Projectomschrijving

Informatie voor betere zorg

Zorg voor ouderen met complexe problemen vraagt om goede informatievoorziening. Die informatie ontbreekt regelmatig. Hulpverleners delen informatie onvoldoende met elkaar of begrijpen elkaar niet door verschillend jargon. Ook de voorlichting aan ouderen zelf kan beter. Vaak is de informatie eenzijdig en nauwelijks afgestemd op hun informatiebehoefte.

Doel
Het project ontwikkelt het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP), voert het in, en evalueert het. ZWIP is een patiëntgericht instrument dat via internet toegankelijk is. Het moet de samenwerking tussen alle hulpverleners verbeteren en de kwetsbare oudere meer regie over de zorg geven.

Werkwijze
De onderzoekers brengen eerst in kaart met welke problemen ouderen te maken hebben en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de communicatie. Vervolgens ontwikkelen en testen zij het ZWIP. Ouderen, mantelzorgers en hulpverleners worden geschoold in het gebruik, waarna het ZWIP wordt ingevoerd.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen (> 70 jaar), mantelzorgers en betrokken hulpverleners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website