkankerzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regionaal-dashboard-met-proms-verbetert-borstkankerzorg/ De ervaringen en beleving van patiënten zijn onmisbaar om tot passende zorg te komen. 8 ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland werken daar samen aan en ze hebben inmiddels flinke stappen gezet. ‘Het is gelukt om de PROMs en de klinische variabelen van 8 ziekenhuizen te koppelen en daar een regionaal dashboard van te maken’, aldus een trotse projectleider Femmy Meenhorst. Regionaal dashboard

Zorgverleners zien de patiënt steeds meer als partner in de zorg en hanteren patiëntbeleving als vertrekpunt bij hun advies en handelen. Het is een van de redenen dat in september 2017 het project PROMs in de spreekkamer bij borstkanker is gestart, onderdeel van het thema Passend behandelplan. PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn gevalideerde meetinstrumenten waarmee wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt. Het gaat meestal om aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn (pijn, vermoeidheid, angst) en het beste gemeten kunnen worden door het aan de patiënt zelf te vragen. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen deze vragenlijsten. De zorgaanbieder en de patiënt kunnen de uitkomsten vervolgens gebruiken om samen de uitkomsten te bespreken, samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en om te kijken wat de gevolgen en impact zijn van de behandeling op het dagelijks leven. Indien nodig kan extra nazorg worden verleend met eventueel nog een verwijzing.

‘Het opleveren van het dashboard is binnen het project de grootste mijlpaal tot nu toe’, vertelt Femmy. ‘Sinds vorig jaar november kunnen de 8 samenwerkende borstkankercentra in onze regio met het dashboard hun uitkomsten vergelijken met die van collega’s. Op basis hiervan kunnen ze daadwerkelijk hun kwaliteit gaan verbeteren. Het streven voor nu is om met de PROMs de terugkoppeling voor de individuele patiënt na behandeling, dus de nazorg, te optimaliseren. De vervolgstap is de ontwikkeling van een digitale keuzehulp. Hiermee kunnen we de ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie en type behandeling naast elkaar leggen. Dat gaat ons helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker.’

Bruikbare informatie

Terwijl tijdens het project het uitvragen van de PROMs op rolletjes liep, bleek het verzamelen van de klinische data nog wel een kopzorg voor Femmy en haar team. ‘De data bleek lastig uit het elektronisch patiëntendossier te halen. Gelukkig konden we een beroep doen op het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de stichting Dutch Hospital Data (DHD). De DHD richt zich primair op het verzamelen, beheren en analyseren van zorgdata. Met hun hulp hebben we bruikbare informatie aan de PROMs uitkomsten kunnen koppelen. Met het vergelijken van de uitkomsten van de individuele patiënt met de patiëntenpopulatie die aan soortgelijke waarden voldoet, kan nu in kaart worden gebracht hoe bijvoorbeeld het verloop van een behandeling ervaren wordt. Dit helpt bij de terugkoppeling en bij het beslissen over nazorg.’

Nazorgpoli

Een ander mooi projectresultaat is de nazorgpoli voor patiënten met borstkanker in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hiermee worden nacontrole en nazorg definitief uit elkaar gehaald. Nacontrole (lichamelijk onderzoeken, uitslagen) vindt plaats met de chirurg op het reguliere spreekuur. Nazorg vindt plaats door het mammacare-team op de nazorgpoli. Daar wordt uitgebreid aandacht besteed aan bijvoorbeeld problemen op emotioneel vlak. Dit zijn tijdrovende maar belangrijke gesprekken. Bijkomend voordeel is dat patiënt tijdens dit gesprek op de nazorgpoli niet zenuwachtig hoeft te zijn voor een belangrijke uitslag of onderzoek en zich kan focussen op de psychosociale gevolgen van de behandeling. Ook is er op deze poli een inloopspreekuur, voor alle niet-medische vragen met betrekking tot de ziekte borstkanker. Tot slot richt het projectteam zich gedurende de laatste fase van het project op verdere training van de teams, het regionaal bespreken van de resultaten en het initiëren van kwalitatieve verbeteringen. Hiervoor zijn een nazorgprotocol en een e-learning beschikbaar.

