Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Ben Sajetcentrum heeft in het project ouderenparticipatie in de zorgvernieuwing in Amsterdam gewerkt aan visie en ontwikkeling van participatie van ouderen.

In het NPO programma is veel gewerkt met ouderen aan zorgvernieuwing. Met het aflopen van dit programma was het van belang om dat voort te zetten, maar ook te kijken naar nieuwe vormen en nieuwe doelgroepen.

Daarbij in ogenschouw nemend dat de wijze waarop zorgvernieuwingsprojecten worden uitgevoerd en gerealiseerd ook aan verandering onderhevig zijn.

In dit project hebben we twee sporen gevolgd die samen komen in een slot-document met visie en aanpak voor het vervolg.

De twee sporen waren:

1. Een inventariserend onderzoek over ouderenparticipatie. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport met de titel ‘Verschillende vormen van ouderenparticipatie’; Een onderzoek naar het doel, de wenselijkheid en de haalbaarheid van ouderenparticipatie’. Daarbij hoort een literatuurstudie over participatie.

2. Gesprekken met ouderen en andere betrokkenen over participatie, uitmondende in een grote bijeenkomst in november 2016 waarbij diverse vormen en wensen de revue passeerden.

Deze twee sporen hebben geleid tot een visie-document “Visie en 10-puntenplan ouderenparticipatie” wat als leidraad voor verdere werkzaamheden van het Ben Sajetcentrum werkt. En tevens, bijvoorbeeld door plaatsing op de website, als inspiratie kan dienen voor andere projecten en organisaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Ben Sajetcentrum heeft in het project ouderenparticipatie in de zorgvernieuwing in Amsterdam gewerkt aan visie en ontwikkeling van participatie van ouderen.

Het resultaat is een gedragen en uitvoerbaar visie-document en 10 punten plan voor ouderenparticipatie.

Dat is tot stand gekomen door

1. Een inventariserend onderzoek over ouderenparticipatie. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport met de titel ‘Verschillende vormen van ouderenparticipatie’; Een onderzoek naar het doel, de wenselijkheid en de haalbaarheid van ouderenparticipatie’. Daarbij hoort een literatuurstudie over participatie.

2. Gesprekken met ouderen en andere betrokkenen over participatie, uitmondend in een grote bijeenkomst in november 2016 waarbij diverse vormen en wensen de revue passeerden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Ben Sajetcentrum is een nieuwe academische werkplaats voor de langdurige zorg. Het centrum wil nieuwe zorgpraktijken ontwikkelen in Amsterdam, met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige zorgbehoefte te verbeteren. Juist omdat kwaliteit van leven het uitgangspunt is, en niet kwaliteit van zorg, is de participatie van ouderen (en andere mensen met een langdurige zorgvraag) het vertrekpunt in de activiteiten van het Ben Sajetcentrum. Hierbij is een constructieve samenwerking met het regionale NPO-ouderennetwerk belangrijk.

 

In de aanvraag is beschreven hoe we deze doelstelling willen bereiken. We stellen voor om eerst belangrijke thema’s en vraagstukken bij ouderenparticipatie te bespreken in een interactieve werksessie. Vervolgens ontwikkelen we een visiedocument, waarin we uiteenzetten hoe wij de actieve betrokkenheid van (ook de meer kwetsbare groepen) ouderen in onze activiteiten structureren en bestendigen. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak dat we realiseren. Daarnaast willen we in een van onze grotere regionale projecten in Amsterdam Noord starten met een nieuwe vorm van ouderenparticipatie, waarin ouderen niet alleen participeren als monitor, maar ook als kwartiermaker en mede-onderzoeker (co-creatie).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website