Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ hebben Vilans en hogeschool Windesheim samen met tien ouderenzorgorganisaties en verschillende lectoren en docenten, gewerkt aan handvaten voor de zinvolle inzet van robotica in de zorg. De opzet van de werkplaats was kort cyclisch. Bij de start stonden prangende vragen over robotica van zorgprofessionals en docenten centraal. In vier bijeenkomsten maakten zorgorganisaties kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Elke deelnemer experimenteerde vervolgens met een robot in hun organisatie. De kennis en opgedane ervaringen met de robots werden gedeeld in de werkplaats. De geleerde lessen en ervaringen uit het onderwijs zijn gebruikt voor de ontwikkeling van kennisproducten voor de beroepspraktijk én het onderwijs. Praktische informatie en filmpjes over tien robots, (les)materialen om aan de slag te gaan met robotica, tips en ervaringen uit de praktijk zijn het resultaat. De resultaten en ervaringen zijn gepresenteerd tijdens een afsluitende robotparty met meer dan tachtig deelnemers. De informatie en producten zijn terug te vinden op www.zorgvoorbeter.nl/zorgrobotica.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen met zorgorganisaties, docenten en lectoren uit het mbo- en hbo-onderwijs, is er gewerkt aan handvaten voor een zinvolle inzet van robotica in de zorg. De belangrijkste resultaten zijn de ervaringen uit experimenten met robots die plaatsvonden bij zorgorganisaties. Deze zijn samengevat in een overzicht met informatie en tips over tien robots (kennisclips). Daarnaast zijn handige werkvormen ontwikkeld waarmee zorgorganisaties zelf aan de slag kunnen met het zinvol uitproberen van robotica. Naast deze resultaten zijn er specifiek voor het onderwijs kennisproducten ontwikkeld. Lesmaterialen en informatie voor docenten en (stage)opdrachten en een kennisquiz voor studenten. De resultaten, materialen en ervaringen zijn gedeeld tijdens een ‘robotparty’ met ruim tachtig deelnemers uit de ouderenzorg en het onderwijs. Alle informatie is te vinden op het kennisplein Zorg voor Beter:

1. Overzicht (kennisclips) van verschillende robotica toepassingen www.zorgvoorbeter.nl/zorgrobots

2. Lesmateriaal over zorgrobots www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/kennisbundels/robots-in-de-zorg

3. Pagina met werkvormen, informatie en ervaringen voor een zinvolle in de beroepspraktijk www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/robots-in-de-zorg/praktijk

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er gebeurt om ons heen steeds meer met robotica, hierdoor liggen er veel kansen om het Zorg voor Beter kennisplein te verrijken. Er zijn genoeg vragen te bedenken voor de juiste inzet van robotica: Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden van robotica? Hoe maak je als zorgorganisatie hierin keuzes? En hoe voorkom je dat de inzet van robots niet het doel op zich wordt, maar een middel blijft? Wat is financiële en beheersmatige impact van de introductie van robots? Dragen zorgrobots niet bij aan ontzieling van de zorg? En concurreren ze de zorgprofessional – en daarmee het persoonlijke contact – niet weg?

 

We gaan in de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de Zorg’ aan de slag met prangende vragen over en ervaringen met zorgrobots. De professional van de werkvloer én de cliënten en hun mantelzorgers staat hierin centraal. We verkennen via een praktijkgerichte aanpak of robotica de mogelijkheden vergroot die cliënten en zorgverleners ten diensten staan. We redeneren vanuit behoeftes en wensen van de doelgroepen en onderzoeken daarna of een robot een wenselijk middel is. De kansen en bedreigingen van de inzet van robots in de zorg worden geëxpliciteerd en beoordeeld.

 

We werken bij kennisontwikkeling vanuit het principe van co-creatie. Co-creatie betekent: samen met betrokkenen werken aan duurzame oplossingen. Uit ervaring weten we dat we alleen op deze wijze komen tot toevoegende kennisontwikkeling en toepassing van kennis. Kenmerkend voor co-creatie is dat we niet kiezen voor de ‘quick fix’.

 

De organisatie van de werkplaats is een samenwerking van Vilans en Hogeschool Windesheim en bestaat uit een aantal fases:

 

FASE 1: VOORBEREIDING & WERVING (FEBRUARI TOT APRIL)

Verkenning van beschikbare informatie aan de hand van deskresearch en gesprekken met mensen uit het onderwijs en beroepspraktijk. Start werving en ophalen ervaringen via kennisplein Zorg voor Beter en BeterOud

 

FASE 2: START WERKPLAATS - ERVARINGEN (APRIL)

Op basis van de meest prangende vragen die in fase 1 naar boven zijn gekomen met betrekking tot bijvoorbeeld het gebruik van robotica, wordt met de deelnemers bepaald welk vraag voor hun het meest opportuun is om mee te starten in de werkplaats.

 

FASE 3: TIJDENS WERKPLAATS – INZICHTEN & KANSEN (MEI - SEPTEMBER)

De deelnemers gaan aan de slag. Wat zijn negatieve invloeden van robotica, wat zijn positieve invloeden van robotica? Wat staat er onder aan de streep? Tijdens deze fase wordt extra aandacht besteed aan het vastleggen en communiceren van leerervaringen.

 

FASE 4: TIJDENS WERKPLAATS – OPLOSSINGEN (OKTOBER - NOVEMBER)

Onderwijs en beroepspraktijk blijven samen leren. Hoe zorgen we ervoor dat de geleerde lessen van de werkplaats doorgaan binnen en buiten de deelnemende organisaties?

 

FASE 5: EVALUATIE EN VERDERE VERSPREIDING (DECEMBER - JANUARI)

In deze resterende fase wordt verdere aandacht geschonken aan de verspreiding van de resultaten van de werkplaats in overige onderwijsinstellingen en continuïteit van het thema op het kennisplein Zorg voor Beter en Beter Oud.

 

TIJDENS ELKE FASE: COMMUNICATIE (FEBRUARI 2017 – JANUARI 2018)

Ook voor de mensen die niet lijfelijk mee kunnen doen wordt er actief via het kennisplein Zorg voor Beter een ‘digitale werkplaats’ aangeboden. Dit is een mix van bestaande middelen en middelen die door de werkplaats gemaakt worden. Op die manier leert een grotere achterban uit onderwijs en beroepspraktijk mee met de werkplaats. Er vindt ook actieve verbinding plaats met relevante activiteiten buiten werkplaats.

 

Na de werkplaats zijn er praktische, aansprekende handvatten voor en door mensen uit het onderwijs en beroepspraktijk ontwikkeld. Deze gaan helpen om iedereen zelf over de (on)mogelijkheden van robotica in het alledaagse werk mee te praten, denken en doen. Op die manier kan iedereen zelf zinvol bij dragen bij aanschaf, acceptatie en implementatie. Er is ruim aandacht besteed aan de implementatie van de resultaten van de werkplaats en heeft een goede evaluatie plaatsgevonden. Het lerend vermogen van de werkplaats is vertaald in werkwijzen om zelf de inzichten uit de werkplaats te versterken en te verankeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website