ZonMw tijdlijn Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Kwaliteit van zorg nl-nl Sun, 29 Mar 2020 08:02:42 +0200 Sun, 29 Mar 2020 08:02:42 +0200 TYPO3 news-5494 Fri, 27 Mar 2020 13:28:37 +0100 Campagne helpt bij verminderen gebruik infusen en katheters https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/campagne-helpt-bij-verminderen-gebruik-infusen-en-katheters/ Patiënten liggen minder lang met een infuus of katheter in het ziekenhuis als er een campagne wordt gehouden die zorgverleners wijst op het zorgvuldig gebruik van deze hulpmiddelen, blijkt uit een onderzoek van het programma Doen of laten? van het Citrienfonds.
Arts-onderzoeker Bart Laan van het Amsterdam UMC onderzocht 2 jaar lang het gebruik van infusen en katheters en bekeek in 7 verschillende ziekenhuizen waarom patiënten die hulpmiddelen hadden. Uit de inventarisatie van Laan bleek dat ongeveer een derde van de katheters en een kwart van de infusen niet of niet meer nodig was. 'Meestal hebben de patiënten ze niet ten onrechte gekregen, maar ze worden niet verwijderd als ze overbodig zijn', zegt Laan. 'Overigens was dit al bekend. Mijn studie gaat erom hoe we dit kunnen verbeteren.'

Gevaar op infectie

Na de inventarisatie organiseerde Laan bijeenkomsten en voorlichtingscampagnes in de 7 ziekenhuizen over verantwoord gebruik van infusen en katheters. Na 7 maanden ging hij opnieuw bij de ziekenhuizen langs en herhaalde hij de inventarisatie. Volgens hem zijn er na de campagne goede resultaten geboekt. 'Het aantal onterechte katheters daalde met 35 procent, bij de infusen vonden we een reductie van een kwart. Geen nul, maar dat is misschien niet haalbaar.'

Infusen en katheters worden veel in ziekenhuizen gebruikt, maar ze zijn niet geheel zonder risico. Zo vergroten ze het risico op een infectie en voor patiënten is zo'n hulpmiddel vaak ongemakkelijk.

Meer weten?

Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek en is een initiatief van de NFU en ZonMw.

]]>
news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Heeft u een creatieve oplossing die hieraan bijdraagt? Vraag dan nu een financiële impuls aan bij ZonMw. Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van social distancing. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-5464 Thu, 19 Mar 2020 09:44:22 +0100 Leren van wat (meestal) goed gaat https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2020-03/NVZ%20Effect%20voorjaar%202020.pdf Niet alleen focussen op de oorzaken van fouten, maar ook onderzoeken waarom het in de dagelijkse praktijk meestal goed gaat. Dat is het uitgangspunt van Safety II. Lees meer over het nieuwe veiligheidsdenken in het voorjaarsmagazine van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (pagina 12-13). news-5460 Wed, 18 Mar 2020 15:03:07 +0100 LinkedIn update Betsie van Gaal over kwaliteitsstandaard Decubitus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/linkedin-update-betsie-van-gaal-over-kwaliteitsstandaard-decubitus/ news-5457 Tue, 17 Mar 2020 15:50:55 +0100 Gevolgen COVID-19 uitbraak voor subsidierondes ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gevolgen-covid-19-uitbraak-voor-subsidierondes-zonmw/ De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij zien ons genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen om zo aan te sluiten bij de maatregelen van het kabinet. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. In de huidige situatie wordt er veel van onze aanvragers, projectleiders, commissieleden, referenten en project- en onderzoekdeelnemers gevraagd. Om hen te ontzien hebben wij onderstaande maatregelen genomen.

Bijeenkomsten

We hebben alle bijeenkomsten tot 1 juni afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op onze agenda.

Subsidieaanvragen

Nieuwe subsidierondes gaan niet open tot 13 april. Begin april wordt de situatie opnieuw beoordeeld en volgt een eventueel aanvullend besluit.
De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

Lopend onderzoek

De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen wordt met 3 maanden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de betrokken programmamanager.

Subsidierondes in samenwerking met NWO

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Vernieuwingsimpuls, Rubicon en NWA subsidierondes. Voor deze programma’s gelden de NWO-maatregelen.

Interviewrondes en beoordelingsvergaderingen

Alle interviewvergaderingen vanaf 17 maart tot en met 30 april komen te vervallen en worden op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen zullen via skype of telefonisch doorgang vinden. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.

Uitzonderingen

De genoemde maatregelen gelden niet voor de volgende programma’s:

 • De deadline van 17 maart 2020 voor indiening subsidieoproep voor het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) onderzoek blijft gehandhaafd.
 • De deadline van 7 april 2020 voor indiening subsidieoproep Veelbelovende zorg, die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut, blijft gehandhaafd.
 • De oproep Inclusieversneller ZE&GG gaat zo spoedig als mogelijk open.

Actualiteit

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen volgen. Begin april wordt besloten of de hierboven genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.

