Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het derde jaar heeft in het teken gestaan van het empirische deel van het onderzoek (subdoel 3). In overeenstemming met het op grond van het commentaar van de reviewers aangepaste werkplan zijn in augustus en september 2020 focusgroepen gehouden met ‘burgers’ (3, inclusief 1 ‘pilot’) en met ‘normatieve professionals’ (1, met ethici en juristen). Voor de focusgroepen met burgers is gebruik gemaakt van een professioneel wervingsbureau om daarmee een evenwichtige afspiegeling van de Nederlandse bevolking te garanderen. Verder zijn individuele interviews gehouden met personen die vanuit een specifieke levensbeschouwelijke achtergrond konden reflecteren op de wetenschappelijke ontwikkelingen rond embryoachtige structuren. Deze interviews vonden plaats tussen augustus 2020 en mei 2021 en betroffen achtereenvolgens personen met een rooms-katholieke, orthodox-protestantse, joodse, humanistische en islamitische achtergrond. Het materiaal is verwerkt volgens de methodische principes van kwalitatief onderzoek. De analyse heeft geleid tot twee draft-papers die in het najaar van 2021 ingediend zullen worden: één over de voorwaarden voor vertrouwen in het onderzoek op het gebied van synthetische embryologie, en één over conceptuele en normatieve perspectieven op embryoachtige structuren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het in dit jaar uitgevoerde empirische onderzoek biedt inzicht in de opvattingen, zorgen en vragen die bij diverse stakeholders (burgers, professionals en levensbeschouwelijke deelnemers) spelen als het gaat om de ontwikkeling en het wetenschappelijk gebruik van embryoachtige structuren. Hoewel positieve, ambivalente en negatieve opvattingen bij alle groepen gevonden werden, hadden professionals een groter vertrouwen in bestaande governance mechanismen en waren minder bezorgd over misbruik van wetenschappelijke vrijheid voor maatschappelijk ongewenste doelen. Zorgen om toepassingen voor commerciële doelen speelde een grotere rol bij leken. Zorgen om het mogelijk reproductief gebruik van embryoachtige structuren speelde bij alle groepen een rol. Op de vraag of embryoachtige structuren (op zowel conceptueel en normatief niveau) als embryo’s moeten worden beschouwd was geen eenduidig antwoord maar wel een merkbare neiging om ze niet als gelijken te rekenen, ook vanuit levensbeschouwelijke perspectief. Op conceptueel niveau en in alle focusgroepen, stonden traditionele criteria als ‘bevruchting’ en ‘ontwikkelingspotentieel’ centraal om van een embryo te spreken. Op normatief niveau, werden embryoachtige structuren over het algemeen als weinig beschermwaardig geacht voor zover er bepaalde eigenschappen ontbreken, waaronder een kloppend hart, bewustzijn en/of vermogen om pijn te lijden, en (als belangrijkste criterium) ontwikkelingspotentieel.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

(Human) embryo research is a hot topic on the ethical and political agenda, both nationally and internationally. In the Netherlands, the Embryos Act regulates (amongst others) the research use of embryos, imposing strict conditions, including subsidiarity. In national and international research, new constructs (organoids, gastruloids, blastoids, etc.) have been and will continue to be developed which might be used in research alongside, and at least partially replace, human embryos. The generation and availability of these entities raise complex moral and regulatory issues, first and foremost about their (ontological) status: are these entities to be considered (non-)embryos, and why (not), based of which criteria? What are the implications for the regulation of artifical or synthetic embryos?

 

The proposed project will entail both desk research (study of literature) and qualitative empirical research on the basis of focus groups with experts, patients and citizens. The latter will inform the normative analysis. The overarching aim is to enrich the normative debate on research with human embryos and a variety of possibly 'embryo-like' contructs and to contribute to (the refinement of) its adequate regulation.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website