Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederland neemt deel aan de Joint Action ADVANTAGE. Dit Europese samenwerkingsverband is gericht op de preventie van kwetsbaarheid (Frailty) bij oudere mensen. Kwetsbaarheid bij ouderen kan worden omschreven als de opeenstapeling van fysieke, cognitieve, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren die de kans vergroten op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals functiebeperkingen, ziekenhuisopname, of overlijden.

Tweeëntwintig lidstaten nemen deel aan deze Joint Action, die loopt van 2017 tot en met 2019. Het belangrijkste resultaat zal een gemeenschappelijk Europees conceptueel kader voor kwetsbaarheid zijn. Dit conceptuele kader beoogt te leiden tot de ontwikkeling van verbeterde strategieën voor diagnose, zorg en onderwijs met betrekking tot kwetsbaarheid, functiebeperkingen en multimorbiditeit (het hebben van twee of meer chronische ziekten). Verwacht wordt dat de uitkomsten zullen bijdragen aan het voorkomen van functiebeperkingen en chronische ziekten en tot een effectievere reactie op de zorgbehoeften van ouderen.

(Bron: www.advantageja.eu)

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de Joint Action is gewerkt aan een ‘State of the Art on Frailty Report’. In dit rapport wordt de stand van zaken met betrekking tot kwetsbaarheid bij ouderen beschreven en staat nu online (http://advantageja.eu/images/SoAR-Layman-report.pdf). De bevindingen in dit verslag zijn het resultaat van wetenschappelijke gegevens die door de ADVANTAGE-partners zijn verzameld en met een panel van deskundigen is besproken met als doel om een gemeenschappelijk conceptueel kader te vormen. In het document wordt antwoord gegeven op belangrijke vragen over de beste aanpak van kwetsbaarheid, zoals: Wat is kwetsbaarheid?, Waarom is het een publiek gezondheidsprobleem?, Wat is het verband met chronische ziekten?, Hoe kan kwetsbaarheid worden voorkomen?, en Hoe moeten de gezondheidszorg en de sociale stelsels zich aanpassen aan kwetsbare patiënten?.

Naast de uitgave van dit rapport, zijn er in Nederland en in de andere lidstaten activiteiten georganiseerd om belanghebbenden te informeren over de Joint Action ADVANTAGE.

(Bron: www.advantageja.eu)

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative — ADVANTAGE’ : application for participation of RIVM

 

 

Introduction and aims

The general aim and main outcome of the Joint Action Advantage (JA Advantage) is to identify core components of frailty, its natural course and its management. Based on this, a common European model for prevention and management of frailty will be developed. This should guide changes in the organization and implementation of prevention and care in the health and social systems, allowing each Member State (MS) to use a common framework for frailty tailored to their own context and care system.

 

Contribution RIVM and workplan

In this 3-year Joint Action RIVM will focus on Work Package 4 (WP-4): ‘Knowing frailty at individual level’ and contribute to Work Package 2 (WP-2) ‘Communication, Awareness and Dissemination’. The objectives of WP-4 are: - to standardize the assessment of frailty at an individual level by developing a common methodology to define, screen and diagnose this condition;

- to identify clinical aspects of frailty (diseases, conditions and functional parameters), to assess patterns of multimorbidity and their interactions in the development and progression of frailty and to assess the impact of frailty in the outcome of chronic diseases and long term care conditions.

To contribute to WP-4 RIVM will provide an overview of the definitions and conceptual models of frailty, and of the screening and diagnostic tools which have been developed and are currently used in the Netherlands. In addition, RIVM will summarize the main findings of Dutch studies of the association between frailty and the presence of (multiple) chronic diseases. RIVM will establish contact between the task leaders and PI’s of individual Dutch studies to see if they are interested to participate in the secondary analyses of already existing datasets to assess the association between frailty, chronic disease and disability.

 

Link with NPO and Beter Oud

We will seek input from experts of the Dutch National Care for the Elderly Programme (NPO) and the Beter Oud consortium (the thematic team ‘Early recognition’ from Beter Oud), to ensure that relevant knowledge within the NPO and Beter Oud will find its way into the JA Advantage and vice versa. To this end RIVM will establish a scientific advisory group which will be consulted for every task in the WP’s. The scientific advisory group and the thematic team ‘Early recognition’ from Beter Oud will be consulted to identify relevant NPO projects and other Dutch projects/initiatives to be included in the overviews. The overviews will be emailed to the scientific advisory group and the ‘Early recognition‘ team for comments before submission to the task leaders of WP-4. We will also make use of the Beter Oud website and Beter Oud newsletters to disseminate the progress and results of the JA Advantage.

 

Timeline

The involvement of RIVM in WP2 is more or less a continuous effort over the three years of the JA. For WP-4, the first draft of the literature synthesis and definition of frailty is planned to be circulated in May/June 2017. The final report from this first task is planned to be finished in December 2017. The RIVM activities for the other tasks will start in the second half of 2017, extending into the second and third year of the JA.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website