]]>
news-5451 Mon, 16 Mar 2020 07:04:05 +0100 Meer zelfvertrouwen en juiste hulp dankzij de Hulpkaart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-zelfvertrouwen-en-juiste-hulp-dankzij-de-hulpkaart/ 'Ik liep al ruim 3,5 jaar met een ontstoken achillespees en kon nog maar hele kleine stukjes lopen zonder pijn. Ik kwam dan ook niet veel meer buiten. Dankzij mijn Hulpkaart heb ik de stap kunnen zetten naar een fysiotherapeut. Zij weet nu vanaf het begin al dat ik een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) heb en hoe dat mijn klachten en het contact beïnvloedt.' news-5443 Thu, 12 Mar 2020 18:25:15 +0100 GGG-congres van 9 april 2020 geannuleerd vanwege coronavirus. Nieuwe datum: 15 april 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ggg-congres-van-9-april-2020-geannuleerd-vanwege-coronavirus-nieuwe-datum-15-april-2021/ Helaas hebben wij het onvermijdelijke besluit moeten nemen het GGG-congres van donderdag 9 april te annuleren vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus. De sprekers, sessievoorzitters en deelnemers die elkaar jaarlijks tijdens het GGG-congres ontmoeten komen uit het brede veld van de gezondheidszorg. Gezien de huidige, buitengewone situatie rondom het coronavirus vinden wij het een te groot risico deze groep zorgprofessionals samen te brengen. Daarbij willen wij vanwege de essentiële rol die zij vervullen in de gezondheidszorg en bij de behandeling van kwetsbare patiënten(groepen) geen enkel risico nemen. Signalen vanuit de professionals, hun organisaties en de overheid ondersteunen onze beslissing.

Nieuwe datum voor in de agenda

Wij hebben direct ook nagedacht over een nieuwe datum en hebben deze vastgesteld op: donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

 

]]>
news-5415 Thu, 12 Mar 2020 13:00:00 +0100 Subsidieoproepen paramedische zorg: beantwoorden van kennisvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-paramedische-zorg-beantwoorden-van-kennisvragen/ Onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten/universitair medische centra die onderzoek doen naar diëtetiek, ergotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logopedie of fysiotherapie kunnen nu subsidie aanvragen voor het beantwoorden van geprioriteerde kennisvragen.
De kennisvragen uit de kennisagenda’s zijn geprioriteerd door de betreffende beroepsverenigingen. Alleen projecten gericht op het beantwoorden van die kennisvragen komen in aanmerking voor subsidie. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 30 juni 2020 om 14.00 uur.

Subsidieoproepen

Bekijk de specifieke subsidieoproep per beroepsgroep voor de exacte invulling en criteria:

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Deze subsidieoproepen zijn onderdeel van het programma Paramedische Zorg 2019-2022. Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Met het programma Paramedische zorg ondersteunen we hen om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij.

Meer informatie

]]>
news-5440 Thu, 12 Mar 2020 12:47:47 +0100 Feedback gevraagd: handreiking over communicatie bij dementie https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/handreiking-over-communicatie-bij-dementie/ Het afgelopen jaar is gewerkt aan een praktische handreiking om verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen in de communicatie met mensen met dementie, hun naasten en andere zorgprofessionals rondom de persoon met dementie. Wat vind jij van de handreiking en de bijbehorende tips? Geef jouw feedback uiterlijk 3 april 2020 door. Je vindt de handreiking met gespreksleidraden en animaties op de website van V&VN. news-5423 Tue, 10 Mar 2020 10:07:35 +0100 Rapport 10 implementatielessen https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2020-02/10%20implementatielessen%20-%20Oncologienetwerken_1.pdf Dit rapport geeft op basis van uitgebreide procesevaluaties uit het Citrienfondsprogramma 'Naar regionale oncologienetwerken' 10 belangrijkste implementatielessen. Deze lessen variëren van succesfactoren die vooral spelen bij implementatie van veranderingen op de ‘werkvloer’, tot lessen over de inrichting en aanpak van het programma als geheel en randvoorwaarden op het niveau van landelijk beleid.  news-5416 Mon, 09 Mar 2020 06:00:00 +0100 Samen beslissen met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-samen-beslissen/samen-beslissen-met-mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/ Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden? Janneke Noordman en Jany Rademakers (Nivel) delen hun bevindingen en geven tips en tools voor samen beslissen waar je direct mee aan de slag kunt. ‘Het begint met de afspraakbrief. Als deze niet begrijpelijk is, gaat het al mis.’ news-5414 Fri, 06 Mar 2020 11:29:50 +0100 Actieonderzoeken naar 'Zingeving in de thuissituatie' van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoeken-naar-zingeving-in-de-thuissituatie-van-start/ Het programma 'Zingeving en Geestelijke verzorging' heeft 8 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het doel van deze aanvragen is ondersteuning bieden aan projectleiders bij de inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Actieonderzoekers van de gehonoreerde projecten gaan samen met projectleiders Geestelijke verzorging thuis van verschillende Netwerken Palliatieve Zorg het onderzoek uitvoeren. De nauwe samenwerking van actieonderzoekers met de praktijk versterkt een snelle toepassing en aanpassing van strategieën. In de loop van 2020 gaan deze onderzoeken van start met een looptijd van 2 jaar.
Onderstaande actieonderzoeken vormen gezamenlijk een leergemeenschap.

