Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is veel kennis (ook met betrekking tot (onder)voeding) ontwikkeld over effectieve zorg voor kwetsbare ouderen met als doel hen in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Om ervoor te zorgen dat ouderen ook daadwerkelijk baat hebben van deze kennisontwikkeling is het van belang dat deze kennis in het dagelijks handelen van verpleegkundigen wordt geïntegreerd. Het is bekend dat professionals niet primair leren in formele leersituaties, juist het leren op de werkplek blijkt belangrijk en biedt vele mogelijkheden tot leren. Tijdgebrek en conflicterende prioriteiten op de werkplek vormen vaak belemmerende factoren. Ook ontbreekt veelal het ketenperspectief.

Doelstelling: Met behulp van een innovatieve werkplek-leeractiviteit óp de werkplek wijkverpleegkundigen en verzorgenden IG en ziekenhuisverpleegkundigen bewust maken van het belang van een goede voedingstoestand voor kwetsbare ouderen. Daarnaast stellen wij ons ten doel om hen toe te rusten met state-of-the-art (praktische) kennis over verschillende belangrijke thema’s omtrent de voedingstoestand bij kwetsbare ouderen (zoals normale voedingstoestand, screening, interventies, etc). Tot slot willen wij in kaart brengen wat de scope van ervaringen en mogelijke opbrengsten zijn van het leren met een innovatieve werkplek-leeractiviteit (Redgrasp).

Vraagstellingen

1) Hoe ervaren wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen en verzorgenden IG. die werken met kwetsbare ouderen het leren over (onder)voeding op de werkplek met behulp van Redgrasp, een innovatieve leeractiviteit gebaseerd op “snack-sized learning” en 2) op welke wijze en in hoeverre werkt dit leren door in hun handelen?

Methode: We kiezen een mixed method design bestaande uit verschillende vormen van kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling om deze vragen te beantwoorden. De uitkomsten zijn geformuleerd op het niveau van Kirkpatricks evaluation model (Kirkpatrick, 1959, 1994). Sample: drie wijkteams van +- 8 personen en drie ziekenhuisteams van +- 25 personen doen mee, in het totaal worden ongeveer 100 deelnemers uitgenodigd voor de pilot, afhankelijk van team grootte in deelnemende wijk/ziekenhuis. Deelnemers zijn verpleegkundigen (mbo en hbo) en verzorgenden IG. Naast deze groep worden tot maximaal 400 verpleegkundigen en verzorgenden IG uit de deelnemende organisaties uitgenodigd het platform te gebruiken.Door het werkteam worden de gegevens uit de verschillende deelonderzoeken bijeengebracht en wordt getracht via triangulatie van data de onderzoeksvragen in samenhang te beantwoorden. De eindrapportage wordt geschreven en daarnaast wordt met de partijen uit het CONNECT consortium, en in afstemming met Beter Oud en Zorg voor Beter, een implementatieplan gemaakt om borging van de bevindingen in onderwijs en praktijk te faciliteren.

Tijdsplan

Februari 2018: Werven van praktijken.

Maart 2018: Installeren van Redgrasp: ‘laden’ van leermethode met inhoud.

April-Mei 2018: Pilot interventie (2 varianten: 1 met 2 vragen per week, looptijd 5-6 weken, 1 met dagelijkse vragen, looptijd 10-12 dagen) en dataverzameling waarbij (1) de verandering in kennis kan worden geanalyseerd (veranderd deze gedurende de interventie periode), (2) Interviews over de ervaringen met het leren met Redgrasp, (3) focusgroepen gericht op de mogelijke verandering van het leerklimaat.

Juni 2018: Analyseren resultaten en rapportage

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website