Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project wordt met samenwerking tussen roc’s en relevante stakeholders drie service documenten ontwikkeld en geïmplementeerd en worden diverse activiteiten ontplooid om te realiseren dat er tevens consolidatie plaatsvindt. De te ontwikkelen drie onderwijsservicedocumenten zijn t.b.v. de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende IG niveau 3 en Mbo-Verpleegkunde niveau 4 van de herziene kwalificatiestructuur. Ze faciliteren dat op een min of meer uniforme wijze concrete invulling gegeven kan worden aan de noodzakelijke onderdelen over ouderen in de curricula.

De onderwijsservicedocumenten zullen worden ontwikkeld en in de relevante curricula worden gescreend op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en doelmatigheid v.w.b. curriculum, beroepspraktijkvorming en examinering.

Veel aandacht zal uitgaan naar draagvlak binnen de bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport van de MBO Raad waar alle roc's bij zijn aangesloten. Tijdens landelijke bijeenkomsten zullen de resultaten worden besproken met als doel het enthousiasmeren, faciliteren en ondersteunen van de scholen die niet direct in het project participeren. Zo worden ook zij in de gelegenheid gesteld om de servicedocumenten actief in te zetten bij de ontwikkeling van de nieuwe curricula behorend bij de herziene kwalificatiestructuur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website