Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jaarlijks wordt 14% van de ouderen in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. Ongeveer 100.000 van hen krijgen te maken met nieuwe beperkingen in het functioneren, zoals problemen met lopen, wassen, aankleden of eten. Daarnaast overlijdt ongeveer 25% binnen drie maanden na opname. Een betere overgang tussen ziekenhuis en huis kan bijdragen aan behoud van het functioneren en verminderen van sterfte.

 

Het doel van de Transmurale Zorgbrug (TZB) is het reduceren van vermijdbaar functieverlies en sterfte door het verbeteren van de overgang tussen ziekenhuis en huis. De TZB richt zich op ouderen met een verhoogd risico op functieverlies of sterfte. Dat gebeurt door het verbeteren van de zorg in het ziekenhuis, in de overgang van ziekenhuis naar huis (de zogenaamde ‘warme overdracht’) en door begeleiding in de thuissituatie.

 

Samen met verschillende thuiszorgorganisaties is Gelre ziekenhuizen Apeldoorn gestart met het implementeren van de Transmurale Zorgbrug voor haar patienten. Hierbij vinden wij een effectieve samenwerking zeer belangrijk, daarom participeren verschillende thuiszorgorganisaties, ouderenbonden en huisartsen in dit project, ondersteund met een samenwerkingsovereenkomst.

 

I.v.m. het ontbreken van een structurele financiering vragen wij voor de te leveren zorg binnen de Transmurale Zorgbrug financiering aan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website