Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderenparticipatie is een belangrijk speerpunt binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Sinds 2008 wordt vanuit het project Krachtig Cliëntenperspectief gewerkt aan het versterken van de inbreng vanuit ouderenperspectief binnen dit programma.

 

Dit vervolg projectvoorstel is erop gericht om ouderen in de laatste fase van het NPO in stelling te brengen om te zorgen dat datgene wat geëvalueerd en geïmplementeerd wordt ook vanuit ouderenperspectief als belangrijkste

opbrengsten van het programma worden gezien. Daarnaast wordt er vanuit ouderenperspectief gestuurd zodat er in projecten zoals NPO de markt op materiaal ontwikkeld wordt om ouderen in de praktijk te versterken in hun lokale/regionale en landelijke beïnvloeding. Zo kunnen zij bottom-up kunnen gaan vragen om die innovaties die volgens hen het meeste meerwaarde hebben.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website