Deelnemers

De 8 ziekenhuizen die meewerken aan het project PROMs in de spreekkamer bij borstkanker zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis, het Borstcentrum Zuidholland Zuid (Ikazia, Maasstad, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis), het Erasmus MC Kanker instituut en Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis.

Nazorgprotocol en e-learning

Het projectteam heeft een gemeenschappelijk protocol gemaakt om een individueel nazorgplan op te stellen voor de patiënt. Hierin staat benoemd hoe te handelen bij welke PROMs uitkomsten. De e-learning is bedoeld voor alle zorgverleners die met PROMs werken.

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met Femmy Meenhorst via F.meenhorst@asz.nl

Meer informatie

Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek en is een initiatief van de NFU en wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

 

]]>
news-5712 Tue, 19 May 2020 15:43:00 +0200 Programma Zingeving en Geestelijke verzorging van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-zingeving-en-geestelijke-verzorging-van-start/ Begin mei 2020 heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven voor de uitvoering van het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Tot 2023 ondersteunt het programma de verdere ontwikkeling en aandacht voor zingeving en inzet van geestelijke verzorgers. Ook stimuleert het programma het inbedden van zingeving en geestelijke zorg in de thuissituatie. Inzet van geestelijke verzorging

Dit praktijkgerichte programma richt zich op kennisontwikkeling en –implementatie van inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie en aandacht voor zingeving door andere professionals en naasten. En wil inzicht geven in hoe aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager. Daardoor wordt duidelijk hoe deze aandacht ervaren wordt door de mensen die geestelijke verzorging krijgen en de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Bruikbare kennisproducten

Het programma richt zich de komende jaren op 2 programmalijnen namelijk:
1.    Zingeving en geestelijke verzorging integreren in zorg en welzijn
2.    Methodieken en interventies.

Binnen beide programmalijnen wordt een mix van samenhangende activiteiten uitgevoerd op het gebied van onderzoek, doorontwikkeling beloftevolle initiatieven, implementatie en deskundigheidsbevordering. De activiteiten leveren bruikbare kennisproducten op voor geestelijk verzorgers, andere professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van zingeving. Beide  programmalijnen dragen bij aan de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, leergemeenschap en kennis- en innovatiecyclus.

8 actieonderzoeken

Onlangs zijn er 8 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie, die starten in de loop van 2020. Het doel van deze aanvragen is ondersteuning bieden aan projectleiders bij de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Inventarisatie zingeving en geestelijke verzorging in thuissituatie

In april verscheen een inventarisatie van bestaande initiatieven en mogelijkheden over zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie voor professionals. Het overzicht bestaat uit relevante begeleidingsprojecten en -interventies; scholingen en scholingsmaterialen; verwijs- en screeningsinstrumenten, en van onderzoeksprojecten en publicaties in het Nederlandstalige vakgebied in de periode 2010-heden.

Budget en subsidie

Het programma heeft een totaalbudget van €8 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 tot en met 2021. De eerstvolgende subsidieoproepen gaan naar verwachting over effectonderzoek en leergemeenschap. In de nadere subsidieoproepen worden resultaten van lopende onderzoeken betrokken zoals de actieonderzoeken en de PLOEG-onderzoeken.

Meer informatie

 

