Projectomschrijving

Screenen van ouderen

Voor de professionals uit de eerste lijn bestaat geen goede methode om kwetsbare ouderen op te sporen. Daarnaast blijkt de invoering van een dergelijk instrument moeilijk vanwege de tijdsdruk. Daarom is behoefte aan een screening die rekening houdt met informatie die professionals al hebben over hun patiënten.

Doel
Het project test een simpele, doelmatige en gevalideerde screeningsmethode: de Easycare-Tweetraps Ouderen Screening (Easycare-TOS). Deze helpt de eerstelijns professional bij de identificatie van kwetsbare ouderen en brengt de zorg- en welzijnsbehoeften van de ouderen in kaart. Scholing, coaching en een eenvoudig informatiesysteem ondersteunen optimaal gebruik van Easycare-TOS.

Werkwijze
Het project onderzoekt of het een goede methode is, wat de voorspellende waarde is voor achteruitgang en hoeveel het gebruik van Easycare-TOS kost. Daarvoor worden 560 ouderen (70-plus) gescreend met Easycare-TOS en krijgen zij een geriatrisch onderzoek. De uitkomsten worden vergeleken.

Doelgroep
Ouderen (> 70 jaar), geselecteerd via huisartsenpraktijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website