ZonMw subsidieoproepen Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Kwaliteit van zorg nl-nl Fri, 22 Oct 2021 00:14:53 +0200 Fri, 22 Oct 2021 00:14:53 +0200 TYPO3 news-7744 Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden: Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kwaliteitsgelden-verduurzamen-uitkomstgerichte-zorg/ Wetenschappelijke verenigingen die direct betrokken zijn bij de aandoeningen knieprothese, coloncarcinoom, cardiovasculair risicomanagement of chronische nierschade kunnen subsidie aanvragen voor het uitwerken van een showcase verduurzamen uitkomstgerichte zorg. Het doel is inzichtelijk maken hoe de verbinding tussen de fases in de kwaliteitscyclus gerealiseerd kan worden. news-7573 Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inhoudelijke-versterking-paramedische-samenwerking-in-de-herstelzorg/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg. Het gaat om revalidatiezorg of zorg-gerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie.