Projectomschrijving

Screenen van kwetsbaarheid voor operatie

Een ziekenhuisopname, en dan vooral met grote chirurgische ingrepen, leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot complicaties, acute verwardheid (delier), functieverlies en sterfte. Een combinatie van screening en interventies kan bijdragen aan herstel, maar dat is nog niet onderzocht.

Doel
Het project onderzoekt het effect van screening voor een operatie. Daarbij gaat het om risico’s op delier, het medicijngebruik, voedingstoestand, conditie en zelfredzaamheid. Ouderen met een verhoogd risico krijgen interventies op maat, zoals conditietraining of hulp van een diëtist. Dit wordt indien nodig na de operatie voortgezet.

Werkwijze
Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven voert een gerandomiseerde, gecontroleerde trial uit. Alle mensen van 75 jaar en ouder die geopereerd worden, kunnen deelnemen aan het onderzoek. Doen ze mee, dan krijgen ze ofwel de interventie of de gangbare zorg. De uitkomsten worden vergeleken.

Doelgroep
Ouderen met een geplande grote operatie aan de buik of de borst(holte).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website