Projectomschrijving

Evaluatie van casemanagement dementie 

Vanaf de eerste verschijnselen van dementie tot aan het overlijden maken mensen met dementie en hun mantelzorgers een langdurig zorgtraject door. Daarin blijkt de afstemming tussen diverse zorgaanbieders belangrijk. Het programma Ketenzorg Dementie verbetert deze afstemming door de inzet van casemanagement. Hierover is echter nog veel onduidelijk. 

Doel
Het project geeft meer inzicht in de diverse vormen van casemanagement. Na het project is duidelijk wat de succes- en faalfactoren zijn, de effecten voor mantelzorgers en de kosten en baten van de diverse varianten.

Werkwijze
De projectgroep bekijkt in iedere regio hoe het casemanagement is vormgegeven. Twee keer vullen mantelzorgers een vragenlijst in. Die gaat over wensen en problemen, kwaliteit van leven, zorggebruik van zorgvrager en tevredenheid. Aanvullend houden de onderzoekers focusgesprekken met een deel van de mantelzorgers. Ook vinden focusgroepsgesprekken plaats en wordt een kosten-batenanalyse gemaakt.

Doelgroep
Dertien perifere netwerken voor ketenzorg dementie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website