Projectomschrijving

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord is geen groot alomvattend ‘zorgnetwerk’. Het bestaan van zorgnetwerken is echter van groot belang voor de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. In een natuurlijk zorgnetwerk kunnen innovaties in samenhang en vraaggestuurd geïmplementeerd worden.
Doelgroep
Ouderen en organisaties op gebied van wonen, welzijn en zorg.
Doel
Implementatie van het triage-instrument in en ondersteuning van zorgketens in regio Noord
Opbrengst
Toepassing triage-instrument in vier zorgnetwerken in regio Noord
Werkwijze
Het triage-instrument wordt binnen natuurlijke zorgnetwerken (zorgketens) toegepast. Dit zijn geografische gebieden (ter grootte van een (dorp in een) gemeente of (een wijk in) een stad waarbinnen alle partijen samenwerken. Binnen deze netwerken zijn alle partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg vertegenwoordigd en hebben ouderen een nadrukkelijke rol.
De activiteiten van het netwerk richten zich op triage van kwetsbare ouderen en de toeleiding naar zorg en dienstverlening. In dit project hebben vier zorgnetwerken in regio Noord een plan uitgewerkt om dit te realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website