Projectomschrijving

Zorgpad voor geriatrische revalidatie

In Nederland worden jaarlijks ruim 27.000 ouderen na een ziekenhuisopname doorverwezen naar een afdeling voor geriatrische revalidatie, meestal in een verpleeghuis of herstelkliniek. Doel is terugkeer naar hun oorspronkelijke woonsituatie. Ouderen ondervinden daarbij echter knelpunten, zoals gebrek aan coördinatie tussen zorgverleners. Al jaren vinden experimenten plaats om dit te verbeteren. Vanwege positieve ervaringen is behoefte ontstaan om dit te optimaliseren en formaliseren.

Doel
Het doel van dit project is de ontwikkeling en invoering van een ‘zorgpad geriatrische revalidatie’. Dat moet leiden tot betere zelfredzaamheid, participatie en ervaren kwaliteit van leven en minder zorglast van mantelzorgers. Ook moet dit het aantal heropnames verminderen en definitieve opname in een instelling uitstellen.

Werkwijze
Zorgorganisaties uit eerste, tweede en derde lijn gaan het zorgpad ontwikkelen, invoeren en evalueren. De resultaten gebruiken de onderzoekers voor het voorbereiden van regionale en nationale invoering.

Doelgroep
65-plussers met veel aandoeningen en betrokken mantelzorgers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website