Projectomschrijving

Het Ben Sajetcentrum is een nieuwe academische werkplaats voor de langdurige zorg. Het centrum wil nieuwe zorgpraktijken ontwikkelen in Amsterdam, met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige zorgbehoefte te verbeteren. Actieve deelname van ouderen bij de activiteiten van het Ben Sajetcentrum is erg belangrijk, daardoor kan de zorg worden vernieuwd op een manier die aansluit bij de behoeften van ouderen.


Het Ben Sajetcentrum heeft in het project ouderenparticipatie aan de zorgvernieuwing in Amsterdam gewerkt aan visie en ontwikkeling van participatie van ouderen. In het Nationaal Programma Ouderenzorg is veel gewerkt met ouderen aan zorgvernieuwing. Met het aflopen van dit programma was het van belang om dat voort te zetten, maar ook te kijken naar nieuwe vormen en nieuwe doelgroepen. Daarbij in ogenschouw nemend dat de wijze waarop zorgvernieuwingsprojecten worden uitgevoerd en gerealiseerd ook aan verandering onderhevig zijn.

Doel:

Dit project had als doel om meer ouderen actief deel te laten nemen aan de projecten van het Ben Sajetcentrum.

Werkwijze:

Tijdens dit project zijn er twee sporen gevolgd die samen komen in een slotdocument met visie en aanpak voor het vervolg. De twee sporen waren:
1. Een inventariserend onderzoek over ouderenparticipatie. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport met de titel ‘Verschillende vormen van ouderenparticipatie’; Een onderzoek naar het doel, de wenselijkheid en de haalbaarheid van ouderenparticipatie’. Daarbij hoort een literatuurstudie over participatie.
2. Gesprekken met ouderen en andere betrokkenen over participatie, uitmondende in een grote bijeenkomst in november 2016 waarbij diverse vormen en wensen de revue passeerden.

Resultaten:

Deze twee sporten hebben geleid tot een visie-document “Visie en 10- puntenplan ouderenparticipatie” wat als leidraad voor verdere werkzaamheden van het Ben Sajetcentrum werkt. En waar, ook in dit project, veel ondersteuning is geboden aan actieve ouderen ten behoeve van implementatie van deze visie. De plaatsing van het document op de Ben Sajet website kan als inspiratie dienen voor andere projecten en organisaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website