Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Veilig Ouder Worden’ behelst het ontwikkelen van drie flexibel in te zetten onderwijsmodules die vorm krijgen in de gemeente Lingewaard, waardoor er tevens sprake is van drie deelprojecten. Het overkoepelende thema van de onderwijsmodules en deelprojecten is 'veiligheid voor ouderen', omdat een gevoel van veiligheid voor ouderen aantoonbaar bijdraagt aan hun welbevinden. De gemeente Lingewaard vormt de context van de uitwerking van dit thema.

De onderwijskant van het project richt zich wat betreft de didactische vormgeving op blended learning: een combinatie van e-learning en face to face contact. Elke onderwijsmodule wordt opgebouwd met een mix van kennis, vaardigheden, onderzoek en toepassing voor studenten, die samen met professionals en ouderen zelf lid zijn van een leergemeenschap. De modules zijn gericht op het interdisciplinair en transdisciplinair leren werken, het zoeken van de vraag achter de vraag en innovatief oplossingsgericht denken door studenten (vanuit de gedachte niet 'zorgen voor' maar 'zorgen dat').

Het project is gericht op de verbetering van de veiligheid van ouderen op gebieden die zij belangrijk vinden en problematisch .

Thema's zijn:

- kwetsbare ouderen die een (groot) risico lopen op vallen (fysieke veiligheid);

- eenzaamheid in relatie tot sociale (on)veiligheid;

- dementievriendelijke woonomgeving (combinatie van fysieke, mentale en sociale veiligheid).

Binnen ieder thema wordt een professionele leergemeenschap gevormd, waarbij ouderen (of hun vertegenwoordigers: kinderen/mantelzorgers) bepalen wat de belangrijkste invalshoek zal zijn. In een overkoepelende werkgroep vindt uitwisseling plaats tussen deze leergemeenschappen, om van elkaar te leren en dwarsverbindingen m.b.t. veiligheidsaspecten te kunnen leggen. Via gerichte evaluaties worden resultaten inzichtelijk. zowel m.b.t. onderwijsopzet en -inhoud als resultaten voor de oudere zelf. Het geheel resulteert in drie onderwijsmodules die door de HAN structureel in het onderwijs zullen worden aangeboden en in een openbaar toegankelijke toolbox worden geplaatst inclusief handleiding en aandachtspunten om ouderen en samenwerkingspartners in de gemeente er goed bij te kunnen betrekken. De verwachting is dat studenten door deze manier van onderwijs in een levensechte praktijkomgeving gemotiveerd raken en de competenties verwerven om met ouderen te werken

 

Het project ‘Veilig Ouder Worden’ kent een looptijd van een jaar (van september 2016 t/m augustus 2017) en wordt vormgegeven door een projectgroep (samenwerkende projectpartners), een werkgroep, drie professionele leergemeenschappen en een adviesgroep. De projectorganisatie is in handen van het Centre of Expertise Krachtige Kernen. De projectleiding ligt bij het lectoraat Innovatie in de Care.

Het project ‘Veilig Ouder Worden’ is een initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Stichting RijnWaal Zorggroep, Woningstichting Gendt en Senioren Netwerk Lingewaard (SNL).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website