Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project werd gevormd door een vanaf 2009 lopend samenwerkingsproject “Kleinschalig wonen voor mensen met dementie” van 9 zorgorganisaties, 2 ROC’s en Calibris, geïnitieerd door de provincie Utrecht. De provincie hecht er veel belang aan dat mensen met dementie zo dicht mogelijk bij hun vertrouwde leefomgeving terechtkomen als thuis wonen niet langer gaat. Daarom stimuleert zij zorgorganisaties om in de provincie locaties voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie te openen. Onder deze noemer zijn de 9 zorgorganisaties bijeengekomen en werken zij samen aan vraagstukken om kleinschalig wonen voor mensen met dementie op een kwalitatief hoogwaardige en verantwoorde wijze te organiseren. De projectperiode stond in het teken van productontwikkeling en implementatie, m.b.t. onderwijsprogramma's -gericht op het begeleiding- en zorgconcept kleinschalig wonen voor mensen met dementie- binnen zorg en onderwijs en in een samenwerkingstructuur van zorg en onderwijs.

Het samenwerkingsproject was gebaseerd op de volgende lijnen:

• In kleinschalige woningen voor mensen met dementie wordt anders ‘gezorgd’ dan op een grootschalige(r) zorgafdeling. Medewerkers en organisatie moeten hiervoor toegerust worden.

• Bewoners vormen samen met de medewerkers van een woning een huishouding, waarin alle dagelijkse woonactiviteiten zoveel mogelijk in gezamenlijkheid vorm krijgen.

• Alles wat in een normaal huishouden gebeurt, gebeurt ook in een kleinschalige woning. Met dit verschil dat de bewoners van dit huishouden een vorm van dementie en/of andere “ouderdomsaandoening” hebben. Zij hebben elke dag weer 24 uur deskundige begeleiding en verzorging nodig. Deze verzorging moet een plek krijgen in het alledaags wonen. In tegenstelling tot een meer traditionele zorgafdeling waarbij het wonen over het algemeen een plek krijgt in de planning van de zorgverlening.

• De omslag van werken van een grootschalige setting naar kleinschaligheid is voor de meeste medewerkers en organisaties een uitdagende en spannende opgave, omdat het een volledige organisatiecultuuromslag betreft, evenals een grote omslag in de “hoofden” van medewerkers en in hun identificatie met hun beroep (van verzorgende naar zorgen voor gezondheid en welbevinden). Dit geldt ook voor ondersteunende en facilitaire diensten.

• Deze omslag kan versterkt en versneld worden door in het initiële beroepsonderwijs al aandacht te schenken aan het werken binnen kleinschalige woonvoorzieningen. Leerlingen en stagiaires beïnvloeden hiermee de generatie zittende medewerkers die de omslag aan het maken is.

• In het werkveld ouderenzorg is veel expertise ontwikkeld rond werken en wonen binnen kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Deze expertise moet meer ingezet worden binnen het initiële beroepsonderwijs. Docenten en experts uit het werkveld moeten meer inhoudelijk samen optrekken en kennisdelen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project zijn:

• Competentieprofiel medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie; opgenomen door Calibris in diverse formele documenten en gepubliceerd in onderwijsvakbladen

• Basismodule kleinschalig wonen binnen initieel beroepsonderwijs niveau 3 VIG/MZ ROC MN en MBO Amersfoort (reader en lesprogramma)

• Een website ‘Te gek zo’n stageplek’, gericht op werving van jongeren voor de ouderenzorg / kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

• Aanbod en organisatie van verdiepende studiedagen voor BOL stagiaires en BBL leerlingen en hun werkbegeleiders, gecoördineerd door zorg en onderwijs, volgens een sterk inhoudelijk programma

• Een programma voor docentenstage

• Een rapport gebaseerd op een processtudie van een onafhankelijk organisatie-/adviesbureau naar de succesvolle medewerker: waardevol voor zorgorganisaties en onderwijs met

een bijbehorend kaartspel dat (met teams) gespeeld kan worden en inzoomt op dat wat de medewerker nodig heeft om succesvol te zijn binnen het concept van kleinschalig wonen

• Een werkvormenboek waarin het competentieprofiel van die succesvolle medewerker kleinschalig wonen vertaald is naar 11 essentiële gedragingen (op posterformaat),

en bijzonder creatieve, aansprekende werkvormen om deze 11 gedragingen te faciliteren, implementeren, te borgen, te blijven voeden voor operationeel leidinggevenden en hun (woon)zorgteams, opleidingsfunctionarissen en docenten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag is onderdeel van een langer lopend samenwerkingsproject “Kleinschalig wonen voor mensen met dementie” van 9 zorgorganisaties en 2 ROC’s (zie bijlage 1). Dit project is geïnitieerd door de provincie Utrecht. De provincie hecht er veel belang aan dat mensen met dementie zo dicht mogelijk bij hun vertrouwde leefomgeving terechtkomen als thuis wonen niet langer gaat. Daarom stimuleert zij zorgorganisaties om in de provincie locaties voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie te openen. Onder deze noemer zijn de 9 zorgorganisaties bijeengekomen en werken zij samen aan vraagstukken om kleinschalig wonen voor mensen met dementie op een kwalitatieve verantwoorde wijze te organiseren. De afgelopen projectperiode stond in het teken van kennismaken, randvoorwaarden benoemen en creëren en plannen maken en materiaal ontwikkelen. De komende periode staat in het teken van producten afmaken en implementeren. Deze projectperiode loopt tot en met augustus 2012. Deze subsidieaanvraag wordt gedaan voor de activiteiten in 2011.

 

Het samenwerkingsproject is gebaseerd op de volgende lijnen:

• In kleinschalige woningen voor mensen met dementie wordt anders ‘gezorgd’ dan op een grootschalige(r) zorgafdeling. Medewerkers en organisatie moeten hiervoor toegerust worden.

• Bewoners vormen samen met de medewerkers van een woning een huishouding, waarin alle dagelijkse woonactiviteiten zoveel mogelijk in gezamenlijkheid vorm krijgen.

• Alles wat in een normaal huishouden gebeurt, gebeurt ook in een kleinschalige woning. Met dit verschil dat de bewoners van dit huishouden een vorm van dementie en/of andere “ouderdomsaandoening” hebben. Zij hebben elke dag weer 24 uur deskundige begeleiding en verzorging nodig. Deze verzorging moet een plek krijgen in het alledaags wonen. In tegenstelling tot een meer traditionele zorgafdeling waarbij het wonen over het algemeen een plek krijgt in de planning van de zorgverlening.

• De omslag van werken van een grootschalige setting naar kleinschaligheid is voor de meeste medewerkers en organisaties een uitdagende en spannende opgave, omdat het een volledige organisatiecultuuromslag betreft, evenals een grote omslag in de “hoofden” van medewerkers en in hun identificatie met hun beroep (van verzorgende naar zorgen voor gezondheid en welbevinden). Dit geldt ook voor ondersteunende en facilitaire diensten.

• Deze omslag kan versterkt en versneld worden door in het initiële beroepsonderwijs al aandacht te schenken aan het werken binnen kleinschalige woonvoorzieningen. Leerlingen en stagiaires beïnvloeden hiermee de generatie zittende medewerkers die de omslag aan het maken is.

• In het werkveld ouderenzorg is veel expertise ontwikkeld rond werken en wonen binnen kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Deze expertise moet meer ingezet worden binnen het initiële beroepsonderwijs. Docenten en experts uit het werkveld moeten meer inhoudelijk samen optrekken en kennisdelen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website