Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eén van de pijlers van de transities in de langdurige zorg is het herstellen van het vertrouwen in professionals. Het vertrouwen dat professionals hun vak verstaan en dat juist professionals nodig zijn om in samenspraak met hun cliënten te bepalen wat goede zorg is en wat niet. De afgelopen jaren is kwaliteitsbeleid vooral 'van buitenaf' vormgegeven. Externe partijen zoals zorgverzekeraars en inspectie vroegen informatie op, om te kunnen weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van de geboden zorg. Deze informatiebehoefte werkt erg sturend op wat managers/bestuurders van hun medewerkers willen weten. Op verpleegkundigen en verzorgenden had deze werkwijze vooral een demotiverend effect. Er was geen relatie met het eigen werk, en de kwaliteit daarvan voor de cliënt.

In deze werkplaats staat het ambacht van verpleegkundigen en verzorgenden centraal. Het vermogen om zélf te beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is en zo nodig daarop acties te ondernemen om deze te verbeteren.

Als verpleegkundigen en verzorgenden de verzamelde informatie wèl kunnen inzetten ten behoeve van hun werk worden zij intrinsiek gemotiveerd om met kwaliteit aan de slag te gaan. De uitkomsten van de metingen die organisaties doorgaans doen zijn echter over het algemeen niet bruikbaar voor zorgteams. De informatie gaat bijvoorbeeld over een hele locatie, is een half jaar oud of de gegevens zijn niet in één oogopslag te interpreteren. Wanneer de teams wel gebruik kunnen maken van de uitkomsten van bestaande metingen kunnen zij betekenis geven aan deze cijfers door de uitkomsten te koppelen aan hun dagelijkse praktijk, ze te plaatsen in de context van hun werk. Dit kan hun helpen keuzes te maken, prioriteiten te stellen en in samenspraak met cliënten en mantelzorgers vast te stellen wat en hoe ze willen verbeteren.

De werkplaats gaat aan de slag met verpleegkundigen en verzorgenden die al op deze manier vormgeven aan hun leiderschap op kwaliteit. De werkbare elementen én de dilemma's die zij tegenkomen en waar zij mee omgaan vormen de ingrediënten voor een methodiek over betekenisvol aan de slag met registraties. De tools die op dit moment beschikbaar zijn voor teams, instrumenten die schriftelijk of digitaal inzicht geven in prestaties zullen door verpleegkundigen en verzorgenden beoordeeld worden op bruikbaarheid. Hieruit destilleert de werkplaats een checklist waarmee andere verpleegkundigen en verzorgenden tools kunnen beoordelen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website