]]>
news-5687 Tue, 12 May 2020 06:00:00 +0200 Dag van de Verpleging 2020 https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2020/overzicht-interviews-dag-van-de-verpleging-2020/ Op deze bijzondere Dag van de Verpleging bedanken we alle verpleegkundigen! Lees meer over hun enorme inzet en betrokkenheid in 9 inspirerende interviews. news-5676 Mon, 11 May 2020 06:09:00 +0200 Morele ondersteuning op de intensive care vraagt maatwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/morele-ondersteuning-op-de-intensive-care-vraagt-maatwerk/ Hoe help je zorgverleners om te gaan met morele stress en het maken van de juiste keuzes? Voor het bespreken van ethische dilemma’s kan het moreel beraad een richtinggevend instrument zijn. Wie meedoet, hangt af van wie betrokken is: denk aan artsen, verpleegkundigen, paramedici, geestelijke verzorging, maatschappelijk werk en psychologen. news-5678 Fri, 08 May 2020 16:13:17 +0200 Waarde meten in een oncologienetwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/waarde-meten-in-een-oncologienetwerk/ 5 Nederlandse ziekenhuizen werken al langere tijd samen aan het stapsgewijs verhogen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met multipel myeloom (vroeger vaak ziekte van Kahler genoemd). Dat doen ze door het meten én delen van klinische uitkomsten en patiëntervaringen. In het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken gaan de 5 ziekenhuizen kijken of kwaliteit en doelmatigheid in één meetmodel kunnen worden samengebracht. Multipel myeloom kent hoge behandelkosten als gevolg van dure medicatie en soms ook stamceltransplantatie. De vraag is hoe ver willen we als samenleving gaan voor een betere overlevingskans.

Erasmus MC in Rotterdam, het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, Máxima MC in Veldhoven en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein delen dezelfde missie: verbeteren van de zorg voor patiënten met multipel myeloom.

Vanaf dit voorjaar is dit samenwerkingsverband ook een van de proeftuinen van het thema Waardegedreven financiering van het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken. ‘Wij willen de uitkomsten primair gebruiken voor het direct verbeteren van de zorg’, zegt Christine Bennink, adviseur strategie bij Amphia en projectleider van de proeftuin Waardegedreven financiering. ‘De dataset is vastgesteld, er wordt nu geregistreerd en we hopen begin 2021 een eerste rapportage te hebben.’ Klinische uitkomsten en patiëntervaringen zijn 2 onderdelen als het gaat om de kwaliteit van de zorg. De ervaring van patiënten wordt gemeten in de vorm van PROMs (patient reported outcome measures). Die PROMs vormen meteen ook input voor het gesprek in de spreekkamer. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over vermoeidheidsklachten en pijn. Pijn speelt een grote rol bij multipel myeloom en is vaak heel beperkend voor de patiënt. Het gesprek daarover kan echt verschil maken voor de behandeling waar je samen met de patiënt op uitkomt.’

Maatschappelijke afweging

Professor Pieter Sonneveld stond mede aan de wieg van dit project. Hij beschrijft de vooruitgang die er geboekt is en wordt voor patiënten met multipel myeloon (een kwaadaardige woekering van plasmacellen die allerlei symptomen kan veroorzaken). ‘De overleving is van 2,5 jaar naar ruim 10 jaar gegaan. En dat is een enorme verbetering. De patiënt betaalt wel een prijs voor dit resultaat, niet zelden in de vorm van een langdurige en zware behandeling. De kwaliteit van leven en wat de patiënt daar zelf van vindt, krijgt nu veel meer aandacht.’ Zijn ervaring is dat patiënten dit belangrijk vinden. ‘Ze hebben het gevoel dat hun mening telt. De bereidheid om de vragenlijsten in te vullen is ook heel redelijk.’ Hij wijst ook op het maatschappelijk belang van de balans tussen uitkomsten en kosten. Multipel myeloom kent hoge behandelkosten als gevolg van dure medicatie en soms ook stamceltransplantatie. ‘De vraag is hoe ver artsen en verpleegkundigen en de patiënten zelf willen gaan voor een betere overleving. Maar ook als samenleving wil je af kunnen wegen: is het het waard?’

Hij benadrukt dat de vorming van regionale oncologienetwerken rond het Erasmus MC – mede dankzij het programma Naar regionale oncologienetwerken – een grote sprong voorwaarts heeft betekend. Veel patiënten krijgen een deel van de behandeling in het regionale ziekenhuis en komen soms naar het Erasmus MC, alles op basis van een gezamenlijk behandelplan. ‘Dat heeft ons als regio zeer geholpen om samen voor meer patiënten de zorg op een hoger niveau te brengen.’

