Projectomschrijving

Deskundigheidsbevordering bij dementie

In Noord-Limburg zijn door het groeiende aantal cliënten met dementie maatregelen nodig om hun vraag en het aanbod van mantelzorgers op elkaar af te stemmen. Inmiddels hebben zorg- en welzijnsorganisaties ketenzorg georganiseerd. De kennis en vaardigheden van medewerkers zijn speerpunten voor verbetering.

Doel
Zorg- en welzijnsorganisaties hebben afgesproken dat binnen drie jaar 75 procent van de medewerkers is bijgeschoold over dementie. Daarom wordt een inhoudelijke scholing voor de eigen medewerkers ontwikkeld en een ‘train de trainer’-module waarmee opleiders scholing kunnen verzorgen. Beide onderdelen lenen zich voor gebruik in andere organisaties.

Werkwijze
ROC Nijmegen ontwikkelt het scholingsprogramma. Alle vijfduizend medewerkers krijgen een basisscholing van twee dagdelen. Daarnaast krijgen medewerkers van niveau 3 en 4 twee dagdelen extra. Binnen deze subsidieaanvraag wordt de scholingsmodule uitgewerkt en krijgen de eerste tweehonderd medewerkers scholing. Daarna vindt evaluatie en bijstelling plaats. 

Doelgroep
Zorgprofessionals die werken met mensen met dementie in Noord-Limburg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website