Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting buitenkant lustrumboek NUZO:

Tien jaar geleden besloten professionals in zorg

en welzijn, onderzoekers, wetenschappers en

ouderen in de regio Utrecht zich te verenigingen in

een netwerk voor kwetsbare ouderen: NUZO, Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. Het

netwerk staat voor goede samenwerking tussen de

domeinen zorg, welzijn, wonen en de gemeente,

gericht op de mogelijkheden van ouderen en hun

welbevinden. Door de samenwerking kunnen we

kwetsbare ouderen opsporen en zorg en welzijn op maat

verlenen. Met de partners is NUZO uitgegroeid tot

een effectief en krachtig netwerk dat ouderenzorg

en welzijn in de regio praktisch handen en voeten

geeft. Dit lustrumboek en ons lustrumsymposium biedt een weerslag van tien jaar partnerschap, over grenzen heen durven kijken

en doen. En geeft inspiratie voor de samenwerkingin de komende jaren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het lustrumboek en lustrumsymposium geeft de gelegenheid de resultaten van 10 jaar NUZO samenwerking van ouderen en professionals extra over het voetlicht te brengen. Steeds vanuit het perspectief van de samenwerking tussen oudere en de professional. De NUZO partners en ouderen kenmerken zich door vanuit de inhoud samen te werken aan voor ouderen passende zorg en welzijn in de regio. Inhoudelijke ontwikkeling, implementatie en borging, behaalde meerwaarde voor de ouderen, en het uitvoeren van gedegen onderzoek in de regio en het implementeren en verspreiden van best practices staan voorop. Dit is te terug te zien in berichtgeving op de homepage van de NUZO website en in de nieuwsbrieven. En in het lustrumboek en lustrum symposium.

Dit project heeft de ouderen en de partners gelegenheid gegeven het proces van samenwerking dat uniek is binnen NUZO extra aandacht te geven en uit te lichten. Een belangrijke aanbeveling is dan ook om ook in de toekomstige samenwerking met de partners en de ouderen het unieke van dit proces te blijven benoemen en deze samenwerking verder te verfijnen. En onze ervaringen en werkwijzen te delen met nieuwe partners in regionaal en landelijk.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De NUZO partners willen de opbrengsten van het NUZO zichtbaar maken en verduurzamen, waarbij de kwetsbare oudere centraal staat, gericht op het verbeteren van de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio. Waarbij we de activiteiten en de samenwerking continueren binnen ons ouderennetwerk en landelijk.

Binnen dit doel onderscheiden we twee parallelle routes:

1. de partners maken de resultaten en producten uit de projecten zichtbaar en bruikbaar in de regio door de opbrengsten te laten zien en te delen; de NUZO Ouderendelegatie hecht sterk aan het in de etalage zetten van de NUZO producten; hierin zijn de ouderen en de partners bondgenoten.

2. de partners willen meer partijen aan het netwerk verbinden en het belang van regionale samenwerking benadrukken. Door nieuwe ouderen en partners aan zich te binden, op inhoud en samenwerking regiobreed; regionale verbinding;

3. De NUZO partners geven prioriteit in 2016 en 2017 aan het thema zelfredzaamheid/zelfmanagement van ouderen. De ouderen pakken dit thema op en geven hier uitvoering aan lokaal en in de NUZO regio, maar kunnen dit niet alleen. De steun van de partners is hierbij onontbeerlijk. De ouderen hebben professionele bondgenoten nodig op lokaal en regionaal niveau. Het is dan ook prioriteit voor het NUZO om partners op lokaal niveau aan ons te verbinden. Hierbij hebben de partners in de NUZO Ouderendelegatie, Programmacommissie en NUZORaad aangegeven de voorkeur te geven aan het aanhaken bij ‘warme bijeenkomsten’. Bijeenkomsten die al georganiseerd worden door partijen in de regio. En waar de ouderen op de agenda staan.