8 gehonoreerde actieonderzoeken

Linking-Zin
Zingeving is datgene wat we doen en ervaren waardoor ons leven betekenis krijgt. Bij ingrijpende situaties kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. In dit onderzoek worden eerst deze individuele behoeften en ondersteuningswijzen bij zingevingsvragen in kaart gebracht in 3 verschillende regio's samen met Netwerken Palliatieve Zorg. Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is een beschrijving van een verbeterde werkwijze en samenwerking inclusief ontwikkelde hulpmiddel(en) om ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van burgers.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden
Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal- Bergen op Zoom – Tholen
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o.

ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk
Zingeving is essentieel voor een goed leven. Geestelijk verzorgers zijn deskundigen in het herkennen en ondersteunen van vragen die daaraan gerelateerd zijn. Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?  
Het verwachte resultaat uit dit actieonderzoek is dat zingeving in het sociaal domein een structurele plaats krijgt, om de herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen te bevorderen.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg Gelderland-Zuid
Netwerk Regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel
Netwerk Palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland

Zinvol samenwerken in de thuissituatie: Profilering, inbedding en borging van multidisciplinaire geestelijke verzorging
In dit actieonderzoek gaan professionals in 6 wijknetwerken in 3 regio’s in zorg en welzijn op zoek naar een gezamenlijke werkwijze voor geestelijke verzorging aan patiënten en cliënten in de thuissituatie. Het verwachte resultaat van dit onderzoek is dat binnen de wijknetwerken geestelijke verzorging voor patiënten en cliënten bereikbaar en ondersteunend is en professionals in hun multidisciplinaire samenwerkingsverband(en) deze zorg adequaat afstemmen. De opbrengsten dienen als voorbeeld voor andere wijknetwerken in Nederland.
Deelnemende netwerken en partners:
Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe
Stichting Transmurale Zorg, Den Haag
Zorgorganisatie Eerste Lijn, Nijkerk

SamenZin: een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijnszorg in Utrecht en omgeving
In dit actieonderzoek werken geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen (POH) GGZ/ouderen samen op het terrein van psychosociale problemen om de kwaliteit van de zingevingszorg in de eerstelijn te verbeteren. Het verwachte resultaat naast de ontwikkeling van kennis over zingevingsvragen en -methoden is de ontwikkeling van een samenwerkend leren-programma en effectieve bouwstenen voor de nascholingstrajecten en opleidingen voor praktijkondersteuners huisartsen GGZ/ouderen- en geestelijke verzorgers.
Deelnemende netwerken en partners:
Zin In Utrecht
Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie in de netwerken Friesland en Groningen
In de provincies Friesland en Groningen willen ze zingeving en geestelijke verzorging (weer) onderdeel laten zijn van de normale zorg aan en ondersteuning van mensen die thuis wonen.
Dit actieonderzoek levert kennisontwikkeling en inzichten in handvatten op voor het structureel inbedden van zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Groningen kiest voor een andere aanpak dan Friesland. Deze worden onderzocht en leerpunten uit beide strategieën  worden opgehaald.
Deelnemende netwerken en partners:
Regionale Ondersteunings Structuur Friesland
Palliatieve netwerken Friesland
Qraad

ZIN-samen: Zinvolle Samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen
Vragen op het gebied van zingeving in de thuissituatie zijn van oudsher voorbehouden aan geloofsgemeenschappen en kerken. Vanwege een afnemende religieuze betrokkenheid, moeten deze ondersteuningsvragen tegenwoordig op een andere manier gesignaleerd en begeleid worden. Dit actieonderzoek levert voor geestelijk verzorgers en vrijwilligers aan mensen in de palliatieve fase en 50-plussers een integraal en afgestemd aanbod op van geestelijke zorg in de thuissituatie. Het verwachte resultaat is een inhoudelijk en organisatorisch kader met werkprocessen, afspraken, inzicht in de inhoud van ondersteuningsvragen en aandacht voor ervaringen.
Deelnemende netwerken:
Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek
Netwerk Palliatieve Zorg & Centrum voor Levensvragen Midden Limburg
Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda & ZINVOL Centrum voor levensvragen
Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard

Toolbox voor signaleren en bespreken van zingevingsvragen: actieonderzoek in Noord-Holland en Flevoland
Hóe kunnen professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociale domein bekwaam worden in het signaleren en bespreekbaar maken van zingevingsvragen bij burgers (patiënten, ouderen en (hun) naasten/mantelzorgers) in de 5 regio’s in Noord-Holland en Flevoland. Dit actieonderzoek levert een ‘toolbox’ op voor (zorg)professionals en vrijwilligers in het sociale domein. Geestelijke verzorgers dragen zorg voor het bekwaam maken van (zorg) professionals en vrijwilligers door het geven van een training en coaching op het werk.
Deelnemende netwerken:  
Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek
Netwerk Palliatieve Zorg Midden en Zuid Kennemerland
Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen
Netwerk Palliatieve Zorg Almere

CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie
De zorg voor een kind met een korte levensduur door ziekte stelt ouders voor grote levensopgaven. De intensieve zorgverlening, de onzekerheid over het verloop van ziekte, een voorspelde vroegtijdige dood en de aanpassingen die dat van hen en van hun gezin vraagt geven aanleiding tot zingevingsvragen. In dit actieonderzoek gaan ouders, zorgverleners en onderzoekers in nauwe samenwerking uitzoeken welke zingevingsvragen en bronnen van zingeving er vanuit het perspectief van ouders in de thuissituatie zijn. Daarnaast wordt er een toolkit ‘Ouders en Zingeving’ en training ontwikkeld die zorgverleners helpt het gesprek met ouders te openen en, indien nodig, passende steun te bieden.
Deelnemende netwerken en partners:
Vereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten
Netwerk integrale kindzorg (NIK) Limburg & Zuidoost-Brabant
AllerZorg Woerden
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Training en consult in levensvragen
LEF verliesbegeleiding

Meer informatie

 

]]>
news-5411 Thu, 05 Mar 2020 09:18:17 +0100 Aankondiging subsidieoproepen paramedische zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aankondiging-subsidieoproepen-paramedische-zorg/ Halverwege maart worden 6 subsidieoproepen voor projectideeën over paramedische zorg opengesteld. Het doel van deze subsidieoproepen is het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda’s van de diëtetiek, ergotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logopedie en fysiotherapie.
Onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten/universitair medische centra die onderzoek doen op één van deze onderwerpen zijn uitgenodigd om een projectidee in te dienen. De deadline is 28 april 2020 om 14.00 uur. Meer informatie over de exacte invulling en criteria vindt u te zijner tijd in de subsidieoproep. We publiceren de subsidieoproep op onze website en in onze nieuwsbrief kwaliteit van zorg. Houd de subsidiekalender van ZonMw dus in de gaten.

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Deze subsidieoproepen zijn onderdeel van het programma Paramedische Zorg 2019-2022. Het doel van dit programma is het stimuleren van de kwaliteit van de paramedische zorg. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. De betrokken paramedische beroepsgroepen zijn: diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie.

Meer informatie

]]>
news-5406 Wed, 04 Mar 2020 13:59:14 +0100 Vooraankondiging subsidieoproep onderzoek van onderwijs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-onderzoek-van-onderwijs/ Naar verwachting publiceren we na de zomer een subsidieoproep voor onderzoek van onderwijs. Deze subsidieoproep wordt gefinancierd vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Uitsluitend afdelingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde mogen vanuit de opleiding een subsidieaanvraag indienen.
Meer informatie over de exacte invulling en criteria vindt u te zijner tijd in de subsidieoproep. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is naar verwachting in november 2020. We publiceren de subsidieoproep op onze website en in onze nieuwsbrief kwaliteit van zorg.

Onderzoek van onderwijs

Het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde heeft al eerder onderzoeksprojecten gefinancierd die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die relevant is en toepasbaar in de vervolgopleidingen van huisartsgeneeskunde en/of ouderengeneeskunde. Dit onderzoek draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen. De onderzoeksprojecten zijn ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de betreffende vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde dan wel het umc. In een interviewreeks vertellen de projectleiders en/of promovendi waar zij tegenaan lopen in hun onderzoek en welke kennis en inzichten hun project oplevert.

SBOH

ZonMw voert het programma uit in opdracht van SBOH; de werkgever van o.a. huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. SBOH financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Meer informatie

]]>
news-5398 Tue, 03 Mar 2020 10:55:00 +0100 Tweet promotie Vina Slev (TWD-project NurseSMS) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-promotie-vina-slev-twd-project-nursesms/ news-5392 Fri, 28 Feb 2020 11:26:48 +0100 LinkedIn update over handreiking palliatieve zorg thuis voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/linkedin-update-over-handreiking-palliatieve-zorg-thuis-voor-wijkverpleegkundigen-en-verzorgenden/ news-5394 Thu, 27 Feb 2020 15:57:00 +0100 Safety-II: veiligheid tot de maan en terug https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/safety-ii-veiligheid-tot-de-maan-en-terug/ Safety-II: veiligheid tot de maan en terug. news-5389 Thu, 27 Feb 2020 08:25:00 +0100 Tweet over KvZ-project Veilig visite rijden door verpleegkundig specialisten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-over-kvz-project-veilig-visite-rijden-door-verpleegkundig-specialisten/ news-5357 Thu, 20 Feb 2020 14:57:00 +0100 Leeuwarden: samen zorgen voor goede zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leeuwarden-samen-zorgen-voor-goede-zorg/ Samen zorgen voor goede ouderenzorg; in Leeuwarden gebeurt het. Met een uitwerkingssubsidie Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg van ZonMw helpen zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk ouderen met psychische problemen. ‘Zo wonen mensen langer en fijner thuis.’
Dit artikel verscheen eerder op www.programmalangerthuis.nl

Diek: ‘In Denemarken is dit al een normale en succesvolle manier van werken. In Nederland vraagt de zorgverlener: “Wat kan ik voor u doen?” maar in Denemarken vraagt hij: “Wat hebt u nodig om een fijn leven te leiden?” Door de vraag anders te formuleren, bedenken mensen eerst wat ze uit het leven willen halen. Het helpt mensen ook te bedenken wat zij zelf nog wel kunnen. De zorgverlener gaat niet direct handelen, maar bekijkt samen met de oudere de (herstel)mogelijkheden.’ In Hilversum hebben ze hier positieve ervaringen mee. ‘Onze ervaring is, dat er dan vaak minder zorg nodig is. Het geeft ouderen meer plezier in het leven, doordat ze zelf weer de regie hebben. En zorgverleners hebben meer voldoening, omdat zij zien hoeveel waarde deze aanpak geeft.’

