ZonMw subsidieoproepen Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Kwaliteit van zorg nl-nl Thu, 01 Oct 2020 04:03:54 +0200 Thu, 01 Oct 2020 04:03:54 +0200 TYPO3 news-6066 Mon, 24 Aug 2020 00:00:00 +0200 Toelatingsronde 2 (projectideeën) – programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/toelatingsronde-2-projectideeen-programma-topspecialistische-zorg-en-onderzoek-tzo/ Deze subsidieoproep heeft betrekking op de tweede toelatingsronde tot het programma TZO. Het doel van deze toelatingsronde is om te selecteren welke instellingen met welke topspecialistische functie voldoen aan de toelatingscriteria van het programma TZO. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een toelatingsverzoek indienen. news-6075 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Kwaliteit van Zorg: projectideeën Safety II en veiligheidsergonomie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kwaliteit-van-zorg-projectideeen-safety-ii-en-veiligheidsergonomie/ Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken kunnen subsidie aanvragen voor het in kaart brengen van oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II. news-5982 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-gepromoveerde-verpleegkundigen/ We zijn op zoek naar toptalenten! Gepromoveerde verpleegkundigen, die praktijkgericht onderzoek doen in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs, kunnen een persoonsgebonden subsidie aanvragen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn. news-6087 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-2/ Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. news-6094 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-complexe-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/ Huisartsen en/of (huisarts-)onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten en onderzoeksorganisaties met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Het gaat om complex onderzoek met forse methodologische uitdagingen. news-6052 Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Onderzoek van Onderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-van-onderwijs-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/ In deze subsidieronde kunnen uitsluitend universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs betreffende de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. news-6216 Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 +0200 Ontwikkeling verpleegkundige richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-verpleegkundige-richtlijn-verzorging-centraal-veneuze-katheters/ Organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van richtlijnen in combinatie met kennis over verpleegkundig en verzorgend handelen, kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een richtlijn verzorging Centraal Veneuze Katheters. news-6224 Wed, 30 Sep 2020 00:00:00 +0200 Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kenniswerkplaats-zingeving-en-geestelijke-verzorging/ De minister van VWS heeft begin 2019 subsidie beschikbaar gesteld aan de praktijk voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Met het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging wordt de verdere ontwikkeling van aandacht voor zingeving en de inzet van geestelijke verzorgers in de thuissituatie ondersteund.