Waarde en kosten

Kosten en financiering vormen voor de samenwerkende ziekenhuizen in toenemende mate een aandachtspunt. Dat wordt nu nader bekeken vanuit dit Citrienfondsprogramma. Themamanager Ineke Middelveldt van Naar regionale oncologienetwerken is benieuwd wat deze verkenning gaat opleveren. Kosten en financiering van zorg in netwerken zijn onderwerpen waar nog veel vragen over zijn. ‘Er zijn verschillende manieren om naar de kosten van zorg in netwerken te kijken. Wat de beste benadering is verschilt per tumorsoort en netwerk. Doelmatigheid als nieuwe toevoeging aan het meetmodel kan net als het monitoren van kwaliteitsaspecten leiden tot verbeteringen in de processen. Ook is inzicht in de doelmatigheid belangrijk bij het gesprek met de zorgverzekeraar en eventueel andere partijen over de financiering. We hebben meerdere proeftuinen rond deze vraag en elke proeftuin zal met een eigen resultaat komen.’

Meer weten over dit project?

Neem contact op met projectleider Christine Bennink via c.bennink@amphia.nl. De uitkomstenset is te vinden op de site van Nederlandse Vereniging voor Hematologie.
Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek en is een initiatief van de NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Meer informatie

 

]]>
news-5665 Thu, 07 May 2020 08:26:54 +0200 Programmeringsstudie Geriatrische Revalidatie en Eerstelijnsverblijf van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programmeringsstudie-geriatrische-revalidatie-en-eerstelijnsverblijf-van-start/ Deze maand start binnen het programma Beter Thuis een project uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, gericht op het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geriatrische revalidatiezorg en het eerstelijnsverblijf. Deze standaarden kunnen zorgverleners en zorgorganisaties ondersteunen bij het leveren van goede kortdurende intensieve zorg en behandeling aan hun cliënten en maken deze zorgverlening bovendien inzichtelijker. Naar verwachting is de ontwikkelagenda eind 2020 gereed. Sectoren in ontwikkeling

In Nederland wordt kortdurende intensieve zorg en behandeling onder andere via de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en het eerstelijnsverblijf (ELV) aangeboden. De ontwikkelingen binnen deze zorgvormen en de lokale diversiteit maakt dat er behoefte is aan kwaliteitsstandaarden.

Ontwikkelagenda

Welke standaarden zijn er nodig? Welke moeten er het eerst worden ontwikkeld? En welke noodzakelijke kennis ontbreekt er nog? Bij de beantwoording van deze vragen worden veel partijen betrokken die een rol spelen bij GRZ en ELV, zoals ouderen- en patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, bestuurders, onderzoekers, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen.

De vragen worden niet alleen beantwoord door literatuur-/documentenonderzoek, maar ook door consensusbijeenkomsten met experts en belanghebbenden. Hierdoor zal de ontwikkelagenda goed aansluiten bij het veld en ligt er na dit project een duidelijk plan voor de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden.

De bestaande beschrijvingen van GRZ en ELV zullen in samenhang worden onderzocht aangezien GRZ en ELV deel uitmaken van een zorgcontinuüm. Het gezamenlijk bespreken van GRZ en ELV leidt ertoe dat er aandacht zal zijn voor de overlappende én voor de unieke kenmerken van beide zorgvormen.

Programma Beter Thuis

Vanuit het programma Beter Thuis werken we aan kwaliteitsontwikkeling binnen de GRZ, het ELV en de GZSP. Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben. De zorgprofessionals en organisaties beschikken met elkaar over veel kennis en kunde om binnen de tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en 'beschrijvingen van goede zorg' op te stellen maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Dit doen wij door:

 • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
 • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
 • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen.
 • het realiseren van samenhang tussen de drie zorgvormen en het bereiken van afstemming met de verschillende (uitvoerende) organisaties en betrokken zorgprofessionals in het werkveld.

De programmeringsstudie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere programmering Beter Thuis.

Het project wordt uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerking tussen branchevereniging ActiZ, beroepsvereniging Verenso en GR-onderzoekers van Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg.

Meer informatie

Programma Beter Thuis

Project Beschrijvingen van goede zorg in Geriatrische Revalidatie en Eerstelijns verblijf: een programmeringsstudie

]]>