ZonMw subsidieoproepen Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Kwaliteit van zorg nl-nl Fri, 30 Jul 2021 16:13:33 +0200 Fri, 30 Jul 2021 16:13:33 +0200 TYPO3 news-7326 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 (Door)ontwikkelen onderzoeksdata-infrastructuur forensische geneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorontwikkelen-onderzoeksdata-infrastructuur-forensische-geneeskunde/ GGD’en die werken met registratiesysteem Formatus kunnen subsidie aanvragen voor de (door)ontwikkeling van een onderzoeksdata-infrastructuur voor de forensische geneeskunde. Samenwerking met onderzoeksorganisaties (universiteiten, umc’s en hogescholen) die ervaring hebben met onderzoek op het gebied van forensisch (medisch) onderzoek is een vereiste. news-7327 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Kennisvergroting forensische geneeskunde: postmortaal onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-postmortaal-onderzoek/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoekorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van kennishiaat 1: ‘Welke vormen van aanvullend onderzoek kunnen bijdragen aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak?’ en/of kennishiaat 5: ‘Hoe kan de vaststelling van het postmortaal interval en van postmortale veranderingen verbeterd worden?’. news-7329 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Kennisvergroting forensische geneeskunde: beoordeling en interpretatie van letsel https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-beoordeling-en-interpretatie-van-letsel/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van Kennishiaat 4 uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG): ‘Welke nieuwe technieken kunnen effectief worden ingezet in de beoordeling en interpretatie van letsel door de forensisch arts?’. news-7458 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvragen-uitkomstgerichte-zorg/ Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. Het project moet een concreet eindproduct opleveren. De kennis moet publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen voor brede implementatie.