Oudere bewoners met psychische problematiek

Een huisartsenpraktijk, 2 thuiszorgorganisaties, een ouderenzorginstelling, de GGZ, een welzijnsorganisatie en de gemeente. Zorg- en welzijnsorganisaties in Leeuwarden werken steeds hechter samen om oudere bewoners met psychische problematiek te helpen. Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte is trekker van het project. Gea van Dijk werkt hier als parttime adviseur kwaliteit & innovatie. Vanuit die rol – en vanuit haar werk als associate lector aan de NHL Stenden Hogeschool – is zij projectleider en actieonderzoeker voor het project.

Zorg niet optimaal afgestemd

Van Dijk: ‘Mensen wonen steeds langer thuis, maar dat gaat niet altijd van een leien dakje. Een deel van de ouderen in onze wijk heeft last van psychische problemen. Die kunnen psychiatrisch van aard zijn, maar ook milder. Denk aan een depressie, eenzaamheid of rouw. Vaak komen dan meerdere zorgverleners over de vloer. Bijvoorbeeld thuiszorg, sociaal werk en de GGZ. Maar die hebben lang niet altijd contact met elkaar, waardoor de zorg niet optimaal op elkaar is afgestemd. Een belangrijk doel van ons project is daarom om elkaar meer op te zoeken.’

Van bestuurlijk naar uitvoerend

De betrokken organisaties in Leeuwarden vormden voorheen al een netwerk, maar dan vooral op bestuurlijk niveau. ‘Toen deze subsidiemogelijkheid voorbijkwam, bood dat mooie kansen om uitvoerend met elkaar aan de slag te gaan’, zegt Van Dijk. ‘We begonnen met 7 afgezanten van de verschillende organisaties, maar al snel sloten meer mensen aan. Inmiddels zijn 28 medewerkers actief betrokken (geweest) in focusgroepen, via interviews of in een brainstormbijeenkomst. Met hen gaan we ook verder. En er zijn studenten aangesloten die ons helpen bij het onderzoek.’

Subsidietraject van een jaar

Het subsidietraject in Leeuwarden duurt een jaar. Het eerste half jaar stond in het teken van inventariseren. Kortgeleden kwamen alle ideeën van medewerkers en cliënten bij elkaar tijdens een brainstormbijeenkomst. Van Dijk geeft een aantal voorbeelden: ‘We weten op dit moment nog niet van elkaar wie bij welke patiënt over de vloer komt. Dat willen we wel. Ook hebben we een multidisciplinair overleg, maar pas als een situatie uit de hand loopt. We willen liever al eerder met elkaar om tafel. En een sociale kaart van heel Leeuwarden zou ook mooi zijn. Binnenkort maken we een keuze uit alle opties en mogelijke actiepunten. De eerste helft van 2020 kunnen we dan echt onze samenwerking versterken.’

Concrete stappen vooruit

Het subsidietraject zet druk op de ketel om snel tot concrete stappen te komen. ‘Erg leuk’, meent Van Dijk. ‘Het helpt ons om snelle stappen vooruit te zetten met ons netwerk. We komen bovendien steeds meer mensen tegen die ook met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn. Ik krijg inmiddels ook telefoontjes van andere organisaties in het land, met vragen over onze samenwerking. Hoe we dat doen en of we nog goede tips voor ze hebben? Natuurlijk!’

Nieuwe verbindingen en contacten

Van Dijk zag de afgelopen maanden al mooie ontwikkelingen. ‘Zo lukte het ons om 9 mantelzorgers en cliënten te vinden die we mochten interviewen. Dat heeft zó veel waardevolle informatie opgeleverd.’ Ook de bijeenkomsten vond zij een succes. ‘Al tijdens de allereerste samenkomst ontstonden nieuwe verbindingen en contacten. Dat maakt uiteindelijk ieders werk makkelijker.’ Van Dijk beseft dat dit tijd kost. ‘We moeten zorgen dat iedereen tijd blijft maken voor onze toekomstplannen, ondanks de dagelijkse drukte.’

Samen de schouders eronder

Van Dijk deelt graag nog wat tips om een samenwerking als deze goed van de grond te krijgen. ‘Om iedereen betrokken te houden, is persoonlijk contact cruciaal. Houd het contact met mensen en de communicatie persoonlijk. En misschien wel mijn belangrijkste advies: Maak het niet te groot. Hoe groter je zo’n traject maakt, hoe lastiger het wordt om tastbare resultaten te behalen. Maak het concreet en zet er dan samen de schouders onder.’

