Projectomschrijving

Het effect van een consultatiebureau

Er komen steeds meer consultatiebureaus voor ouderen. Tijdens een consult krijgen en geven ouderen informatie over bijvoorbeeld hun fysieke gezondheid, leefstijl of cognitief functioneren. Deze consulten zijn een vorm van preventieve zorg, want problemen worden eerder opgespoord. Het is echter onduidelijk of deze screening van ouderen effectief is.

Doel
Het doel van dit project is inzicht te krijgen in het effect van de consultatie op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen. Welke instrumenten zijn er bijvoorbeeld nodig? En is zo’n consultatiefunctie haalbaar voor de huisartsenpraktijk?

Werkwijze
Een groep ouderen die de consultatiefunctie krijgt, wordt vergeleken met een groep die gangbare zorg krijgt. Bij de start, tussendoor en achteraf wordt van beide groepen de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven gemeten met speciale vragenlijsten. Vergelijking moet uitwijzen of de consultatiefunctie effect heeft.

Doelgroep
75-plussers die thuis wonen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website