Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Organoids, ook wel mini-organen, zijn driedimensionale klompjes cellen die in het laboratorium gekweekt kunnen worden uit menselijk weefsel. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bereidt samen met het Hubrecht Instituut een first-in-human (FIH) lever organoïd studie voor, waarbij lever organoids getransplanteerd zullen worden bij patiënten met een levergebonden stofwisselingsziekte. Het opzetten van een dergelijke FIH studie gaat gepaard met ethische uitdagingen.

In dit project onderzochten de onderzoekers hoe een FIH lever organoïd studie op een ethisch verantwoorde manier opgezet kan worden, waarbij het perspectief van patiënten met stofwisselingsziekten is meegenomen.

Resultaten

Alhoewel lever organoïd transplantatie veelbelovend is, moet er eerst meer preklinisch onderzoek naar veiligheid en effectiviteit gedaan worden.
De onderzoekers stelden de volgende aanbevelingen op voor het ontwerp en de lancering van een FIH lever organoïd studie:

  1. maak een weloverwogen stap van dier naar mens,
  2. laat het omgaan met onzekere risico's en baten centraal staan,
  3. onderzoek veiligheid en effectiviteit,
  4. behandel patiënten als partners,
  5. wees interdisciplinair.

Voortdurende co-productie van organoïd transplantatie samen met ethici, onderzoekers, artsen, en patiënten is van groot belang om de technologie op een verantwoorde manier van het laboratorium naar patiënten en de maatschappij te brengen.
 

Samenvatting bij start

Organoids, ook wel mini-organen, zijn driedimensionale klompjes cellen die in het laboratorium gekweekt kunnen worden uit menselijk weefsel. Ze kunnen op veel verschillende manier toegepast worden in onderzoek en zorg. Eén van de toekomstige beloftes is organoid transplantatie. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bereidt met het Hubrecht Instituut een studie voor, waarbij lever organoids voor het eerst getransplanteerd zullen worden bij patiënten met een stofwisselingsziekte.

In dit project kijken de onderzoekers hoe een dergelijke first-in-human organoid studie op een ethisch verantwoorde manier opgezet en uitgevoerd kan worden. Hierbij worden de behoeftes, meningen en voorkeuren van patiënten met stofwisselingsziekten meegenomen in de ethische afweging. Het uiteindelijke doel is om richtlijnen op te zetten die zowel in het Engels als in het Nederlands gepubliceerd zullen worden.
 

Meer informatie

Zie ook Mediator Special Ethiek (nov 2017): Ontwikkeling organoids kan niet zonder ethiek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website