 

Strategie: De Ouderen vertellen het verhaal van de NUZO opbrengsten. Gemeenten en partners zijn hun bondgenoten en sleutelfiguren naar de kwetsbare ouderen.

 

Acties: NUZO nodigt uit en haakt aan bij bijeenkomsten in de gemeenten in de brede Utrechtse regio. Van Woerden in het westen, tot Ede Wageningen in het oosten, Tiel in het zuiden, en NoordWest Veluwe in het noorden.

 

Benodigde middelen:

1. NUZO projecten en producten in de etalage zetten in de regio. Projecten en producten ontsluiten op de website. Via NUZO flyer/Booqi en thema nieuwsbrief in november 2016 deze boodschap ontsluiten.

Combinatie van een oudere aan het woord en een professional. De ervaring oudere en ervaring van de professional staan centraal.

 

 

Legobouwsteen; Wat doet NUZO voor u, wat kan u als oudere of partner NUZO bieden, heeft u een idee, vraag vertel het ons, wordt partner van NUZO, meldt u aan als lid van het ouderenpanel.

 

NUZO huurt hiervoor specifieke deskundigheid op communicatie en PR gebied in.

 

2. Bijeenkomsten voor ouderen via de gemeenten in de brede regio Utrecht: daarbij haken we aan bij wat er al is en georganiseerd wordt aan bijeenkomsten voor ouderen in de gemeenten in de Utrechtse regio. In bijvoorbeeld gemeenten, via gemeenteraden op het moment dat het thema ouderen op de agenda staat. Kortom via de gemeenten wil NUZO de weg naar de ouderen in de regio vinden.

Dit vergt push en pull van coördinator, Ouderendelegatie en secretariaat, afspraken inplannen, reistijd en vacatiegeld ouderen die de NUZO pitch houden en het gesprek aangaan met ouderen en gemeenten.

 

3. Filmpje NUZO pitch via BKB, inhoud in combinatie met ervaring oudere en ervaring professional. Het in de etalage zetten van de NUZO opbrengsten/producten.

 

Legobouwsteen; Wat doet NUZO voor u, wat kan u als oudere of partner met NUZO, heeft u een idee, vraag vertel het ons, wordt partner van NUZO, meldt u aan als lid van het ouderenpanel.

 

NUZO is opdrachtgever film naar BKB. ZonMw betaalt de film.

De ouderen die participeren in de voorbereiding/deelname aan film ontvangen hiervoor reiskostenvergoeding en vacatiegelden.

Voor de bijdrage van de NUZO coördinator en het secretariaat voor werkzaamheden ter ondersteuning van de activiteiten van BKB en het voeren van de regie is ook financiering nodig.

 

4. BKB verzorgt een huiskamergesprek tussen de collega ouderendelegaties van het NUZO, GENERO en het Netwerk Ouderenzorg regio Noord.

De NUZO Ouderendelegatie wil graag samen met de collega’s regie op het te bepalen doel, de agenda en de thema’s. De NUZO Ouderendelegatie heeft behoefte om de uitkomsten en ervaringen uit het gesprek te publiceren. En breed te delen met de ouderen in haar regio.

De drie netwerken zijn opdrachtgever. BKB voert uit. ZonMw betaalt dit huiskamergesprek.

De ouderen die participeren in de gesprekken ontvangen hiervoor reiskostenvergoeding en vacatiegelden.

Voor de bijdrage van de NUZO coördinator en het secretariaat voor werkzaamheden ter ondersteuning van de activiteiten van BKB en het voeren van de regie is ook financiering nodig.

 

5. BKB biedt communicatietraining aan coördinator en aantal leden van de Ouderendelegatie. Gericht op NUZO pitch naar ouderen en gemeenten.

 

NUZO is opdrachtgever BKB. De training wordt betaald door ZonMw.

De ouderen die participeren in de training ontvangen hiervoor reiskostenvergoeding en vacatiegelden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website