Meer informatie

]]>
news-5351 Tue, 18 Feb 2020 16:54:28 +0100 Subsidieoproep: ontwikkeling verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-modules-bij-richtlijn-osteoporose-1/ Heb jij aantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van richtlijnen én kennis over verpleegkundig en verzorgend handelen rondom osteoporose? Vraag dan uiterlijk 8 juni 2020, 14.00 uur subsidie aan voor het ontwikkelen van aanvullende verpleegkundige en verzorgende richtlijnmodules bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn osteoporose en fractuurpreventie uit 2011. news-5314 Wed, 12 Feb 2020 10:36:32 +0100 GEANNUULEERD! Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020 'Geneesmiddelen van nu en voor later' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geannuuleerd-congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2020-geneesmiddelen-van-nu-en-voor-later/ Op donderdag 9 april organiseert ZonMw het achtste jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met als thema: 'Geneesmiddelen van nu en voor later' in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Dit achtste GGG-congres richt zich op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek.
Geneesmiddelengebruik en ontwikkeling staat centraal. Op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? Naast een boeiend programma biedt het GGG-congres volop gelegenheid tot netwerken, mede door de diversiteit van aanwezigen vanuit het gehele geneesmiddelenveld.

Samenwerking op gebied eerste lijn

Ook dit jaar staat de samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht en staan dan ook uitgelicht vermeld.
De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies, is specifiek gericht op de eerstelijns zorgprofessionals. De sessies specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn behandelen behoefte van patiënten aan medicijninformatie, biologicals, geneesmiddelen en milieu en farmogenetica in de eerste lijn.

Plenaire thema’s: Impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief en FAST

De aftrap van het GGG-congres wordt gedaan door de nieuwe algemeen directeur van ZonMw Véronique Timmerhuis. Vervolgens krijgen twee actuele thema’s in de plenaire sessies de aandacht. ’s Morgens staat de impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief centraal: drie jonge, sterke vrouwen komen aan het woord die vanwege hun aandoening genoodzaakt zijn medicijnen te gebruiken. Zij zullen vanuit verschillende perspectieven de impact van medicijngebruik belichten. Zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit een professionele context als apotheker-onderzoeker, gynaecoloog en vanuit het perspectief van jongeren met een chronische ziekte.

’s Middags staat de plenaire sessie in het teken van ‘FAST’. Een mooi en toepasselijk acroniem voor ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’; een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen. Kwartiermaker van FAST Michel Dutrée zal samen met Hanneke de Kort, Annemiek Verkamman en Carla Hollak toelichten wat FAST inhoudt, wat de mogelijkheden zijn, welke kansen er liggen en waarom Nederland hierin een vooraanstaande positie kan verwerven. Een blik dus naar de nabije toekomst.

Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen, registraties voor onderzoek, delen van extra bijvangst, therapietrouw, psychedelica als medicijn en resultaten van onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Nieuw dit jaar is de extra I-sessieronde met interactieve sessies die betrekking kunnen hebben op interactiviteit, inspiratie, innovatie, implementatie en informatie. Onderwerpen die hier onder andere op het programma staan zijn: AVG en andere ethische en juridische problemen, Versnellen en opstarten van multicenter onderzoek en Innovaties op gebeid van digitale farmaceutische zorgverlening.

> Bekijk het volledige programma

OPROEP

Heeft u momenteel een probleem met de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen? Is er een dreigend probleem met een geneesmiddel voor een zeldzame aandoening? Of heeft u vragen over hoe u zelf een (nieuwe) behandeling optimaal beschikbaar kunt maken voor een zeldzame aandoening?
Meld uw casus hier aan of stel een vraag. Tijdens de interactieve sessie ‘Medicijn voor de Maatschappij’ kijken we of en hoe we kunnen helpen.

Deadline: 5 maart 2020

]]>
news-5287 Mon, 10 Feb 2020 06:23:00 +0100 Gestructureerde reflectie in de huisartsenopleiding https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-van-onderwijs/reflexief-redeneren-in-de-huisartsenopleiding/ Huisartsen stellen hun diagnose vaak op basis van patroonherkenning. Maar soms gaat dat mis. Gestructureerde reflectie kan de arts beschermen tegen zulke missers. Josepha Kuhn onderzoekt hoe je huisartsen in opleiding kunt leren deze methode te gebruiken. news-5233 Fri, 07 Feb 2020 09:53:00 +0100 9 nieuwe projecten Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-nieuwe-projecten-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde-gehonoreerd/ Binnen het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) zijn 9 nieuwe projecten gehonoreerd: 3 over huisartsgeneeskunde, 3 over ouderengeneeskunde, 2 over onderzoek naar onderwijs en 1 over geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.
Het HGOG-programma draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Ook levert het programma nieuwe kennis op die relevant en toepasbaar is in de vervolgopleidingen. De projecten starten uiterlijk in september 2020 met hun onderzoek. Naar verwachting zijn de projecten in 2026 afgerond.

3 projecten huisartsgeneeskunde

3 projecten ouderengeneeskunde

2 projecten onderzoek van onderwijs

1 project geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

In het project Diagnosis, prevalence and associated factors of osteoarthritis in adults with intellectual disabilities wordt onderzocht wat de beste manier is van het diagnosticeren van knie en heup artrose bij mensen met een verstandelijke beperking: een multidisciplinair probleem dat naar waarschijnlijkheid veel voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking en ook (onverklaarde) ziektelast geeft.

Achtergrond HGOG-programma

Met het HGOG-programma verzorgen we de uitvoering van onderzoek dat door SBOH (Stichting beroepsopleiding huisartsen) wordt gefaciliteerd en gefinancierd. SBOH is de werkgever van huisartsen in opleiding, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid in opleiding en financiert hun opleiding. Voor de academisering van de opleidingen van de SBOH stimuleert het HGOG-programma onderzoeksprojecten waarin specifiek aioto’s (artsen in opleiding tot onderzoeker) promoveren. Als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk gaan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de verschillende specialistenopleidingen en de bijbehorende praktijken waarin zij werken.

