Projectomschrijving

In dit project vertaalden het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) de ervaringen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg naar de dagelijkse praktijk. NHG en V&VN werkten aan een samenhangend zorgaanbod dat beter is  afgestemd op individuele behoeften van ouderen.

Doel:

Het doel van dit project was om de zorg voor ouderen met complexe problemen te verbeteren door het creëren van een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Samenwerking tussen het regionale huisartsennetwerk, wijkverpleegkundigen, 2e en 3e lijns (para)medici en de hulpverleners uit de welzijnssector staat hierbij centraal.

Doelgroep:

Verpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen

Opbrengsten:

1.    Publicatie LESA Zorg voor kwetsbare ouderen: De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen beoogt de verdeling van taken tussen en verantwoordelijkheden van huisarts (praktijkverpleegkundige/-ondersteuner) en wijkverpleegkundige vast te leggen en daardoor de samenwerking te optimaliseren.
2.    Publicatie boek Protocollaire Ouderenzorg: Het boek Protocollaire Ouderenzorg editie 2015 is de volledig vernieuwde opvolger van de NHG-PraktijkWijzer Ouderenzorg (uitgave 2010). Het boek en alle informatie op deze website biedt huisartspraktijken en wijkverpleegkundigen ondersteuning bij het opzetten van hoogwaardige ouderenzorg en bij het verbeteren van die zorg. In het boek komen de organisatie, het zorgproces en de samenwerking op verschillende niveaus aan de orde. De kenmerkende problematiek is in casuïstiek uitgewerkt met voorbeelden van zorgplannen, handige schema’s voor diagnostiek en interventies en de opties bij behandeling en verwijzing.
3.    Herziening teksten op ThuisArts.nl: De teksten op Thuisarts.nl die betrekking hebben op ouderen zijn herzien.
4.    E-learning (kwetsbare) ouderen voor huisartsen: Met het online nascholingsprogramma Ouderenzorg is de huisarts weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg. Het nascholingsprogramma is erop gericht om de zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe hulpvragen te coördineren en te verbeteren. Het is met behulp van dit project gratis beschikbaar voor alle NHG-leden.
5.    E-learning (kwetsbare) ouderen voor eerstelijnsverpleegkundigen: Deze e-learning module is ontwikkeld voor verpleegkundigen die de samenwerking willen verbeteren. De doelgroep van deze module is de HBO-verpleegkundige die werkt in de wijk of in de huisartspraktijk en is gratis beschikbaar met behulp van dit project.

Deze producten zijn via de beroepsverenigingen beschikbaar.

Meer informatie:

-    LESA BeterOud
-    NHG Dossier ouderenzorg
-    VenVN e-learning

 

Ook interessant voor u:

-       Meer onderwijsproducten Ouderen

-        Themapagina Ouderen

-        Nieuwsbrief Ouderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website