Projectomschrijving

Het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) heeft een transitieproject opgezet voor betere aansluiting van het zorgaanbod op de behoeften van oudere migranten. De opgedane kennis en ervaring uit dit project wordt geborgd door vertaling naar het onderwijs.

Doelgroep

Studenten MBO, HBO

Doel

Vergroten van kennis van studenten over wensen en behoeften in zorg- en welzijn contact van oudere migranten. Deze behoeften en wensen, voortkomend uit culturele en religieuze achtergrond, zijn nog te weinig ingebed in het reguliere onderwijs van HBO als MBO zorg en welzijn.

Opbrengst

De Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact; 5 hoorcolleges en 5 werkcolleges met theorie en inhoud over onderwerpen binnen het terrein van zorg en welzijn voor oudere migranten.

Werkwijze

Wij willen meer stageplekken genereren waarin zorg wordt verleend aan migrantenouderen. De colleges bevatten 'Goede Voorbeelden' uit zorg en welzijn in de praktijk. Het is ook de bedoeling om de ouderen hun ervaringen te laten delen met de studenten, zodat het echt gaat leven bij de studenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website