Meer informatie

]]>
news-5284 Thu, 06 Feb 2020 10:41:23 +0100 Vernieuwing van Toezicht: vooraankondiging en matchmakingsbijeenkomst NWA https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vernieuwing-van-toezicht-vooraankondiging-en-matchmakingsbijeenkomst-nwa/ Voor het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht publiceert NWO begin februari een subsidieoproep over onderzoek naar de rol van toezicht in een veranderende samenleving. Onderzoekers en toezichthouders kunnen in consortia een voorstel indienen op onder andere het thema Kwaliteit en professionaliteit van toezicht. Thema’s

In de subsidieoproep die begin februari wordt gepubliceerd, staan onderzoeksthema’s centraal die gebaseerd zijn op de in 2018 gepresenteerde Wetenschapsagenda toezicht. De thema’s worden geclusterd in:

 • legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
 • kwaliteit en professionaliteit van toezicht
 • maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot prikkelende onderzoeksvoorstellen te komen op een of meerdere van deze themaclusters. In het programma is ruim € 4 miljoen beschikbaar voor 3 interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia en een overkoepelend project.

Save the date: matchmakingsbijeenkomst 24 maart

Kom op 24 maart naar de matchmakingsbijeenkomst tijdens het Toezichtfestival om onderzoekers en toezichtprofessionals te ontmoeten en de mogelijkheden voor de vorming van consortia gezamenlijk te verkennen. Wilt u meer informatie over de matchmakingsbijeenkomst? Stuur dan een email naar nwa-toezicht@nwo.nl.

Meer informatie over:

]]>
news-5211 Tue, 04 Feb 2020 08:29:00 +0100 ‘Integrale zorg voor kinderen is complex maatwerk’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/integrale-zorg-voor-kinderen-is-complex-maatwerk/ Ondersteuning aan gezinnen waarin een kind een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening heeft, is per definitie maatwerk. Goede samenwerking en verbinding tussen de betrokken hulpverleners zijn daarbij onmisbaar. De 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zorgen hiervoor. Samenwerking tussen hulpverleners organiseren, advies aan ouders, professionals en zorgorganisaties en een grotere kinderpalliatieve deskundigheid in de regio. Het zijn de 3 hoofddoelen van de 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK), samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties en disciplines rond de zorg voor ernstig zieke kinderen. Dat vertelt Carolien Huizinga, beleidsadviseur bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en leider van het ZonMw-project ‘Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking’. In dat project is een landelijk dekkende structuur opgezet, met 1 netwerk voor elk werkveld van een academisch ziekenhuis. Overigens is de term ‘palliatief’ bewust weggelaten uit de afkorting, vertelt Huizinga. Niet alleen omdat die sommige ouders en hulpverleners afschrikt, maar ook omdat de ondersteuning door de netwerken wordt uitgebreid naar kinderen met een ernstige en/of chronische aandoening.

Rust en balans

Monique Christophe is coördinator van NIK Limburg & Zuidoost-Brabant. ‘De ondersteuning van de betreffende gezinnen – jaarlijks hebben in Nederland zo’n 5 tot 7 duizend kinderen palliatieve zorg nodig – is gericht op het gewone leven en het terugbrengen van rust en balans. Elk netwerk heeft een sociale kaart, zodat we ouders kunnen informeren waar ze terecht kunnen. Mijn rol is om de verschillende organisaties en eenpitters te verbinden in het netwerk in onze regio.’ Tijdens bijeenkomsten leren mensen elkaar kennen en bespreken ze casussen. En er is deskundigheidsbevordering. Elk NIK heeft een online omgeving waarin deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar leren. Christophe: ‘Naar buiten ben ik het gezicht van het netwerk. Ik ga persoonlijk bij organisaties langs en bezoek de potentiële netwerkdeelnemers op de werkvloer.’ Een NIK heeft een brede samenstelling, van mensen uit ziekenhuizen en kinderhospices tot revalidatieartsen, en van gespecialiseerde kinderverpleegkundigen, rouw- en verliesbegeleiders tot onderwijsconsulenten en JGZ-artsen.

Meer dan medisch

Een belangrijk verschil met de netwerken palliatieve zorg voor volwassenen is dat naast professionals ook ouders bij een NIK terecht kunnen. En waar volwassen patiënten vooral mensen met kanker zijn, hebben de betreffende kinderen meestal een zeldzame aandoening. Huizinga: ‘Steeds vaker krijgen deze kinderen zorg thuis. Hoe organiseer je dat het beste? Het gaat om het medische en verpleegkundige deel, maar vooral ook om de psychosociale ondersteuning. En niet alleen om zorg voor het kind, maar bijvoorbeeld ook voor eventuele broers en zussen.’ In alle gevallen is het complex maatwerk, aldus Huizinga, waarbij voor de meeste zorgverleners hulp aan deze kinderen en gezinnen niet hun core business is. Het delen van expertise en de onderlinge afstemming is cruciaal om kind en gezin op maat te helpen. En om de continuïteit te waarborgen.

