Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het algemene doel was bottom-up verspreiding en implementatie van de Transmurale Zorgbrug vanuit de ouderen zelf, onder de ouderen. Voor de implementatie hebben we ons gericht we op de regio Groot Amsterdam (7 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties), de ontsluiting va de (informatie)materialen zal landelijk gebeuren in samenwerking met de CSO en het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

De meetbare doelen zijn als volgt:

1. De ouderen in onze regio en landelijk hebben (informatie)materialen, die hen kunnen ondersteunen bij de verspreiding, voorlichting en implementatie van de Transmurale Zorgbrug. We hebben nu besproken dat dit tenminste inhoudt dat zij TZB presentaties kunnen houden, dat we een antal artikelen schrijven voor onder andere de Nestor (KBO), Perspectief (PCOB) en het ANBO Magazine (ANBO); een factsheet in begrijpelijk Nederlands over de Transmurale Zorgbrug en hulp/ondersteuning bij benaderen van o.a. de (zorg)clientenraden.

2. We ontwikkelen materiaal voor de ouderen over de Transmurale Zorgbrug en waar je op moet letten bij bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis. Dit materiaal moet tevens landelijke te gebruiken zijn.

3.We ontwikkelen informatie (geschreven en getekend), waarin begrijpelijk uitleg wordt gegeven over de geriatrische problemen die zich (kunnen) voordoen en wat je in het ziekenhuis en later thuis ook kan (blijven) doen.

 

De VIMP heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd, die bij hebben gedragen aan de implementatie van de Transmurale Zorgbrug in Amsterdam en de rest van Nederland.

- Er is een artikel geschreven door de ouderenmonitors zelf. Dit artikel is verschenen in het tijdschrift Pensioenbelangen. Een duidelijk voorbeeld van bottum-up verspreiding. Er zijn tientallen reacties van ouderen binnengekomen op dit artikel.

- De projectleider heeft in november een presentatie gegeven bij de KBO in Almere, waar ruim 60 ouderen aanwezig waren.

- Twee ouderenmonitors hebben een stand gehad bij een beurs over ouderen. Zij hebben daar ook materiaal over TZB verspreid.

- Er is samen met de leergemeenschap Transmurale Zorg Beter Oud een folder ontwikkeld voor ouderen die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis.

- Tevens is zijn er twee filmpjes ontwikkeld waarin een oudere vertelt over haar ervaringen tijdens en na een ziekenhuisopname, om ouderen hierover te informeren en wat het belang daarom is van interventies zoals een Transmurale Zorgbrug. Deze zijn op landelijk niveau te gebruiken.

- In de Beter Oud Leergemeenschap Transmurale Zorg is het seniorvriendelijke ziekenhuis aan bod gekomen, en in de criteria voor het keurmerk zitten de verschillende onderdelen van de TZB verwerkt

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De VIMP heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd, die bij hebben gedragen aan de implementatie van de Transmurale Zorgbrug in Amsterdam en de rest van Nederland.

- Er is een artikel geschreven door de ouderenmonitors zelf. Dit artikel is verschenen in het tijdschrift Pensioenbelangen. Een duidelijk voorbeeld van bottum-up verspreiding. Er zijn tientallen reacties van ouderen binnengekomen op dit artikel.

- De projectleider heeft in november een presentatie gegeven bij de KBO in Almere, waar ruim 60 ouderen aanwezig waren.

- Twee ouderenmonitors hebben een stand gehad bij een beurs over ouderen. Zij hebben daar ook materiaal over TZB verspreid.

- Er is samen met de leergemeenschap Transmurale Zorg Beter Oud een folder ontwikkeld voor ouderen die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis.

- Tevens is zijn er twee filmpjes ontwikkeld waarin een oudere vertelt over haar ervaringen tijdens en na een ziekenhuisopname, om ouderen hierover te informeren en wat het belang daarom is van interventies zoals een Transmurale Zorgbrug. Deze zijn op landelijk niveau te gebruiken.

- In de Beter Oud Leergemeenschap Transmurale Zorg is het seniorvriendelijke ziekenhuis aan bod gekomen, en in de criteria voor het keurmerk zitten de verschillende onderdelen van de TZB verwerkt

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP is gelinkt aan de NPO innovatie de Transmurale Zorgbrug. Deze innovatie is bewezen effectief op het voorkomen van sterfte bij ouderen na ziekenhuisopname. De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift JAMA internal medicine. Het ouderennetwerk ziet het belang van deze innovatie. Zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties, hebben aangegeven te willen starten met de Transmurale Zorgbrug (TZB). En vooral ouderen zelf zien en ondervinden reeds de meerwaarde van de Transmurale Zorgbrug.

 

We willen met de VIMP de Transmurale Zorgbrug verder verspreiden in de regio, waarbij de ouderen uit ons netwerk, maar ook uit het landelijk netwerk belangrijke verspreiders zijn van de Transmurale Zorgbrug.

We verwachten dat door deze bottom-up verspreiding via de ouderen zelf de implementatie nog een verdere boost en daardoor de noodzakelijke bekendheid bij de ouderen krijgt. We willen dit onder andere bereiken door:

1. ouderen uit de netwerken de tools te geven om een actieve rol te kunnen spelen bij de implementatie van de TZB. Denk hierbij o.a. aan voorlichting (flyer), TZB presentaties in ouderenbijeenkomsten of ouderenadviesraden, artikelen publiceren gericht op ouderen en hulp bieden bij contacten leggen met o.a. de (zorg)cliëntenraden.

2. materiaal ontwikkelen voor ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen om hen te informeren over de Transmurale Zorgbrug en wat dit voor hen als patiënt oplevert.

3. gerichte informatie te ontwikkelen voor ouderen op het gebied van geriatrische problematiek en het belang van bewegen tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

 

We werken in deze VIMP samen met een aantal belangrijke partners; ten eerste de ouderennetwerken van het AMC en VUmc, het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis en de CSO, waardoor we maximale ontsluiting van de informatie bereiken voor de ouderen zelf. We verwachtten dat deze insteek leidt tot meer bekendheid van de TZB bij ouderen, die nodig is om ervoor te zorgen dat zij zelf bij ziekte ook gaan vragen om deze vorm van zorg te ontvangen. Dit zal naar verwachting leiden tot een implementatie-impuls.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website