Projectomschrijving

Begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ervaren dilemma's in geval van alcohol- of drugsgebruik door deze cliënten. Middelengebruik heeft bij mensen met LVB vaker schadelijke gevolgen zoals uitval uit school of werk, seksueel en financieel misbruik, psychiatrische en andere gezondheidsproblemen. Voor hun begeleiders lijkt het belang van goede preventie en zorg echter moeilijk te verenigen met het belang van autonomie en eigen regie, zo blijkt uit de bevindingen van het verbeterproject LVB en Verslaving. Dit heeft als gevolg dat begeleiders menen alleen te mogen interveniëren als de cliënt daarmee instemt of er om vraagt. Met dit onderzoek willen we het inzicht in de legitimiteit van het eigen handelen van begeleiders in de ambulante zorg voor mensen met LVB vergroten. Met behulp van interviews en participerende observatie ontwikkelen we een ethisch framework dat de basis zal vormen voor een praktische handreiking en een onderwijsmodule voor het HBO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website