Elkaar even bellen

Volgens Christophe verbeteren de korte lijnen binnen een NIK de samenwerking. ‘In het begin was er nog wel concurrentie voelbaar, waardoor organisaties niet of nauwelijks samenwerkten. Inmiddels is dat allemaal veranderd. Mensen kennen elkaar en bellen de ander makkelijker even. Ook verloopt de overdracht van tweede naar eerste lijn soepeler.’ Hoe de korte lijnen kunnen helpen, maakte Christophe onlangs nog mee bij een kind dat tamelijk onverwacht in het ziekenhuis overleed. ‘De ouders zaten met de handen in het haar. Via het NIK hebben we snel voor goede begeleiding kunnen zorgen.’ Een ander voorbeeld ging over een kind dat naar huis kwam om daar te sterven. ‘Er was geen gespecialiseerde kinderthuiszorg beschikbaar, maar we konden het zo organiseren dat de kinderarts in de ambulance meeging en dat de huisarts de morfinepomp thuis op zich nam.’

Integraal zorgplan

Het ZonMw-project heeft ervoor gezorgd dat het eerste netwerk uit een eerdere pilot in de regio Holland Rijnland, in de 6 andere regio’s navolging kreeg. Waar regionale organisaties elkaars naam aanvankelijk soms niet eens kenden, wordt nu overal veel intensiever samengewerkt. Toch is er volgens Huizinga en Christophe nog werk aan de winkel. Niet alle relevante hulpverleners zijn in elke regio al goed vertegenwoordigd. Ook gaat nog lang niet ieder kind vanuit het ziekenhuis met een integraal zorgplan naar huis. Christophe ziet het als een grote uitdaging het netwerk breder bekend te maken, bij ouders én hulpverleners. ‘Onze netwerkleden zijn daarvoor belangrijke ambassadeurs. Zelf zat ik laatst nog bij een refereeravond voor zo’n 70 kinderartsen. Die weten nu ook wat het NIK voor ze kan betekenen.’ Huizinga noemt als uitdaging om de zorg zo breed mogelijk te maken. ‘De focus is duidelijk al ruimer dan alleen maar medisch-verpleegkundig. Maar het uiteindelijke doel is een heuse multidisciplinaire, integrale aanpak.’

Drie gouden lessen voor samenwerking in de palliatieve fase 

 1. Kijk verder dan de medische aspecten en ontwikkel een brede blik. Richt je dus vooral ook buiten je eigen organisatie. Focus bovendien niet alleen op het kind zelf, maar ook op het gezin en de andere mensen om het kind heen.
 2.  Realiseer je dat professionals in de regio elkaar vaak nog niet zo goed kennen als je misschien verwacht. Investeer dus in de beginfase van de samenwerking in uitwisseling van wat partners (elkaar) te bieden hebben.
 3. Wees als netwerk creatief en laat je niet weerhouden door belemmeringen in de systemen en de financiering. Als je samenwerkt, blijkt er vaak meer mogelijk dan je denkt!

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

]]>
news-5260 Thu, 30 Jan 2020 10:56:00 +0100 In Mediator: ‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-39/bied-ouders-eerst-hulp-voor-hun-problemen-dan-pas-voor-drankgebruik/ Ouders die verslaafd zijn aan alcohol willen wel degelijk geholpen worden. Ze willen alleen niet worden aangesproken op hun drankgebruik, maar op de achterliggende problemen. Die benadering opent ook de weg naar hulp voor hun kind, blijkt uit onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Onderzoeksleider Dorothee Horstkötter verwerkte de resultaten met collega Anke Snoek in een brochure voor hulpverleners. news-5215 Fri, 24 Jan 2020 14:22:55 +0100 Meer onderzoek naar medische hulpmiddelen door nieuwe wetgeving https://publicaties.zonmw.nl/meer-onderzoek-naar-medische-hulpmiddelen-door-nieuwe-wetgeving/ Eind mei 2020 wordt de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) van kracht. De MDR vloeit voort uit een binnen Europa breed gedeelde wens om de veiligheid en prestaties van medische hulpmiddelen beter wettelijk te borgen. De nieuwe MDR vervangt drie eerdere richtlijnen. Deze zijn aangescherpt en hebben als Europese wet een meer bindend karakter. news-5061 Tue, 21 Jan 2020 11:25:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent vandaag 3 nieuwe subsidieoproepen. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Vandaag zijn de volgende subsidies opengesteld:

 • De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
 • De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
 • Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Let op

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn.
Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen goed doorneemt.

Webinar over subsidieoproepen van 13 januari

Op maandag 13 januari hield JZOJP een webinar over de subsidieoproen. Tijdens dit webinar konden deelnemers vragen stellen over het indienen van een aanvraag.
Het terugkijken van het webinar kan hier!

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Het overkoepelende VWS-programma en goede voorbeelden van De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek

]]>
news-5195 Tue, 21 Jan 2020 09:57:00 +0100 Tweet Nivel over promotie Aukelien Scheffelaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nivel-over-promotie-aukelien-scheffelaar/ news-5236 Mon, 20 Jan 2020 07:53:00 +0100 Tweet van Pauline Arts over promotie Minke Nieuwboer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-van-pauline-arts-over-promotie-minke-nieuwboer/