Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een veel voorkomende aandoening bij ouderen is hartfalen. Patiënten met hartfalen hebben veel andere ziekten (waaronder depressie) en worden vaak opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel meer vrouwen hartfalen hebben dan mannen, is er weinig bekend over verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van ziekenhuisopnames, het vóórkomen van depressie en andere ziekten. Daarom is er onderzoek gedaan op de gegevens in een al bestaande database, de TOPICS-MDS database. Deze database bevat gegevens over de fysieke en geestelijke gezondheid van 38.000 ouderen uit 41 projecten in Nederland.

 

7100 ouderen met hartfalen zijn onderzocht. Depressie kwam vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Patiënten met hartfalen die aangaven depressief te zijn, hadden meer andere ziekten dan patiënten die niet depressief waren. Vrouwen hadden vaker andere ziekten dan mannen. Toch worden mannen met hartfalen vaker opgenomen in het ziekenhuis.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressie kwam vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Patiënten met hartfalen die aangaven depressief te zijn, hadden meer andere ziekten dan patiënten die niet depressief waren. Vrouwen hadden vaker andere ziekten dan mannen. Toch worden mannen met hartfalen vaker opgenomen in het ziekenhuis.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen is het nodig dat bij de scholing van zorgprofessionals meer nadruk wordt gelegd op ouderenzorg en zorg in de wijk. Een van de aandoeningen die veel bij ouderen voorkomt is hartfalen. Naar schatting waren er in januari 2011 ruim 141.000 mensen in Nederland met hartfalen, 61.500 mannen en 80.100 vrouwen. In 2011 werden de kosten voor de zorg voor hartfalen geschat op 940 miljoen euro. Patiënten met hartfalen hebben niet alleen vaak multimorbiditeit en een hoog zorggebruik, maar ook worden zij frequent opgenomen in het ziekenhuis en hebben zij een lage kwaliteit van leven en meer depressieve klachten.

 

Kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen met hartfalen op het gebied van somatische en psychiatrische multimorbiditeit en zorggebruik in Nederland ontbreekt, terwijl er internationaal steeds meer aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen bij oorzaak, presentatie, diagnose en multimorbiditeit bij hartfalen, en de gevolgen die deze verschillen impliceren voor preventie- en behandelingsstrategieën bij mannen en vrouwen. Het is belangrijk dat verschillen in multimorbiditeit tussen mannen en vrouwen met hartfalen in Nederland bekend zijn, zodat de zorg voor mannen en vrouwen met hartfalen verbeterd wordt en toegespitst op de specifieke zorgbehoefte van mannen met hartfalen en de specifieke zorgbehoefte van vrouwen met hartfalen.

 

Uit onderzoeken in de Verenigde Staten blijkt dat depressie bij patiënten met hartfalen leidt tot meer heropnames, dat depressie bij hartfalen gelinkt is aan hogere mortaliteit en dat verergering van depressieve klachten geassocieerd wordt met een slechtere prognose bij hartfalen.

Vaak worden psychiatrische aandoeningen bij somatische ziekten niet of slecht herkend, wat leidt tot slecht gecoördineerde zorg en inefficiënte inzet van zorg. Omdat psychiatrische ziekten bij een somatische ziekte vaak niet herkend worden door zorgprofessionals, biedt de TOPICS-MDS de mogelijkheid om door middel van zelf-gerapporteerde multimorbiditeit en symptomen van angst en depressie, na te gaan wat de prevalentie van deze symptomen bij Nederlandse mannen en vrouwen met hartfalen is, en of deze prevalentie overeenkomt met eerder gerapporteerde prevalenties. Aangezien vrouwen met hartfalen vaker depressies hebben dan mannen met hartfalen, zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen belangrijk, om zo de implicaties voor de zorg en de zorgorganisatie beter te begrijpen.

 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is:

Verschillen oudere vrouwen met hartfalen van oudere mannen met hartfalen in de mate van multimorbiditeit en mate van zorggebruik?

 

Doelstelling:

Het verbeteren / ontwikkelen van:

- Kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen met hartfalen en daarbij somatische en psychiatrische co-morbiditeit

- Kennis over de verschillen tussen mannen met hartfalen en vrouwen met hartfalen zorggebruik: aantal dagen ziekenhuisopname, aantal keer ongeplande huisartsenbezoeken (huisartsenpost / huisbezoek huisarts in de avond, nacht of weekend), uren thuiszorg, aantal dagen dagbehandeling, aantal weken tijdelijke opname verzorgingshuis en aantal weken tijdelijke opname verpleeghuis

- Kennis over de verschillen tussen mannen met hartfalen en zelfgerapporteerde angst/depressie en vrouwen met hartfalen en zelfgerapporteerde angst/depressie en zorggebruik

 

Dit leidt voor de patiënt tot:

- betere zorg doordat de zorgprofessional beter op de hoogte is van man-vrouw verschillen bij hartfalen (diversiteit) en de zorgprofessional haar zorgaanbod hierop kan afstemmen.

- betere zorg doordat de zorgprofessional beter op de hoogte is van multimorbiditeit en zorggebruik bij hartfalen (complexe zorg) en dus beter kan aansluiten bij de behandelwensen van de patiënt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website