Projectomschrijving

Betere signalering voor samenhangend zorgaanbod

Oudere mensen worden door lichamelijke, functionele en psychische achteruitgang vaak minder zelfredzaam. Daarnaast valt de sociale omgeving weg. Deze achteruitgang zien zorgverleners vaak pas laat. Het gevolg: hulp wordt niet op tijd georganiseerd, er wordt steeds gezocht naar oplossingen voor ad-hocproblemen en het zorgaanbod is versnipperd.

Doel
Binnen dit project wordt onderzocht wat de (kosten)effectiviteit is van de combinatie van screening en het maken en uitvoeren van een zorgactieplan. Daarvoor wordt een signaleringssysteem (Iscope) in huisartspraktijken getest. Dit systeem brengt structureel de problemen van ouderen in kaart. Indien nodig wordt voor de oudere een zorgactieplan opgesteld.

Werkwijze
Zestig huisartspraktijken vullen samen met ouderen vanaf 75 jaar regelmatig een vragenlijst in. De uitkomsten komen in het Elektronisch Medisch Dossier. Voor ouderen met meerdere problemen stelt de huisarts samen met zorgverleners een zorgactieplan op. Daarna benadert de huisarts zorgpartners.

Doelgroep
75-plussers in een huisartspraktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website