Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GENERO –Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland – is het regionale ouderenzorgnetwerk in Zuidwest-Nederland, een regio die zich uitstrekt van Rotterdam Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden, Alblasserwaard -Drechtsteden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland. Sinds de start in 2008 is het Ouderen- en mantelzorgforum onderdeel van GENERO. Het forum heeft binnen het netwerk de afgelopen jaren een adviserende rol gehad met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van projecten die zijn opgestart met middelen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. De komende jaren wil het Ouderen- en mantelzorgforum van GENERO deze rol blijven vervullen en versterken.

 

Het doel van het Ouderen- en mantelzorgforum van GENERO is om vanuit het ouderenperspectief binnen GENERO een bijdrage te leveren aan het handhaven en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. Verder wil het forum ervoor zorgdragen dat de inbreng van ouderen als gelijkwaardige partij in het zorg- en welzijnsveld (inclusief gemeenten) meegenomen wordt in de besluitvorming.

 

In de komende periode wil het Ouderen- en mantelzorgforum graag meer bekendheid creëren en de positie van het forum in het netwerk versterken in de gehele GENERO regio, zodat toegewerkt kan worden naar borging van het forum na 2016. Om dit te bereiken zal het forum een website opzetten waar actuele informatie over het forum te vinden zal zijn. Daarnaast zal promotiemateriaal verspreidt worden onder GENERO partners en andere relevante partijen in ouderenzorg en -welzijn. Forumleden zullen bij verschillende bijeenkomsten, zoals GENERO netwerkbijeenkomsten, werkgroepen, symposia of andere relevante bijeenkomsten, in de hele GENERO-regio aanwezig zijn om zichtbaarheid te geven aan het forum.

 

De leden van het forum zijn afkomstig uit de hele GENERO-regio, maar in vergelijking met andere regio’s zijn enkele regio’s nog ondervertegenwoordigd. In de komende periode zal extra inspanning verricht worden om vanuit deze regio’s nieuwe forumleden te werven en om de zichtbaarheid van het forum in de betreffende regio’s te verbeteren.

 

Bij een goede ondersteuning en inhoudelijke versterking van het Ouderen- en mantelzorgforum moet het mogelijk zijn dat het forum ook na 2016 zijn bestaansrecht in de ouderenzorg kan bewijzen en duidelijk kan functioneren als een ondersteuningsplatform voor de ontwikkeling van programma’s om de kwetsbare ouderen beter te laten functioneren en hun welzijn te bevorderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website