Projectomschrijving

Langer zelfstandig dankzij aanpassing en diensten

Woonservicegebieden zijn gewone wijken of dorpen met een dienstenaanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Het doel van de gebieden is dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen wonen. De effectiviteit hiervan is echter nog niet onderzocht.

Doel
Dit project onderzoekt in tien proeftuinen het effect van de woonservicegebieden op het behoud van gezondheid, welbevinden en doelmatigheid. Het resultaat is de basis voor een openbaar ‘Advies inzake woonservicegebieden’ aan de bewindslieden van VWS, Infrastructuur en Milieu en de provincies.

Werkwijze
Het onderzoek start met een inventarisatie van de veranderingstheorieën die ten grondslag liggen aan de verwachtingen van woonservicegebieden. Vervolgens onderzoeken de projectmedewerkers indicatoren voor gezondheid, welbevinden en doelmatigheid van de levering van zorg en ondersteuning. De tien proeftuinen worden daarvoor vergeleken met vergelijkbare woonmilieus die geen woonservicegebied zijn.

Doelgroep
Ouderen en mensen met een beperking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website