Projectomschrijving

Ondersteuning als oudere minder beslissingsvaardig wordt

Als ouderen minder beslissingsvaardig worden, worden familieleden vaak de vertegenwoordiger. Regelmatig worstelen naasten met de vraag hoe ze goede zorg kunnen bieden en tegelijkertijd rekening kunnen houden met de autonomie van de oudere. Professionele zorgverleners vragen zich af welke ruimte zij hebben om in te grijpen.

Doel
Het project zoekt naar praktische ‘richtlijnen’ en adviezen als antwoord op verschillende vragen: met welke morele problemen krijgen deze naasten te maken? Hoe ontstaan ze, hoe gaan de naasten ermee om en hoe kunnen zij ze beter hanteren?

Werkwijze
De onderzoekers houden eerst interviews met ouderen en hun naasten en met artsen en thuiszorgmedewerkers. Daarna maken zij vragenlijsten die zij aan de verschillende doelgroepen voorleggen. De uitkomsten van zowel de interviews als de vragenlijsten zijn de basis voor conceptadviezen.

Doelgroep
Naasten van ouderen met verminderde beslissingsvaardigheid, (thuiswonende) ouderen, thuiszorgmedewerkers en artsen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website