ZonMw subsidieoproepen Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Kwaliteit van zorg nl-nl Tue, 04 Oct 2022 06:05:57 +0200 Tue, 04 Oct 2022 06:05:57 +0200 TYPO3 news-3545 Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +0200 ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-implementatie-science-practitioner-fellowship/ Deze persoonsgebonden implementatie fellowship subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen is een gezamenlijke oproep vanuit zeven verschillende ZonMw-programma’s: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, Zwangerschap en Geboorte. news-8936 Tue, 06 Sep 2022 00:00:00 +0200 Projectideeën enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-enkelvoudige-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde-1/ Huisartsen en/of huisarts-onderzoekers, verbonden aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten of verbonden aan Nederlandse onderzoeksorganisaties kunnen een projectidee indienen voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk belangrijk wetenschappelijk onderzoek, gericht op beantwoording van kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. news-8996 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0200 Doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorontwikkeling-van-goede-voorbeelden-binnen-de-kortdurende-herstelgerichte-zorg-voor-ouderen/ Het programma Beter Thuis richt zich op het stimuleren van de (integrale) kwaliteitscyclus voor de zorgvormen geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Binnen deze subsidieronde kunnen samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor de doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen. news-8924 Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0200 Ondersteunen van regio’s bij de organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteunen-van-regios-bij-de-organisatie-van-herstel-en-nazorg-bij-aanhoudende-klachten-na-een-c/ Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19 in een regionaal zorgnetwerk/andere organisatievormen die passen binnen de eigen regionale en lokale context. De samenwerkingsverbanden bestaan uit een (eerstelijns) zorgaanbieder/zorgorganisatie of een netwerk van (eerstelijns) zorgaanbieders/zorgorganisaties en een onderzoeksorganisatie. news-9003 Mon, 03 Oct 2022 00:00:00 +0200 Begeleiding en evaluatie van regio-projecten bij het organiseren van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/begeleiding-en-evaluatie-van-regio-projecten-bij-het-organiseren-van-herstel-en-nazorg-bij-aanhoude/ Nederlandse onderzoeksorganisaties en uitvoerders van een wettelijke taak-/belangenorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor een overkoepelend begeleidings- en evaluatieproject waarin kennis en ervaring uit de regio-projecten (geworven tijdens een eerdere subsidieoproep) en andere relevante initiatieven gedistilleerd wordt en (landelijk) wordt verspreidt.