Projectomschrijving

Inzicht in zorgvragen bij onverklaarde klachten

Er is nog onvoldoende bekend over de diversiteit van zorgvragen van mensen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en hun behoeften. Aangezien diagnostiek van SOLK complex is, worden ouderen met deze aandoening uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek. Het gevolg: er is weinig bekend over SOLK. Ook ontbreken niet-medische interventiemogelijkheden. Juist voor kwetsbare ouderen kunnen die essentieel zijn.

Doel
Het project geeft inzicht in de factoren die SOLK bepalen bij kwetsbare ouderen. Verder levert het project drie concrete maatregelen of interventies op. Daarnaast wordt gewerkt aan een model voor samenwerking tussen eerste en tweede lijn.

Werkwijze
De onderzoekers vergelijken 150 ouderen met SOLK met een controlegroep van ouderen zonder SOLK en een groep ouderen met depressieve klachten. Zo komen ze achter de determinanten voor SOLK en de zorgbehoeften. Een deel van de ouderen wordt daarnaast geïnterviewd.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen met SOLK.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website