Projectomschrijving

Een samenhangend aanbod

De zorg voor kwetsbare ouderen is vanuit het aanbod georganiseerd en wordt niet in samenhang aangeboden. Het aanbod van zorg, welzijn en wonen bijvoorbeeld, wordt door verschillende partijen geregeld. Een partij die de regie en verantwoordelijkheid heeft ontbreekt. De complexe behoeften die ouderen hebben, vragen hier echter wel om.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van het ‘Integrale Zorgmodel’. In dit model werken alle partijen samen, van signalering tot behandeling. Met daarbij ook aandacht voor mantelzorgers. Kwetsbare ouderen worden opgespoord met een speciale vragenlijst. Vervolgens overleggen alle betrokken zorgverleners over de zorg en activiteiten.

Werkwijze
Zes huisartspraktijken gaan met het model werken, zes andere niet. Met interviews, dagboeken, vragenlijsten en registraties van zorgverleners brengen de onderzoekers de resultaten in kaart. De twee groepen van zes worden met elkaar vergeleken.

Doelgroep
75-plussers die zelfstandig wonen en ziekten of beperkingen hebben vanwege hun leeftijd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website